Ropid zpracoval malý dopravní plán. Jaké změny čekají pražskou MHD do roku 2022?

Organizátor pražské dopravy Ropid zpracoval malý dopravní plán hlavní města Prahy na roky 2018 až 2020, s výhledem do roku 2022. Proč malý plán? Protože existuje už minimálně rok vytvořený velké plán „Rozvoj linek PID 2018-2029“, který dosud tají.


O malém plánu informuje Ropid ve svém Zpravodaji na konci srpna, kdy byl zároveň schválen Radou hl. m. Prahy a také byl tento plán představen na zářijovém Výboru pro dopravu HMP.

Co přináší za objevy? Například zmiňuje zavedení tunelbusů, které dlouhodobě prosazuje dopravní magazín MHD86.cz.

V tramvajové dopravě se očekávají následující zlepšení:

  • o víkendech nasazení souprav na linky 5, 6, 7, 11
  • sjednocení nočního provozu na interval 20 minut celotýdenně

Z plánovaných nových tramvajových tratí jsou nejblíže k realizaci:

  • TT Divoká Šárka – Dědinská
  • TT Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec
  • TT Sídliště Modřany – Libuš
  • TT Dvorecký most


V autobusové dopravě jsou uvedeny následující opatření:

  • zlepšení autobusové dopravy v městských částech Praha 18 a Praha 19 (resp. Letňany a Kbely) z důvodu rostoucí bytové zástavby
  • zavedení tunelbusových linek Praha 18 – Praha 6 a Praha 5 – Praha 6
  • změny autobusových linek v mnoha městských částech /podrobně popisuje dokument/
  • zavedení dvoukloubových autobusů (až je SOR začne vyrábět :D) na linkách 107, 112, 119, 136. V dalším výhledu i na linkách 125, 189, 200, 215.

Několik stran dokumentu se věnuje preferenci městské dopravy, která zahrnuje vytvoření preferenčních tras. Např. Prosek – Vysočanská – Jarov – Hrdlořezy, Spořilov – Bohdalec – Želivského, Strakonická, Vídeňská, Ruzyně – Veleslavín – Dejvice, či Nové Butovice – Nemocnice Motol – Břevnov – Dejvice.

Připraveny jsou také autobusové svazky linek, které jsou vybrány pro budoucí výběrová řízení. Dokument se podrobně všemi oblastmi pražské integrované dopravy a doporučuji jej si pročíst.

Stostránkový dokument měl být ke stažení na webu Ropidu poté, co byl plán schválen Radou hl. m. Prahy. Ač se tak stalo 30. 8. 2018, na webu Ropidu dodnes není.

> Dopravním magazín MHD86.cz Vám přináší jedinečnou možnost si Dopravní plán stáhnout <


Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Informace Ropidu ze dne 31. 8. 2018 k Dopravnímu plánu:

Rada hlavního města Prahy schválila Dopravní plán hlavního města Prahy na roky 2018 až 2020 s výhledem do roku 2022, který nastiňuje plán rozvoje veřejné dopravy hlavního města v následujících pěti letech.

Dokument zpracovala organizace ROPID a uvádí předpokládaná dopravní opatření, jejichž realizace bude nutná k udržení kvalitních služeb Pražské integrované dopravy pro obyvatele Prahy a limity dopravní infrastruktury, na něž rozvoj naráží.

Plány dopravní obslužnosti zpracovává každý kraj na základě zákonné povinnosti. Praha má tento dokument v sadě svých koncepčních dokumentů. Navazuje především na aktuálně zpracovávaný Plán udržitelné mobility Prahy a okolí.

Dopravní plán skutečně představuje komplexní pohled na stav veřejné dopravy v Praze a její rozvoj. V úvodu uvádí všechny výchozí podmínky, které plánování dopravy přímo ovlivňují. Praha je totiž složitou urbanistickou strukturou, v níž žije přes 10 % celé České republiky a budování dopravního systému pro takto velký počet lidí je samozřejmě velkou zodpovědností. Praha má na vnitřních cestách (tj. cesty jen po území města) ve srovnání s jinými světovými metropolemi velmi uspokojivý tzv. modal split – 80 % všech cest je uskutečňováno udržitelnými druhy dopravy, tedy veřejnou dopravou (47 %), pěšky, na kole nebo jejich kombinací. Zbylých 20 % cest se odehrává v automobilech, v nichž sedí průměrně 1,3 osoby.

Dokument klade důraz na rozvoj páteřní kolejové dopravy, což je princip zakotvený též ve vznikajícím Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Shrnuje tedy potřebná infrastrukturní opatření na železnici, v metru i tramvajové dopravě, která sice představují často velmi nákladné projekty, ale s největší pravděpodobností se jim Praha nevyhne. Koneckonců většina z nich je již v různých fázích příprav. Rozvoj autobusových linek je pak v Dopravním plánu řešen ve vztahu zejména k rozvíjející se bytové výstavbě v okrajových částech města.

„Pražská integrovaná doprava se v poslední době významně rozvíjí, což souvisí s integrací veřejné dopravy ve Středočeském kraji, kterou řeší naše partnerská organizace IDSK. I s ohledem na toto musíme pražskou veřejnou dopravu udržovat v perfektní kondici, neboť počty obyvatel Středočeského kraje dojíždějících do Prahy jsou velké. Věřím, že nám k tomu pomůže i tento Dopravní plán, v němž obyvatelé Prahy najdou vše, na čem v organizaci ROPID pracujeme s cílem mít v Praze kvalitní veřejnou dopravu,“ říká k nově schválenému dokumentu ředitel ROPID Petr Tomčík.


Edit: Po zveřejnění dokumentu Dopravní plán na webu MHD86.cz  dokument nakonec zveřejnil na svém webu i Ropid.

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.