Druhá faceliftovaná Škoda 14T vyjela do pražských ulic

1. února 2018 vyjel na linku č. 17 další opravený a zmodernizovaný vůz typu Škoda 14T, ev. č. 9134. Tímto krokem Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zahájil plynulou sériovou produkci modernizovaných vozů 14T. DPP provádí výměnu příčníků podvozků a modernizace exteriéru i interiéru vozů. Do roku 2020 DPP vrátí do provozu celkem 57 tramvají Škoda 14T, známých jako „Porsche“.


Všechny vozy tohoto typu byly odstaveny v srpnu 2014 na základě rozhodnutí Drážního úřadu, a to z důvodu praskání příčníků rámů podvozků, do doby provedení opravy. Následně byla připravovaná vhodná technologie opravy  ke schválení Drážním úřadem a uplatnění pojistné události. V roce 2015 byla zpracovaná technická dokumentace k provedení opravy a výběr dodavatele nového konstrukčního dílu, včetně uzavření smlouvy na dodávky dílů. Představenstvo DPP schválilo v dubnu 2015 pilotní projekt na voze ev. č. 9148, na kterém byla provedena tzv. malá modernizace exteriéru a interiéru vozu. V srpnu 2015 byly zahájeny zkušební opravy vadných částí uchycení podvozků. Oprava jedné tramvaje trvala cca 3 měsíce včetně zaškolení pracovníků a kontroly svářečských prací.

Facelift Škoda 14T

Po zkušebním provozu a na základě pozitivních ohlasů cestující veřejnosti představenstvo schválilo v srpnu 2016 (od 22. vozu v pořadí) opravu příčníků včetně malé modernizace exteriéru i interiéru, a to po vzoru vozu ev. č. 9148. Změna interiéru výrazně zrychlila odbavení cestujících v zastávkách a zvýšila komfort pro cestující zejména změnou sedadel z podélné pozice (lavice) na příčné.

> Harmonogram oprav tramvají Škoda 14 T <


Pro plynulé rozběhnutí projektu bylo nutné zahájit poptávková řízení na nákup materiálu náhradních dílů, tvorbu technické dokumentace pro schvalovací proces Drážním úřadem a následně zajistit smlouvy s jednotlivými dodavateli. Opravený vůz ev. č. 9134, z mateřské vozovny Kobylisy, mohou cestující nyní vídat na lince č. 17.

Modernizovaná tramvaj 14T (Porsche). Foto: DPP – Petr Hejna

„V letošním roce bude navráceno do provozu celkem 15 těchto vozů. V dalších letech budou plynule prováděny opravy a modernizace s ukončením v roce 2020,“ říká technický ředitel DPP Jan Šurovský.

Tramvaj Škoda 14T měří 31 metrů, skládá se z pěti článků spojených klouby. Přepraví až 270 cestujících.

Zdroj: TZ DPP

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.