Volby 2017: Moravskoslezské dopravní sliby

Vážení čtenáři,

blíží se nám volby a jak víte, dopravní magazín MHD86.cz se oproti ostatním dopravním webům politiky nebojí. Ono totiž i fungování a rozvoj dopravy je spjato s politikou. S nadcházejícími volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konají v pátek 20. a v sobotu 21. 10. 2017, vzniká na webu speciální předvolební rubrika s názvem „Dopravní sliby“ zaměřená především na dopravní otázky. Třeba Vám dopravní odpovědi kandidujících politiků pomohou s rozhodováním při volbě strany.

Štastnou volbu.

Ondřej Matěj Hrubeš
šéfredaktor dopravního magazínu MHD86.cz


Leo Luzar, lídr za KSČM v Moravskoslezském kraji

Dálnice a železnice

Jste pro vyvlastňování pozemků při nadnárodních stavbách dálniční sítě, vysokorychlostní železnice apod.?

Ano za náhradu stanovenou znaleckým posudkem.

Který dálniční úsek České republice nejvíce chybí a zasadil byste se o jeho urychlenou výstavbu?

Mohelnici-Pardubice

Zachovat pro osobní automobily paušální dálniční známky, nebo zvolit mýtný systém podle ujetých kilometrů?

Paušál

Letošním „volebním hitem“ je téma vysokorychlostní železnice v ČR. Jakou máte představu o její realizaci? Např. jakou tratí začít? Na jakou rychlost mají být tratě stavěny?

Začal bych nejvytíženější trati západ-východ konkrétně Praha-Ostrava-Žilina, minimálně 10km ročně

Metro

Měl by se stát podílet na financování pražského metra?

Ano, hlavně formou záruky za úvěry a hrazením úroků a podílem na infrastruktuře ale i přímým vstupem při plánování a realizace následného napojeni na železniční síť a záchytný systém dopravy.

Ekonomika

Daně. Zvyšovat, ponechat, snižovat? A jak?

Progresivní zdanění

Má Česká republika přijmou Euro?

V současné době ne dokud se nevyřeší problémy eurozóny. Řecka, Itálie ap.

Jste pro zachování EET pokladen a státní loterie Účtenkovka?

Dokud bude běžné krátit nebo neplatit daně, tak ano.


Lukáš Černohorský, lídr za Piráty v Moravskoslezském kraji

Dálnice a železnice

Jste pro vyvlastňování pozemků při nadnárodních stavbách dálniční sítě, vysokorychlostní železnice apod.?

Příjemnější varianta je samozřejmě, když se stát s občany dohodne. Bohužel ne vždy je to možné. Proto je občas potřeba pozemky vyvlastnit.

Který dálniční úsek České republice nejvíce chybí a zasadil byste se o jeho urychlenou výstavbu?

Velice chybí severní trasa mezi Hradcem a Olomoucí, obchvaty Frýdku-Místku, obchvat Přerova, chybí dokončit obchvat Otrokovic, je potřeba začít stavět stavbu D49 (Hulín-Fryšták-Slovensko) a dokončit D55 do Břeclavi a její napojení na D2 směrem do Rakouska. A samozřejmě dotáhnout napojení na České Budějovice a dále pokračovat na Rakousko.

Zachovat pro osobní automobily paušální dálniční známky, nebo zvolit mýtný systém podle ujetých kilometrů?

Určitě bych zachoval paušální platbu za osobní vozidla. Naším úkolem je motivovat řidiče k využívání dálnice před okresními cestami tak, aby nedocházelo k přetěžování obcí dopravou. Navíc v případě používání mýtných bran dochází při vjezdu či výjezdu do placených oblastí ke vzniku kolon.

Letošním „volebním hitem“ je téma vysokorychlostní železnice v ČR. Jakou máte představu o její realizaci? Např. jakou tratí začít? Na jakou rychlost mají být tratě stavěny?

Vysokorychlostní tratě by měly být stavěny na rychlost minimálně 250 km/h. Pro realizaci vysokorychlostních tratí je důležié přijmout zákon o liniových stavbách. Jednou z prvních tratí by mělo být trať Praha-Brno a Brno-Ostrava. Samozřejmostí je budování a napojování tratí na Transevropské dopravní sítě (TEN-T – síť silničních a železničních koridorů, mezinárodních letišť a vodních cest v Evropské unii).

Metro

Měl by se stát podílet na financování pražského metra?

Pražské metro by mělo být stěžejně financováno z rozpočtu města Prahy.

Ekonomika

Daně. Zvyšovat, ponechat, snižovat? A jak?

Předně je potřeba si uvědomit, že státní rozpočet je navrhován s deficitem. Tudíž stát musí nejprve snížit náklady na státní správu. V tuto chvíli tedy není možné daně snížit, pokud chceme mít možnost investovat např. do nových liniových staveb. O snížení je potřeba uvažovat u sociálního pojištění a odvodů zaměstnavatele.

Má Česká republika přijmou Euro?

V budoucnu ano. Přijetí by ulehčilo život českým podnikatelům, kterým by klesly náklady za pojištění proti výkyvům kurzu, přitáhlo by zahraniční investory a český akciový trh by se stal atraktivnějším. Lidem by ulehčilo cestování a studium v zahraničí.

Na druhou stranu je nutné zvážit i možná rizika a vyřešit strukturální problémy eurozóny. Ty způsobují její nestabilitu a mohly by v budoucnu ohrozit naší ekonomiku. Po krizi z roku 2008 zůstává finanční situace mnoha států a jejich bankovních systému nedořešená, bez naděje na brzké zlepšení. Z Maastrichtských kritérií, která byla vyžadována po nových členských státech, se stal prázdný pojem, a jsou běžně porušována. Oproti tomu má ČR jeden z nejnižších státních dluhů v Evropě a její bankovní systém je v řádově lepší kondici, než v případě mnohých zemí eurozóny. Vlastní měna nám dává možnost pružněji reagovat na možné globální finanční otřesy. Je tedy na místě otázka, zda by si i ČR neměla před přistoupením určit kritéria na finanční stabilitu eurozóny.

Připravili jsme proto plán, jak postupně připravit ČR na přijetí eura, aby bylo přistoupení oboustranně výhodné. ČR i EU musí provést několik důležitých reforem a rozhodnutí. Jediným cílem těchto kroků ale není přijetí Eura, každý z nich má smysl i sám o sobě a přispěl by k větší finanční stabilitě ČR.

Jste pro zachování EET pokladen a státní loterie Účtenkovka?

Ne.


Zbyněk Stanjura, lídr za ODS v Moravskoslezském kraji

Nevyužil možnost prezentovat své názory – dopravní sliby


Lubomír Zaorálek, lídr za ČSSD v Moravskoslezském kraji

Nevyužil možnost prezentovat své názory – dopravní sliby


Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.