Letní rekonstrukce tramvajových tratí v Praze

Také letošní léto je v Praze ve znamení rekonstrukcí tramvajových tratí. Pravě probíhá rekonstrukce trati v ulici Bělehradská a Evropská, ke kterým se přidá trať na Barrandov, Petřiny a do Řep.

Tratě po modernizaci budou méně hlučné, upraví se také zastávky a přechody v jejich blízkosti na bezbariérové. Cestujícím se předem omlouváme za komplikace spojené s výlukami. Letní prázdniny jsou tradičním obdobím, kdy klesá tramvajový provoz a modernizace je tedy vhodné uskutečnit, v letošním roce je také poslední možnost k dočerpání finančních prostředků z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost,“ říká Jan Šurovský, technický ředitel DPP.

Probíhající rekonstrukce

V současnosti probíhá rekonstrukce tramvajové trati v Bělehradské ulici, a to v úseku I. P. Pavlova – Otakarova. První etapa bude hotova již 1. 7. 2015 a tramvaje se poté z I. P. Pavlova rozjedou přes zastávku Bruselská na Zvonařku. Úsek Bruselská – Otakarova se bude dále rekonstruovat, a to až do podzimu letošního roku. Jedná se o složitou investici, kde kromě Dopravního podniku pracuje celá řada dalších investorů, zejména pak Technická správa komunikací.

Aktuálně zahajované rekonstrukce

  1. RTT Evropská II

Po první etapě realizované před dvěma lety bude letos rekonstrukce v ulici Evropské dokončena, a to pracemi mezi zastávkami Thákurova (včetně) a Bořislavka (mimo). Výluka tramvajového provozu se uskuteční v termínu od 20. 6. 2015 do 8. 8. 2015. Kromě tratí budou rekonstruovány také tři páry tramvajových zastávek, které poté budou bezbariérové. Větší část trati bude poté se zatravněným povrchem. Stavba bude realizována ze stanovených záborů přilehlých jízdních pruhů. Obousměrný automobilový provoz na ul. Evropské bude zachován.

  1. RTT v ulici Na Zlíchově

S rekonstrukcí tramvajové trati v ulici Na Zlíchově bude spojena výluka tramvají v úseku Smíchovské nádraží – Sídliště Barrandov v období od 1. 7. do 28. 8. 2015. Vzhledem ke stísněným poměrům staveniště dojde k velmi zásadnímu dopadu pro místní dopravní obsluhu Zlíchova a Hlubočep.V době od 1. 7. do 3. 8. 2015 bude ulice Na Zlíchově v úseku od Křížové po obratiště Hlubočepy uzavřena pro veškerou dopravu. Bude zachován pouze příčný přejezd od ulice Nad Zlíchovem do servisu a stavební firmy. V době od 3. 8. do 18. 8. 2015 bude pokračovat uzávěra ulice Na Zlíchově v úseku od Křížové po ulici Nad Zlíchovem. Objízdná trasa pro automobilovou dopravu je navržena po Strakonické, dále ulicí K Barrandovu a po Slivenecké do oblasti Hlubočep. Do 28. 8. pak bude probíhat výstavba zastávek a chodníků.

V rámci plánované výluky tramvajového dopravy budou po dobu cca 14 dnů v červenci realizovány havarijní údržbové práce v ulici Nádražní v úseku Smíchovské nádraží – Zlíchov, kdy dojde k zjednosměrnění ulice Nádražní s umožněním provozu pouze ve směru z centra. Samotná Nádražní ulice bude totiž rekonstruována až v dalších letech, neboť zde se připravuje rozsáhlá přestavba území. Údržbové práce mají za cíl pouze prodloužit životnost současné trati do doby skutečné rekonstrukce Nádražní ulice.

Zahajované rekonstrukce během prázdnin

  1. RTT Střešovická – Na Petřinách

Dopravní podnik předpokládá, že od 1. 8 do 30. 10. 2015 proběhne kompletní rekonstrukce trati v ulicích Střešovické a Na Petřinách. Všechny zastávky v úseku budou poté plně bezbariérové. U stanice metra Petřiny bude zřízena společná zastávka pro autobusy i tramvaje. Větší část trati bude poté se zatravněným povrchem. O dopravních opatřeních bude DPP informovat před zahájením rekonstrukce.

  1. RTT Plzeňská II

Předmětný úsek je umístěn od zastávky Bertramka (včetně) po Klamovku (včetně), čímž bude dokončena rekonstrukce celé řepské radiály, jejíž první etapa úspěšně proběhla, rovněž financovaná z prostředků Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK), v roce 2010. Předmětná trať bude následně plně zakryta asfaltovým povrchem a všechny zastávky budou poté plně bezbariérové. O přesném termínu (cca 15. 8. – 15. 10.) a dopravních opatření bude DPP informovat následně před zahájením rekonstrukce.

 zdroj:DPP

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.