Hasiči DPP pomohli uhasit rozsáhlý požár haly v Hostivaři

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) oceňuje úsilí, které vynaložili hasiči DPP při likvidaci požáru v ulici U Továren v Hostivaři. Celkem se na uhašení velkého požáru haly podílelo 23 hasičů DPP.


„Zajišťovali jsme plnění vaku používaného vrtulníkem pro shoz vody a kyvadlovou dopravu vody na požářiště. Náš zásah trval celkem 14 hodin. Chtěl bych ocenit nasazení našich kolegů, kteří přispěli k uhašení rozsáhlého požáru,“ říká vedoucí odboru HZS DPP Karel Pátek.

HZS DPP tak při rozsáhlém úterním požáru osvědčil svou připravenost pomoci i mimo budovy v majetku DPP. Jednotka je součástí integrovaného záchranného systému a často vysílá své členy i ke spolupráci s jednotkami Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy.


„Disponujeme velmi kvalitním technickým vybavením a naši zaměstnanci procházejí odpovídajícím výcvikem. Ročně řešíme kolem pěti set mimořádných událostí, souvisejících s provozem městské hromadné dopravy. Převážně se jedná o likvidace následků dopravních nehod, úniků provozní kapalin a další technické zásahy,“ dodává Pátek.

HZS DPP vznikl v roce 1973. Tvoří ho celkem 147 zaměstnanců, profesionálních hasičů vyškolených a vycvičených pro oblast požární prevence a pro problematiku specifických zásahů v metru, provozu kolejových vozidel na tramvajových tratích a obecně v provozu městské hromadné dopravy. Součástí jednotky je i lezecká skupina vycvičená pro zásahy ve výškách a nad volnou hloubkou.

Zdroj: TZ DPP

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.