Ulm: Provoz na nové lince zajistí Avenia

V německém Ulmu ležícím ve spolkové republice Baden-Württemberg je naplánována stavba druhé tramvajové linky. Ta by měla město protnout v ose sever-jih. Počítá se s přepravou cca 8.300 cestujících denně. Převážnou část cestujících by měli tvořit studenti jezdící do zdejší univerzity. Stavba devítikilometrové trati má být zahájena v létě 2015 a dokončena v roce 2018.

Pro novou linku 2 budou zakoupeny nové tramvaje Siemens Avenio o délce 31,5 metru, které pojmou 175 cestujících.

V současné době Ulm provozu pouze jednu tramvajovou linku o délce 10 km, pro kterou disponuje 10 vozy Siemens Combino.

Ondřej Matěj Hrubeš

šéfredaktor dopravního magazínu MHD86.cz, který se zajímá o MHD už od dob mateřské školky a procestoval přes 130 měst s městskou dopravou