Ondřej Miffek: Musí se začít připravovat prodloužení metra C z Letňan přes Čakovice až k Pražskému okruhu

V pátek 5. a v sobotu 6. října se komunální volby a jak víte, dopravní magazín MHD86.cz se oproti ostatním dopravním webům politiky nebojí. Ono totiž i fungování a rozvoj dopravy je spjato s politikou. Proto v následujících dnech Vám web MHD86.cz přinese rozhovory s kandidáty na starosty. Prostor dostali všichni, kteří projevili zájem. Třeba Vám dopravní odpovědi kandidujících politiků pomohou s rozhodováním při volbě strany v nadcházejících volbách.

Jako třetí odpovídá na otázky Ondřej Miffek, kandidát za Krásné Letňany do zastupitelstva Městské části Praha 18 v Letňanech.

 

Ondřej Miffek: 36 let, doktor ekonomických věd, 12 let zastupitel na Praze 18, (nejen městská) doprava ho zajímá už od dětství, profesně se mimo jiné podílel jako poradce na přípravě a zajištění financování řady velkých infrastrukturních projektu na Slovensku (výstavba dálnic, modernizace železnic, obnova vozového parku ZSSK). Je však také například spoluautorem studie možnosti rozvoje MHD v Kábulu.

Nedávno se objevila studie na prodloužení metra C do letňanského sídliště a dále na Čakovice. Budete podporovat prodloužení metra a jaké budete mít na trasu požadavky?

Ondřej Miffek, kandidát za Krásné Letňany do zastupitelstva MČ Praha 18 Letňany

Budoucí prodloužení metra do Letňan a Čakovic samozřejmě podporuji, protože z dlouhodobého hlediska jde o jediné možné řešení veřejné dopravy v celé naší oblasti. Následující roky musíme využít především proto, aby se navrhovaná trasa dostala do Metropolitního plánu a až se rozhodne o výstavbě metra, nemuseli jsme absolvovat ještě několik let strávených dohadováním trasování, změnami územního plánu a dalšími komplikacemi, které známe třeba z přípravy trasy D.

Pokud jde o požadavky, při velikost Letňan je jasné, že metro nemůže obsloužit celé Letňany. Nechci od stolu říkat, že by v Letňanech měla být jedna, dvě či tři stanice a trasa by měla vést tím či oním směrem. Zásadní je pro mě to, aby se vybralo takové trasování, které maximalizuje užitek pro co největší počet obyvatel, a to nejen z hlediska přímé dostupnosti stanic, ale také třeba redukce autobusové dopravy apod. To však není úkol pro politiky, ale pro dopravní odborníky a projektanty.

Byl bych však rád, pokud bychom obecně při výstavbě metra opustili cestu honosných stanic plných skla a leštěného plechu a zaměřili se především na účelnost a efektivnost. Zejména v okrajových částech města sice vestibuly mohou oživit danou lokalitu a doplnit chybějící služby, v reálu se v nich však člověk mimo špičku spíše boji. Za zásadní také považuji to, aby metro nebylo ukončeno uvnitř zástavby v Čakovicích, ale až na jejím okraji, kde může vzniknout velký přestupní terminál pro autobusy PID, přímý přestup na vlak a také velké záchytné parkoviště přímo napojené na pražský okruh. Byl bych rád, pokud by se tento koncept známý z řady západních měst konečně objevil i v Praze místo dogmatického trvání na tom, že metro může mít stanici pouze tam, kde jsou bytové domy.

Jakým problémů v městské dopravě se chcete v Letňanech věnovat?

Letňany se v poslední době významně rozrostly a nabídka MHD na to příliš nereagovala. Ačkoliv se podařilo optimalizací vedení linek dosáhnout lepšího rozložení kapacity během dne, zejména ve starých Letňanech to je na úkor frekvence spojů a tedy i atraktivity MHD. Zásadním úkolem tak bude přesvědčit HMP a ROPID o nutnosti zvýšení počtu spojů, protože pokud nevytvoříme pro nové obyvatele atraktivní nabídku nyní, v budoucnu je do VHD už budeme dostávat opravdu jen obtížně. Druhým problémem, který je potřeba řešit, je pravidelnost. Dopravní zácpy ovlivňující zejména linky s dlouhým provozním ramenem, ale v poslední době i všechny spoje z Čakovic v ranní špičce způsobují časté nepravidelnosti, což při nižší frekvenci spojů působí ještě mnohem více negativně. Ideálním řešením by pak tedy bylo alespoň ve špičce zavedení vyloženě letňanské linky svážející lidi z Letňan na metro. V neposlední řadě pak bude důležité zavést MHD do nové výstavby, kde ovšem stále neexistuje odpovídající komunikace a obratiště. Bohužel všechny tyto záležitosti se odvíjejí od aktivity HMP, které musí vyřešit jak problémy s infrastrukturou, tak zejména počtem řidičů v provozu i zálohách a technického personálu.

Ondřej Miffek (zastupitel) a Ivan Kabický (starosta), oba kandidují za Krásné Letňany.

Patříte k odpůrcům a nebo příznivcům zavedení expresního tunelbusu, který by spojil Letňany, Prosek a Dejvice?

Tunelbus považuji za velmi dobrý nápad, proti kterému určitě nebudu protestovat. Tunelbus však podobně jako třeba možné plány na tramvaj v Letňanech nemá potenciál vyřešit hlavní problémy dopravy v Letňanech, resp. v Praze. Pro zvýšení atraktivity MHD v určitých směrech by byl tunelbus jistě velmi přínosný, ale bez vyřešení zásadních problémů pražské MHD bude mít jen velmi malý efekt.

Jaká je Vaše nejoblíbenější linka MHD, nebo trasa?

Protože si nemohu vybrat pouze jednu, uvedu dvě které jsou spojeny s mými studentskými léty, kdy jsem MHD využíval opravdu denně. První je dnes již dlouho neexistující linka 274, která ve špičce spojovala Letňany s Palmovkou, kde jsem nedaleko navštěvoval gymnázium U Libeňského zámku. Tahle linka pro mě vždy znamenala určitý symbol výjimečnosti, protože na rozdíl od jiných linek mezi Prosekem a Palmovkou nezastavovala. Druhou linkou jsou pak vlaky na městské lince z Libně do Sedlce, které mám spojené se studiem na PEF ČZU. Právě díky vlaku jsem mohl cestovat pohodlně bez zbytečných tlačenic zejména v metru a při optimálním načasování dokázala ušetřit až 20 minut oproti standardní cestě autobusy a metrem přes centrum.

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.