Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská

Plánovaný projekt Dopravního podniku hl. m. Prahy má protáhnout tramvajovou trať z Divoké Šárky, ulicí Vlastina skrz sídliště Na Dědině, do nově vybudované smyčky Dědinská v blízkosti stejnojmenné ulice. Nová trať má měřit 2,3 km a bude na ni 5 zastávek (pracovní názvy zastávek: Divoká Šárka, Vlastina, Sídliště Na Dědině, Ciolkovského, Dědinská).

Plány je výstavbu leží na stolech již pár let. Posledním termínem zahájením výstavby byl leden 2015. Avšak proti výstavbě moderní tramvajové trati se postavili místní občané. A to i přesto, že ROPID v září 2012 v oblasti výrazně zredukoval-zhoršil dopravní obslužnost MHD. Tramvaj mohla přinést Dědině zlepšení a zrychlení spojení k metru A a do centra Prahy bez nutnosti přestupovat. S otevřením trasy metra V.A (Dejvická – Motol) v dubnu 2015 se dá přitom počítat s dalším omezením již omezené městské dopravy Na Dědině.

Popis projektu TT Divoká Šárka – Dědinská

Tramvajová trať má být v ose Evropské ulice prodloužena ke křižovatce s ulicí Vlastina, do které odbočují pod šikmým úhlem v místě stávající zelené plochy. V ulici Vlastina dále vedena v ose vozovky, přičemž až ke křižovatce s ulicí U Silnice se jedná o trať oboustranně pojížděnou vozidly IAD. Od této křižovatky až k Drnovské ulici se pak jedná o trať v ose vozovky, podél níž je v obou směrech veden jeden jízdní pruh, konstrukce tramvajové trati umožňuje najetí vozidel v případě potřeby objet překážku na vozovce (porouchaný automobil). Od místa křížení s Drnovskou ulicí je pak tramvajová trať vedena bočně a v odstupu na západní straně Drnovské ulice, a to až do prostoru nové smyčky v blízkosti křižovatky ulic Drnovská a Dědinská.

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.