Velké díky za retrolinku 23

S obrovským zájmem veřejnosti byl v sobotu 25. 3. 2017 ve smyčce Královka zahájen provoz retrolinky 23, na kterou budou vypravovány vozy T3SUCS a T3M. 

Velké dík za linku 23 patří Petr Dolínek a všem pracovníkům v Dopravní podnik hlavního města Prahy a Pražská integrovaná doprava, kteří se na realizaci podíleli.
Opravdu velké DÍKY! OMH

Fotografie zachycuje hovořícího Jana Šurovského (technický ředitel DPP) a Petra Tomčíka (ředitel Ropidu).

Ondřej Matěj Hrubeš

šéfredaktor dopravního magazínu MHD86.cz, který se zajímá o MHD už od dob mateřské školky a procestoval přes 160 měst s městskou dopravou