Konec vozů Tatra v Německu

Na úvod: Občas napíšete článek, na kterém se předem domluvíte (tentokrát s redakcí časopisu Československý Dopravák) a on potom nevyjde (resp. leží dodnes v „šuplíku“). A jelikož mě to přijde škoda, rozhodl jsem se ho vydat na webu. Berte prosím v potaz, že článek měl vyjít na začátku roku 2014 a měl za úkol zmapovat aktuální provoz tramvají ČKD Tatra v Německu. Následně budou na webu MHD86.cz vycházet pravidelné monitoringové články mapující aktuální stav provozu českých tramvají v Německu.

Konec vozů Tatra v Německu

Německá demokratická republika byla významným odběratelem tramvají ČKD Tatra. Československé tramvaje byly dodány (či následně koupeny z jiných měst) celkem do 21 tramvajových provozů v bývalé NDR. S postupnou modernizací vozových parků dochází k vyřazování těchto tramvají z provozu. Následující článek má za úkol shrnout aktuální stav tramvají Tatra jezdící na pravidelných linkách v německých městech.


Berlin

Z celkově dodaných 763 tramvají ČKD Tatra, jich je v provozu už jen přibližně 160. Jedná se o vozy KT4D, které prošly výraznou modernizací v polovině devadesátých let. Provozovány jsou jako sólo, či ve spřažených dvojicích. Vypravovány jsou např. na šedesátové linky ve čtvrti Köpenick a také na linky M4, M6, M17, 21, 37. V Berlíně jezdily také tramvaje T6A2 s vleky B6A2. Provoz těchto vozů byl ukončen v roce 2007. Velká část vozů byla prodána do polského Szczecina. Několik vleků B6A2 bylo odprodáno do Magdeburgu, kde prošly další modernizací. Úplný konec vozů KT4D by měl nastat kolem roku 2017. V provozu je nahrazují nízkopodlažní tramvaje Bombardier Flexity.

Berlin

Brandenburg

Město nedaleko Berlína obdrželo v letech 1979-1983 16 vozů KT4D. Z nich jsou v provozu už jen 4 vozy. Dalších 10 vozů dostalo nový nízkopodlažní střední článek a nyní jsou označeny jako vozy KTNF6. V městě jezdí společně se čtyřmi vozy Düwag MGT6D na všech linkách. Předpokládaný konec vozů Tatra je po roce 2020. Jelikož není znám nástupce vozů a zároveň dostává dopravní podnik méně a méně peněz na provoz – můžou vozy ČKD zůstat v provozu ještě déle.

P8175390-1

Chemnitz

Do tehdejšího Karl-Marx-Stadtu byly dodávány v letech 1968-1986 vozy „té tři“. Celkem se jednalo o 132 vozů T3D a 62 vlečných vozů B3D. Provozovány byly ve dvojicích, i trojicích. Vozy B3D byly vyřazeny z provozu v roce 2008 a tak dnes se můžeme ve městě svést jen dvojicemi T3D+T3D. V provozu dnes zůstává 22 vozů T3D a vypravovány jsou na linky 1, 4 a 5. Ukončení provozu vozů T3D se předpokládá po roce 2016.

P5047222

Cottbus

Cottbus patří k východoněmeckých městům, které má problém s odlivem obyvatel a s nedostatkem peněz na nová tramvajová vozidla. Proto se dá předpokládat, že půjde o jedno z posledních měst, které vozy Tatra vyřadí. Do města bylo dodáno v letech 1978-1990 132 vozidel KT4D. Vypravovány byly sólo, ve dvojicích a cca půl roku i ve trojicích. Dnes z této velké flotily zůstalo jen 21 vozů, které dostaly nízkopodlažní střední článek a vozy nesou označení KTNF6. Na vozech začaly v roce 2013 již třetí modernizace a tak se počítá s provozem minimálně do roku 2028. Jelikož jiná vozidla v Cottbusu nejsou, potkáte KTNF6 na všech linkách.

