Město Milovice přispěje na žákovské jízdné

Zastupitelstvo města Milovice na konci dubna schválilo proplácení žákovského jízdného, čímž chce zajistit úsporu finančních prostředků rodičům žáků, kteří mají trvalé bydliště v Milovicích. Záměrem je podpořit žáky základních škol ve využívání hromadné dopravy v Milovicích a také rovněž snížit počet osobních automobilů v ranní a odpolední špičce hlavně před školami.

Předpokládáme, že přibližný počet proplacených kuponů pro žáky základních škol Juventa a TGM bude cca 200 ks. Pro žáky, kteří do Lysé nad Labem dojíždějí, to bude 57 ks a pro žáky víceletých gymnázií (prima-kvarta) to bude 23 ks. Tyto počty vycházejí ze získaných údajů z jednotlivých škol, kdy nám z toho vyplývá, že pokud by všichni žáci, kteří nyní využívají autobusovou dopravu, si nechali proplatit časové kupony, potom by celková částka dosáhla výše 441 tis. Kč. K tomu je potřeba samozřejmě počítat s finanční rezervou pro žáky, které nyní vozí rodiče do škol. Práci s agendou zahrneme v rámci kapacity na Městském úřadě,“ konstatuje Milan Pour, starosta města Milovice .

TZ IDSK