Libeňský most slouží především tramvajím. Náhradní most na ně nesmí zapomenout

Končící náměstek pražské primátorky Petr Dolínek představil několik variant provizorního přemostění Vltavy, až se bude opravovat Libeňský most. Ten je už dlouho v havarijním stavu. Oproti tomu rok spadlou lávku v Troji už neřeší.

Jako nevhodnější varianty propojení obou břehů Prahy 7 a Prahy 8 při stavbě Libeňského mostu se podle dnes představené studie objednané Technickou správou komunikací jeví provizorní jednokolejný tramvajový most a silniční most, oba vedoucí souběžně se stávajícím mostem, nebo pouze silniční most.

Mezi základní požadavky patřila minimalizace celkového přerušení základních typů dopravy mezi územím Prahy 7 a 8 během nutné rekonstrukce Libeňského mostu a realizace podmiňujících investic, tedy má být dimenzováno na automobilovou i tramvajovou dopravu včetně lávky pro pěší. Nesmí zásadně omezit vodní dopravu a musí být odolné vůči případné povodňové vlně.

“Aut na Libeňském mostě nejezdí tolik, protože ty využívají most Barikádníků a Hlávkův most, ale tramvaje mají na Libeňském mostě stěžejní roli,“ řekl Ondřej Matěj Hrubeš, šéfredaktor webu MHD86.cz.

Ve čtvrtek 11. 10. 2018 na téma další rekonstrukce Libeňského mostu proběhla reportáž České televize odvysílaná v Událostech v regionu na ČT 1.


 

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.