P6153506

Dresden

830 vozů řadí Drážďany na druhé místo v počtu dodaných tramvají ČKD Tatra. Jednalo se o 574 vozů T4D, 250 vlečných vozů B4D, 4 vozy T6A2 a 2 vlečné vozy B6A2. Vozy T6A2 a B6A2 byly staženy z provozu v roce 2000 a vozy B4D skončily v roce 2005. Následně v roce 2010 proběhlo oficiální rozloučení s tramvajemi Tatra. Nicméně i nadále jsou vozy vypravovány a to především na školní spoje linky E3, kde jsou nasazovány v trojicích. V provozním stavu dnes zůstává 18 vozů T4D. Kromě zmíněné linky E3 (dvě pořadí T4D+T4D+T4D) byly na podzim roku 2013 vypraveny vozy Tatra také na školní spoj linky E11 (přejezd z E3, souprava T4D+T4D+T4D) a na dvě celodenní pořadí linky 8 (T4D+T4D). Důvodem byl nedostatek provozních nízkopodlažních tramvají. Úplný konec vozů Tatra by měl nastat po roce 2015.

PB154425-16

Erfurt

Do města bylo v letech 1976-1990 dodáno 156 vozů KT4D. Tyto vozy byly provozovány jako sólo (hlavně večer a v noci), ve dvojicích a také pravidelně ve trojicích – což v jiných městech nebylo (mimo zkušebního období v Cottbusu). Dnes zbývá 5 provozních vozů, které jsou pravidelně vypravovány. Konec provozu se očekává v příštím roce, kdy skončí modernizace nízkopodlažních tramvají z devadesátých let Düwag MGT6D. Na podzim 2013 byly vyčleněny pořadí pro vozy KT4D na lince 1 (1. pořadí celodenně), 5 (1. pořadí celodenně) a dále dvě pořadí jezdící v noci a brzy ráno na lince N3.

P9282951-16

Frankfurt (Oder)

V letech 1987-1990 zařadil do provozu Frankfurt nad Odrou 34 vozů KT4D. Dodnes jich zůstalo v provozu 17 a můžete je potkat na všech linkách – sólo, nebo ve dvojicích. Frankfurt vlastní také jeden vůz T6A2M dodaný z Berlína – slouží jako pracovní vůz. Vozový park doplňuje 8 nízkopodlažních tramvají MGT6D. Předpokládaný konec vozů KT4D je až po roce 2015 – ovšem podobně jako v Brandenburgu, i tady je problémem nedostatek financí na obnovu vozového parku.

P4156977-2

Gera

Do Gery putovalo z Prahy 61 vozů KT4D v letech 1978-1990. Z nich je nyní v provozu 22 vozů KT4D a 6 vozů KTNF8 (těmto vozům byl přidán nízkopodlažní střední článek). Všechny vozy prošly modernizací a potkávat je budeme i v roce 2018. V provozu jsou především na lince 3 a to hlavně ve dvojicích.

P2112722-1

Görlitz

Jen několik kilometrů nad Libercem se nachází Görlitz. Malý tramvajový provoz o dvou linkách a 16-ti vozech KT4D. Přímo z továrny však bylo do města dodáno jen 11 vozů, ostatní byly zakoupeny z Erfurtu a Cottbusu. Jiným typem tramvaje se v pravidelném provozu nesvezete. Na linku 2 jsou vypravovány 3 kurzy sólo KT4D a na linku 3 jsou vypravovány 3 kurzy dvojic KT4D+KT4D (v pracovní dny. O víkendu sólo). Odhad hovoří, že vozy zůstanou v provozu minimálně do roku 2020.

P9072321-1

Gotha

Gotha nabízí krásný městský a meziměstský provoz, na kterém jsou v provozu vozidla ČKD Tatra a Düwag. Do Gothy bylo v letech 1981-1982 dodáno 6 vozidel KT4D, avšak dnes jejich je v provozu 18. Oněch 12 vozidel bylo zakoupeno z blízkého Erfurtu a jsou provozovány v erfurtském laku. Vozy KT4D můžete potkat na všech linkách v sólech. Pouze ve špičkách pracovních dnů je na meziměstskou linku 4 vypravena dvojice. S koncem vozů Tatra se nepočítá před rokem 2020.

