Chystá se přepravní průzkum v pražském metru

Ve středu 11. 11. 2015 proběhne v pražském metru přepravní průzkum, kdy si nás cestující Dopravní podnik Praha a Ropid spočítají. Tyto průzkumy se v metru konají především s otevřením nových úseků metra, aby bylo možné vyhodnotit nové přepravní směry cestujících. Navíc se zaktualizují i data o pracovních špičkách, což pomůže při sestavování jízdních řádů, aby více reflektovaly zájmy cestujících. Spolupracujte prosím při přepravním průzkumu a při vstupu do metra si vezměte sčítací lístek, který při výstupu z metra odevzdáte. Díky spolupráci cestujících bude možné na základě výsledků např. posílit provoz metra.

„Znalost zátěží jednotlivých stanic metra, směru pohybu a počtu cestujících je klíčovým předpokladem pro plánování v pražské integrované dopravě. DPP k anonymnímu zmapování cesty každého cestujícího v metru již více než 30 let používá unikátní lístkovou sčítací metodu. Nejinak tomu bude i ve středu 11. listopadu 2015, kdy proběhne další komplexní přepravní průzkum v metru (KPPM 2015)“, uvádí DPP v tiskové zprávě.

DPP má pro účely sčítání připraveno celkem 1,5 milionu lístků. Každý z nich bude opatřen informacemi v češtině i angličtině a kódem určujícím nástupní stanici cestujícího. Odevzdané lístky budou v cílových stanicích řazeny podle času předání. Tím bude získána komplexní informace o začátku a cíli každé cesty. Pohyb cestujících také zmonitorují automatická počítadla umístěná ve sloupcích oddělujících přepravní prostor. Data budou následně využita pro srovnávací kontrolu objemu vybraných lístků a získání počtu přepravených cestujících za celý provozní den.

Průzkum bude zajišťovat 2 000 pracovníků DPP, Ropidu a studentů středních dopravních škol. Každý cestující v době od 5.30 do 21.00 hodin obdrží při vstupu do metra sčítací lístek, který v cíli své cesty při výstupu z metra odevzdá do sběrných krabic nebo pracovníkům označeným visačkou „Průzkum metra“. Sběr sčítacích lístků bude v každém vestibulu stanice metra zajištěn až do 21.45 hodin.

Termíny realizace komplexních přepravních průzkumů v metru v posledních 30 letech:

25. 11. 1986 úsek I.B

27. 03. 1991 úsek II.B

13. 10. 1992 po změnách v síti MHD

01. 11. 1995 úsek V.B

05. 04. 2000 úsek IV.B

10. 11. 2004 úsek IV.C1

12. 11. 2008 úsek IV.C2

zdroj: DPP

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.