Letňany doporučují zrušení pásmového provozu metra C

Na konci dubna 2017 došlo ke změnám v pražské MHD. Významným posílením pro Letňany bylo zrušení ranního pásmového provozu na trase metra C. Nově jezdí ráno z Letňan metro každé dvě minuty. Provoz metra byl posílen také ve večerních hodinách.

Dalšího posílení se dočkaly autobusové linky v Tupolevově ulici. Výrazného posílení prostřednictvím zkrácení intervalů a prodloužených přepravních špiček se dočkaly linky 136, 140 a 201.

Jsme rádi, že se po několika letech podařilo vyjednat, aby do Letňan jezdilo ráno každé metro. Nyní bychom rádi vyjednali s Ropidem zrušení pásmového provozu i v odpolední špičce a také posílení autobusových linek v ul. Beranových a oblasti Staré Letňany. Podrobnější pohled na změny přináší následují analýza, ve které byly porovnány jízdní řády letňanských linek před a po dubnových změnách.

Autobusy ve Starých Letňanech

Metro C

V Letňanech jednoznačné posílení provozu zrušením ranního pásmového provozu. Dále je posílen provoz metra v pátek odpoledne, kdy byl zrušen tzn. „páteční“ prodloužený interval a jízdní řád je pro pátek shodný s jízdním řádem pro pondělí-čtvrtek. Posílení se dočkal také večerní provoz, kdy je celotýdenně zkrácen interval na všech linkách metra z 10 na 7,5 minut v období mezi 21:00-22:30. Bohužel odpolední pásmový provoz zůstává nadále. I přes zmíněné posílení je celkově provoz metra C omezen. V úseku Ládví – Kačerov jede od 29. 4. 2017 v pracovních dnech o 15 spojů denně méně, což se projevuje prodloužením intervalu na začátcích a koncích přepravních špiček.

Bus 110

Tupolevova > Letňany: v pracovních dnech přidán jeden spoj v ranní špičce. Prodloužena ranní špička s intervalem 10 minut, konec ranní špičky posunut z 07:49 na 08:39.

Letňany > Tupolevova: beze změny

Bus 136

Tupolevova > Letňany: V pracovních dnech navýšení počtu spojů ze 115 na 134. Zkrácení intervalu: Ráno 6 > 5, dopo 12 > 10, odpo 7,5 > 6 minut. Celotýdenně plus 1 spoj v 21. hodině pro zkrácení intervalu v období 21:00-22:00 z 20 na 15 minut.

Letňany > Tupolevova: V pracovních dnech navýšení počtu spojů ze 118 na 132. Zkrácení intervalu: Ráno 6 > 5, dopo 12 > 10, odpo 7,5 > 6 minut. Celotýdenně plus 1 spoj v 21. hodině pro zkrácení intervalu v období 21:00-22:00 z 20 na 15 minut.

Bus 140

Tupolevova > Letňany: V pracovních dnech navýšení počtu spojů ze 111 na 113. Ráno dochází k prodloužení ranní špičky s intervalem 6 minut (dříve období: 06:15-08:22, nově 06:11-08:36). Dopoledne prodloužení intervalu z 12 na 15 (avšak interval zkrácen na lince 136). Zkrácení intervalu před nástupem a po ukončení odpolední špičky. Celotýdenně plus 1 spoj pro večerní prodloužení intervalu 15 minut.

Letňany > Tupolevova: V pracovních dnech navýšení počtu spojů ze 110 na 112. V pracovních dnech ráno dochází k posílení ranní špičky jedním spojem. Dopoledne prodloužení intervalu z 12 na 15 (avšak interval zkrácen na lince 136). Zkrácení intervalu před nástupem a po ukončení odpolední špičky. Celotýdenně plus 1 spoj pro večerní prodloužení intervalu 15 minut.

Bus 158

Staré Letňany > Letňany: V pracovních dnech navýšení počtu spojů z 51 na 53. Ráno v období 05:50-06:23 prodloužen interval na 33 minut (dříve 21-12 minut, zrušen spoj v 06:11). Posílení provozu v období 21:00-00:00 třemi spoji v pracovních dnech a dvěma spoji v sobotu a v neděli pro dosažení intervalu 20/40 minut. V sobotu ráno prodloužen interval ze 40 na 60 (53) minut v období 06:16-08:07.