P3166674-1

Halle

V letech 1968-1986 byly do města dodávány motorové vozy T4D a vlečné vozy B4D. Celkem bylo dodáno 323 vozů T4D a 124 vozů B4D. Jak naznačuje poměr vozů, ve městě jezdily nejen dvojice, ale také trojice. V poslední době byly vypravovány vozy Tatra už jen na linky 1 a 2, s tím, že konec vozů Tatra měl nastat na konci listopadu 2013. Nakonec se tak nestalo a v lednu 2014 jsou vypravovány minimálně dvě trojice na linku 3. Úplný konec je tak odložen podobně jako v Drážďanech.

P8175215-1

Jena

Do Jeny nebyly nikdy dodány z fabriky vozy ČKD Tatra. Vlastně se jedná o město, kam už se nestihly vozy dodat (společenské změny v roce 1989). Od roku 2013 však jedno vozidlo KT4D ve městě najdeme. Jedná se o vůz zakoupený z Erfurtu a měl by časem sloužit jako pracovní vůz.

Leipzig

Nejvíce vozů Tatra bylo dodáno do Lipska, jednalo se celkem o 920 vozů v letech 1968-1990. Vozový park byl pestrý, od vozů T4D a T6A2, až po KT4D. 597 vozů T4D, 273 vozů B4D, 8 vozů KT4D, 28 vozů T6A2 a 14 vozů B6A2. Z tohoto množství zůstává dodnes v provozu cca 130 vozů T4D. Vozy KT4D byly vyřazeny v roce 1984, vozy T6A2 a B6A2 v roce 2007 a vlečné vozy B4D skončily v provozu v roce 2013. Zmíněné vozy T4D můžete potkat jak v dvojicích, tak ve trojicích – kdy třetím vozem je nízkopodlažní vlek Bombardier NB4 – nebo modernizovaný vlek B4D-NF, čím se takový spoj stává nízkopodlažním. Vozy T4D můžete potkat na linkách 1, 3, 7, 8, 9, 11E. Konec provozu i těchto vozů se předpokládá po roce 2020.

PA289280-16

Magdeburg

Velké množství tramvají ČKD Tatra šlo také do Magdeburgu. V letech 1968-1986 bylo dodáno 274 vozů T4D a 142 vozů B4D a dále v letech 1989-1990 12 vozů T6A2 a 6 vozů B6A2. V lednu 2013 proběhlo ve městě oficiální rozloučení s vozy Tatra, které jezdily ve městě ve dvojicích, i trojicích. I přes rozloučení s vozy, můžete mít štěstí se s vozy T6A2 ještě svést. V záloze zůstává několik souprav, které jsou v případě nedostatku vozů vypraveny – a to především na linky 8 a 10. Dále jsou v Magdeburgu modernizované vleky B6A2M (původem z Berlína), které jsou vypraveny ve spojení s nízkopodlažní tramvají Alstom/Bombardier NGT8D, především na linku 9.

P3164823-16

Plauen

Z 45 vozů KT4D, které byly dodány v letech 1976-1988, jich je dnes v provozu už jen 24. Vozidla potkáte na všech linkách a v provozu jezdí již jen sólo. I proto stačí menší počet vozů. V roce 2013 byly dodány 2 nízkopodlažní vozy Bombardier Flexity, které doplňují vozový park. Vozy KT4D neskončí v provozu dřív, jak v roce 2020.

P8033966-1

Potsdam

Pestřejší nahrazování vozů Tatra se děje v Potsdami. Nejprve se jednalo o dodávku vozů Siemens Combino a nyní se jedná o vozy Stadler Variobahn. Přesto je v provozu ještě kolem 28 vozů KT4D, z původě dodaných 45 vozů. S vozy Tatra se můžeme potkat na všech linkách a to i ve dvojicích. Jejich konec se předpokládá kolem roku 2016.

