Nová kniha: Elektrické vozy 81-71, aneb symbol budování pražského metra

Dopravní nadšence potěšila v únoru 2016 zpráva o vydání nové knihy Elektrické vozy 81-71, aneb symbol budování pražského metra, kterou napsal Robert Mara, David Prosický a kol. Už jména autorů napovídají, že se jedná o další z řady kvalitních a pěkně zpracovaných „dopravních knih“, které fanouškům dopravy nesmí chybět v domácí knihovně.

A kde knihu koupíte?

Obsah knihy

Obsah knihy

O vozidlech metra 81-71

Pražské metro slouží cestujícím již více než čtyři desetiletí a představuje nesporný technický fenomén hlavního města České republiky. O jeho historii již bylo napsáno mnoho, zcela opomíjena však dosud zůstávala jeho vozidla, která do dnešních dnů prošla velmi obsáhlým a zajímavým vývojem. Uvedenou mezeru v odborné literatuře se od roku 2008 snaží vyplnit Edice vozidel pražského metra. Nový svazek Edice se věnuje historii, provozu a technice druhé generace sovětských vozů metra – řadě 81-71, v provozním slangu nazývané „černá huba“, která byla bezkonkurenčně nejpočetnějším představitelem vozového parku pražského metra.

Ukázka z knihy...

Ukázka z knihy…

Počáteční vývoj vozidel označovaných jako typy 81-717.1 (čelní) a 81-714.1 (vložené) byl úzce spojený s projektováním a výstavbou sklonově náročné tratě A z Dejvic na Vinohrady, kde nebylo možné počítat s nasazením starších vozů Ečs. Jednání o nových vozech ze Sovětského svazu byla zahájena již v roce 1974, kdy se začala připravovat další z inovací původní řady E. Prototypová souprava řady 81-71 vyjela ke zkouškám v Moskvě v roce 1976. Sériová výroba byla zahájena koncem roku 1977 a Praha se stala jedním z prvních odběratelů nových vozů. První soupravy 81-71 byly zařazeny do zkušebního provozu s cestujícími v květnu 1978 na trati C, slavnostní uvedení do provozu se však uskutečnilo až v rámci otevření tratě A dne 12. 8. 1978. Dodávky vozů řady 81-71 poté probíhaly až do roku 1990 a po celá 80. léta i počátek 90. let pokrývaly potřeby rozšiřování sítě pražského metra. Celkem bylo dodáno 507 vozidel řady 81-71. Do Prahy byla vozidla dopravována po železnici, každý vůz metra tak před předáním zákazníkovi urazil cestu dlouhou více než 2 700 kilometrů. Vozy 81-71 byly v nejlepším slova smyslu dělníky provozu pražského metra, neboť na nich spočíval rozhodující podíl dopravních výkonů celého systému. V průběhu jejich provozu se zprovoznila dvě nová depa Hostivař a Zličín, která s „černými hubami“ zahajovala svůj provoz a rovněž Opravárenská základna metra, která byla vyprojektována na míru těžké údržbě vozidel této řady.

...která přesvědčí poslední váhající...

…která přesvědčí poslední váhající…

Od roku 1988 byla v úzké spolupráci DP-Metro a sovětských výrobců vyvíjena prototypová souprava 81-71 s tyristorovou pulzní regulací (typy 81-718 a 81-719), která měla začít zkoušky v Praze v roce 1991. K tomu však již nedošlo, neboť v roce 1990 byl další nákup vozidel ze Sovětského svazu zastaven. Zajímavým vývojem prošla oblast zabezpečovací a automatizační techniky. V 80. letech byl pro vozy vyvinut na svoji dobu vyspělý systém automatického vedení vlaku ACB-M2, který se ale nikdy nedočkal hromadného nasazení. V letech 1998 až 2003 sloužilo v souvislosti s modernizací zabezpečovacího zařízení tratě C 16 souprav 81-71 s novým typem vlakového zabezpečovače a automatického vedení vlaku Matra PA 135. V 90. letech bylo upuštěno od původně plánovaných generálních oprav P6 dle sovětské technologie a místo nich byl od roku 1993 připravován program celkové modernizace s cílem technického zhodnocení vozů a odstranění nejproblematičtějších konstrukčních uzlů. Tento program byl v letech 1994 až 2011 úspěšně realizován na 93 pětivozových soupravách, které dnes slouží na tratích A a B. Pravidelný provoz původních vozů řady 81-71 byl ukončen dne 26. 6. 2009 na trati B.

...aby si knihu zakoupili.

…aby si knihu zakoupili.

Vyřazené vozy byly z převážné části modernizovány, menší část byla sešrotována. Jedna pětivozová souprava byla zachována jako historická a jeden vůz předán do Muzea MHD ve vozovně Střešovice. Dva vozy byly upraveny pro druhotná využití mimo dopravní podnik, další dva vozy byly prodány soukromému subjektu a jsou využívány především k prezentačním jízdám. Vozy 81-71 se v průběhu let rovněž staly aktéry několika větších mimořádných událostí, které jsou v knize popsány.

Kniha obsahuje 412 stran a 769 vyobrazení.

Prodejní místa

Zdroj: Robert Mara

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.

2 Comments

    • Jaroslav Lemfeld
    • 17/03/2016

    Dobrý den,

    jaká je cena publikace? Díky