DPP si připomíná 120 let své existence

V pátek 1. září 2017 si Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) připomene 120 let od zahájení činnosti Elektrických podniků královského hlavního města Prahy, jejichž je přímým nástupcem. Ustanoveny byly k 1. září roku 1897 a v prvních měsících své existence vystupovaly také pod názvem Městské elektrické podniky. Kromě provozování městské hromadné dopravy se zabývaly také výrobou a distribucí elektřiny.

Hlavičkový papír EP 1899.
Foto: Archiv DPP

Hlavním úkolem v prvních letech existence Elektrických podniků bylo soustředění MHD do rukou jednoho městského podniku. Dne 18. září 1897 slavnostně zahájily Elektrické podniky, jejichž je Dopravní podnik přímým nástupcem, provoz na první trati od Německého divadla kolem nádraží císaře Františka Josefa (dnes Hlavní nádraží), Karlovou (Seifertovou) třídou, Táboritskou, Domažlickou (Jičínskou) ulicí až na Floru. Na obou koncích se trať propojovala s tratí Městské elektrické dráhy Královských Vinohrad, s níž tak vytvořila okružní dráhu Praha – Žižkov – Král. Vinohrady. Ještě do konce roku Elektrické podniky vinohradský dopravní podnik odkoupily a zahájily tak několikaletý proces integrace MHD v pražské aglomeraci.

Dopis městské radě z roku 1890.
Foto: Archiv DPP

Dopis městské radě z roku 1890.
Foto: Archiv DPP

Inzerát z roku 1897 hledající zaměstnance.
Foto: Archiv DPP

Je to úžasné výročí skvělé společnosti. Často a rád říkám, že Praha má nejlepší městskou hromadnou dopravu na světě, na kterou mohou být Pražané právem hrdí. Občas mám pocit, že jsou lidé vůči Dopravnímu podniku trochu nespravedliví, ale všichni tvrdě pracujeme na tom, aby se tento pohled postupně měnil k lepšímu,“ řekl Petr Dolínek, náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas.

Zahájení provozu na první trati EP 18. 9. 1897
Foto: Archiv DPP

Vývoj názvu podniku

 • Elektrické podniky král. hlavního města Prahy 1. 9. 1897 – pozn. 1)

 • Elektrické podniky hlavního města Prahy 29. 11. 1918

 • Elektrizitätsunternehmungen der Haupstadt Prag – Elektrické podniky hlavního města Prahy 24. 8. 1940

 • Stadtwerke Prag – Městské podniky pražské 15. 7. 1942

 • Městské podniky pražské 27. 9. 1945

 • Dopravní podniky hlavního města Prahy 6. 9. 1946

 • Dopravní podnik hlav. města Prahy, komunální podnik 1. 1. 1949

 • Dopravní podnik hlavního města Prahy 1. 7. 1953

 • Dopravní podniky hlavního města Prahy (VHJ) 1. 1. 1971

 • Dopravní podniky hlavního města Prahy, koncern 1. 1. 1977

 • Dopravní podniky hlavního města Prahy, kombinát, s. p. 1. 7. 1989

 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 11. 7. 1991

  Pozn. 1) V praxi byl do roku 1899 často používán také název Městské elektrické podniky, a to zejména v souvislosti s ředitelstvím podniku („Kancelář městských elektrických podniků“)

Zápis do obchodního rejstříku v roce 1899

Zápis do obchodního rejstříku v roce 1899. Foto: Archiv DPP

Zápis do obchodního rejstříku v roce 1899. Foto: Archiv DPP

Zdroj: DPP

Foto: Archiv DPP

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.