Vídeň pořídí 45 vlakových souprav od Siemensu pro novou linku metra U5 a prodlouženou U2

Po prodloužení linky metra U1 o 4,6 km a jejím slavnostním otevření 2. září 2017 přichází vídeňský dopravní podnik Wiener Linien s další pozitivní zprávou pro cestující. Plánuje totiž do roku 2030 nechat vyrobit 45 vlakových souprav od firmy Siemens. Nové vlakové soupravy, které budou speciálně vyrobeny pro Vídeň, budou plně zautomatizované, průchozí, bezbariérové, klimatizované a bude v nich nainstalován kamerový systém.

Design nové linky U5. Stanice Elterleinplatz.

Nové vlakové soupravy za 14,3 miliard korun

První vlaková souprava bude v testovací fázi provozu nasazena už v roce 2020, přičemž celkové náklady na pořízení nových souprav dosahují částky 550 miliónů euro, tedy 14,3 miliardy korun. Nové vlakové soupravy nahradí některé staré vlakové soupravy, které nyní jezdí na linkách metra U1, U2, U3 a U4. Vlakové soupravy sice budou plně automatizované, ale bude je moct obsluhovat i řidič.

Design nové linky metra U5

Automatizované vlakové soupravy i na nové tyrkysové lince metra

Nově se nasadí i na linku metra U5, která se začne stavět příští rok a která by měla být uvedena do provozu v roce 2023. Linka metra U5 bude celkově dosahovat délky pěti kilometrů a bude na ní vybudováno osm stanic metra. Konečnou zastávkou bude zastávka Hernals, čímž se sedmnáctý vídeňský obvod spojí s centrem města. Tyrkysová linka metra doveze totiž cestující až na vídeňské Karlovo náměstí, Karlsplatz. Právě v úseku mezi stanicemi Rathaus a Karlsplatz nahradí nová linka U5 stávající linku U2, která se dočká zároveň s výstavbou linky U5 prodloužení. Linka U2 má po prodloužení měřit dvacet kilometrů a zastavovat na třiadvaceti stanicích metra. U2 bude přesměrována a po prodloužení bude projíždět stávajícími stanicemi metra Neubaugasse, Pilgramgasse a pojede až do nově vznikající stanice metra Wienerberg.

Prodlužování a zahušťování vídeňských linek metra souvisí s očekávaným nárůstem počtu obyvatel ve Vídni. V současnosti ve Vídni žije 1,8 miliónů obyvatel, přičemž odhady počítají s nárůstem na dva milióny obyvatel do roku 2030. Zároveň chce Vídeň podporou veřejné dopravy do roku 2025 dosáhnout 80% podílu MHD, cyklistiky a pěších cest na dopravě ve městě.

Zdroj: TZ

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.