Ostrava modernizuje další zastávky MHD

Nové přístřešky, zábradlí a nové vybavení jako třeba lavičky, nebo odpadkové koše. Dopravní podnik Ostrava (DPO) vypisuje výběrové řízení na zhotovitele modernizace mobiliáře celkem jedenácti tramvajových zastávek, sedm v obou směrech. Většina je v městské části Ostrava-Jih. Hotovo bude příští rok.

V následujících letech dopravce plánuje zmodernizovat přístřešky na více než stovce tramvajových nástupišť, více než čtyřicet dalších nástupišť navíc projde kompletní stavební rekonstrukcí.

„Modernizace vybavení jedenácti zastávek je prvním krokem, který je součástí komplexního plánu rozvoje zastávek MHD na další roky. Cílem modernizací je jednotný vzhled podle nového, unikátního městského standardu, který cestující znají například z tramvajových zastávek Kotva nebo Důl Jindřich. V rámci rekonstrukcí jde pak především o bezbariérovost, zvýšení bezpečnosti a komfortu,“ uvádí generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys a dodává: „Věříme, že obyvatelé Jihu modernější zastávky ocení, stejně jako nové tramvajové tratě na ul. Horní, Výškovická, Plzeňská nebo Pavlovova, které jsme pro ně v posledních třech letech vylepšili.“

V první fázi proběhne postupná modernizace vybavení zastávek: (v obou směrech) Karpatská, Kpt. Vajdy, ÚMOb Jih, Sport aréna, Most Čs. armády, Hlavní třída, Dům Energetiky a nástupišť (směr centrum) Hrabůvka Poliklinika, Hrabůvka kostel, Antonína Poledníka, V. Jiřikovského. Odhadovaná cena je 22 mil. korun bez DPH.

Klíčem k výběru zastávek byla i koordinace prací. „V plánu je estetizace dělicího pásu podél nově zmodernizované tramvajové trati na ul. Horní, v rámci které dojde i k odstranění svodidel. Na zastávkách je tak nutné předem vybudovat adekvátní zábradlí pro ochranu cestujících,“ uvádí Martin Bednář, starosta městské části Ostrava-Jih.

V Ostravě je přes 670 zastávek. DPO spravuje pouze ty tramvajové, kterých je 101. Autobusové (492) a trolejbusové (66) spadají pod město, resp. jednotlivé městské obvody.

„I město připravuje modernizaci autobusových a trolejbusových zastávek. Počáteční fázi jsme již realizovali na vybraných autobusových a trolejbusových zastávkách, zejména v centru města. Rozsáhlejší  obnova nás teprve čeká. Vzhledem k majetkovým vztahům ovšem příprava představuje i dohodu a koordinaci s jednotlivými vlastníky, městskými obvody,“ dodává Břetislav Rieger, náměstek primátora pro dopravu.

Současně DPO připravuje pro příští rok i stavební rekonstrukce tří zastávek, Karolina, Fakultní nemocnice a Kunčičky kostel. Na těchto zastávkách proběhnou kromě modernizace přístřešků i stavební úpravy nástupišť, primárně za účelem zlepšení bezbariérového přístupu.

TZ DPO