Letňany > Staré Letňany: V pracovních dnech navýšení počtu spojů z 51 na 53. Ráno v období 05:04-05:44 prodloužen interval na 40 minut (dříve 30-10 minut, zrušen spoj v 05:34). Odpoledne zrušen spoj v 14:50, který je nahrazen dvěma spoji v 14:43 a 14:58, čímž začíná odpolední interval v 14:43 (dříve až v 15:12). V pracovních dnech večer mezi 20:24-23:44 zkrácen interval na 20-40 minut dvěma novými spoji. V sobotu ráno začíná celodenní interval 30 minut o půlhodiny dříve vložením nového spoje v 08:03. V sobotu a v neděli jeden nový spoj pro zkrácení intervalu v období 21:00-00:00 ze 40 na 20/40 minut.

Bus 195

Staré Letňany > Letňany: Celotýdenně vložen pouze jeden spoj v 21. hodině pro zkrácení intervalu v období 21:00-22:00 z 20 na 15 minut.

Letňany > Staré Letňany: V pracovních dnech ráno přidán jeden spoj v 05:34, avšak v opačném směru spoj nepřidán.

Dále celotýdenně vložen jeden spoj v 21. hodině pro zkrácení intervalu v období 21:00-22:00 z 20 na 15 minut.

Bus 201

Tupolevova > Letňany: V pracovních dnech navýšení počtu spojů ze 110 na 116. Ráno dochází k posílení začátku a konce špičky prostřednictvím dvou spojů. Odpoledne dochází k posílení začátku a konce špičky prostřednictvím tří spojů. Dále celotýdenně vložen jeden spoj v 21. hodině pro zkrácení intervalu v období 21:00-22:00 z 20 na 15 minut.

Letňany > Tupolevova: V pracovních dnech navýšení počtu spojů ze 108 na 117. Ráno dochází k posílení špičky prostřednictvím dvou spojů (dříve špičkový interval končil v 08:26, nově v 08:40). Výrazně byla posílena odpolední špička s intervalem 7,5 minut. Dřívější špička od 15:25 do 17:56 byla prodloužena do období 14:28 až 18:59. Dále celotýdenně vložen jeden spoj v 21. hodině pro zkrácení intervalu v období 21:00-22:00 z 20 na 15 minut.

Bus 209 (269)

Tupolevova > Letňany: beze změn

Letňany > Tupolevova: beze změn

Vyšlo v Letňanských listech 6/2107


Shrnutí:

Významným posílením pro Letňany je zrušení ranního pásmového provozu na trase metra C. Přesto by bylo žádoucí dosáhnout zrušení pásmového provozu i v odpolední pracovní špičce. Počet cestujících v metru na Prosek a do Letňan neustále roste s rozšiřující se zástavbou a také vlivem zóny placeného stání (modré zóny) v Praze 8.

V autobusové oblasti se výrazného posílení dočkala pouze Tupolevova ulice. A to výrazným posílením provozu prostřednictví zkrácení intervalů a prodloužených přepravních špiček na linkách 136, 140 a 201.

Autobusy jedoucí ulicí Beranových se posílení ve špičkách nedočkaly, ač v lokalitě Starých Letňan přibývají obyvatelé každým měsícem. Linka 158 byla posílena pozdě večer, což nemá vliv na hlavní přepravní špičku. Linka 195 nebyla posílena přes den vůbec, přestože dochází k přeplňování jejich spojů především následkem pravidelného zpoždění velké části spojů. Linka 201 je pro lokalitu nevhodná z důvodu odjezdů z opačných zastávek, které jsou od sebe daleko pro přebíhání mezi nimi. Navíc o víkendech jsou odjezdy linek 195 a 201 k metru ze Starých Letňan ve stejnou minutu.

Ulice Beranových by potřebovala stabilní spolehlivou linku s krátkým intervalem, která by zajišťovala návoz cestujících k metru a od metra v relaci Krausova – Letňany, jak dříve vykonávaly „krátké“ posilové spoje linky 158.


Jednání Komise dopravy RMČ Praha 18 ze dne 3. 5. 2017:

„Členové Komise dopravy doporučují posílení spojů na ulici Beranových, kde ke změnám nedošlo. Zároveň členové komise doporučují zrušení „pásmového provozu“ metra C v odpolední špičce.“


Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.