PB250796-16

Rostock

Rostock je jediným městem v Německu, kde se můžete dodnes svést tramvají T6A2. Těch bylo v letech 1989-1990 dodáno 24, k nimž bylo dodáno 6 vleků B6A2 – ty byly vyřazeny z provozu v roce 1997. Zmíněné vozy T6A2 jezdí dnes s nízkopodlažním vlekem Bombardier NB4 a to na lince 1. Celkem je v provozu 17 vozů a v roce 2014 mají být nahrazeny novými nízkopodlažními vozy Tramlink 6N2 od výrobce Vossloh-Kiepe.

P9198325-1

Schöneiche-Rüdersdorf

Tento pěkný tramvajový provoz spojující Berlin, Schöneiche a Rüdersdorf má ve svém vozovém parku 3 vozy KT4F6, s kterými se počítá minimálně do roku 2020. Dříve byly v provozu i klasické vozy KT4D, avšak právě ty byly přestavěny na nízkopodlažní vozy vložením středního nízkopodlažního článku. Zůstává jeden rezervní vůz KT4D. Na zdejší lince 88 jezdí „kátéčtyřky“ ve společnosti vozů Düwag GT6.

P9167890-1

Schwerin

Ve Schwerinu skončili tramvaje Tatra celkem brzy, už v roce 2003. Od roku 1973 bylo do města dodáno 115 vozů T3D a 56 vozů B3D. Ty jezdily jak ve dvojicích, tak ve trojicích. Dobrou zprávou je zachování 6 vozů Tatra, které jsou odstaveny ve vozovně. Z nich jeden vůz T3D je určen pro komerční jízdy jako historické vozidlo.

P7316658-1pp

Strausberg

Pro mnohé známý provoz s vozy KT8D5 a prototypem T6C5. Do města byly dodány celkem tři vozy KT8D5 z Košic a jeden vůz T6C5. Tato obousměrná „té šestka“ byla v provozu využívána především večer a v neděli, kdy je nižší přepravní poptávka. Avšak pro její atypičnost, nebyla vypravována pravidelně a zvlášť v poslední době byla dlouhodobě odstavena. Pro běžný provoz stačily tři vozy KT8D5, kdy při intervalu 20 minut, byly vypraveny dva vozy, při intervalu 40 minut jeden vůz. Dnes jsou ve Strausbergu dvě nové nízkopodlažní tramvaje Bombardier Flexity, které jsou preferenčně vypravovány. Vozy KT8D5 jsou jen v záloze. V blízkých měsících by měly být vozy 21 a 23 odkoupeny do Prahy a zde zrekonstruovány na typ KT8D5.RN2P. Vůz 22 má projít též větší opravou v Praze, avšak bude navrácen do Strausbergu, kde bude mít roli záložního vozidla. Později i úlohu historického vozidla.

P9167578

Zwickau

Do Zwickau bylo dodáno v letech 1987-1988 21 vozů KT4D. Ke lednu 2014 jich je v provozu 22 (vůz 948 zakoupen z Plauen) a můžete je potkat na všech linkách. Jsou provozovány v sólech, i ve dvojicích. Konec vozů Tatra není plánován před rokem 2024.

P3044299-3

 

Když to shrneme, v roce 2014 nás čeká v první řadě konec tramvají T6A2 v Rostocku a Erfurt brzy vyřadí vozy KT4D. V Drážďanech, Halle a Magdeburgu se pořád dá nějaká souprava „tatrovek“ odchytit, úplný konec v těchto městech může přijít kdykoliv – stačí změny v jízdní řádech a nižší vypravení o jedno, dvě pořadí. Na druhou stranu, jak je vidět, existuje stále ještě hodně provozů s vozy ČKD Tatra v Německu a u velké části měst je jejich konec „ještě daleko“.

Článek byl napsán k lednu 2014

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.