Strategie rozvoje pražské metropolitní železnice

Pražští radní schválili dne 4. 9. Strategii rozvoje pražské metropolitní železnice. Bude sloužit jako podklad při řešení budoucí podoby a fungování železnice v Praze, kterou bude připravovat Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).


Budoucnost pražské železnice

Strategie rozvoje pražské metropolitní železnice je koncepčním dokumentem shrnujícím představu města o rozvoji železnice v Praze. Dokument stanovuje základní cíle a požadavky Prahy na rozvoj železniční dopravy.a infrastruktury, vychází ze Strategického plánu. V první části strategie definuje obecné cíle a požadavky na rozvoj železnice, v druhé části v „kartách železničních tratí“.popisuje konkrétní infrastrukturní a provozní požadavky města. Cíle a opatření, které jsou popsány dále ve strategii, zlepšují atraktivitu železnice, kterou považuje město za velmi perspektivní druh dopravy a na ní staví rozvoj udržitelné mobility centra metropolitního regionu i státu.

> Strategie rozvoje pražské metropolitní železnice (37 MB | PDF) <

Přetížená místa pražské železnice

Zdroj: IPR Praha

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

Kluk, co se od dětství zajímá o dopravu, procestoval přes 180 měst s městskou dopravou, založil dopravní magazín MHD86.cz, natáčí Dopravní podcast a byl zvolen radním pro dopravu v městské části Praha 6.