Na Smíchově se plánuje nový dopravní terminál

V Centru architektury a městského plánování (CAMP) byla na začátku listopadu veřejnosti představena studie terminálu veřejné dopravy na pražském Smíchově. Výsledek spolupráce architektů, urbanistů, dopravních inženýrů a plánovačů řeší nejen potřebu obyvatel, dopravovat se rychle a efektivně, ale pozitivně ovlivňuje budoucí rozvoj Smíchova. Terminál, který bude vznikat ve dvou etapách, dá vzniknout novému náměstí a spojí železnici, autobusy a metro.


Hlavním přínosem studie je sjednocení současných dopravních uzlů na Smíchově. Rychlejší a snadnější přestup mezi různými druhy dopravy znamená lepší propojení Prahy a jejího okolí,“ říká Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Studie počítá se dvěma etapami vývoje terminálu. V prvním bude z autobusového nádraží přemístěna většina linek do terminálu Dobříšská. Vznikne tak dočasné nádraží pro zbývající linky a zároveň bude definován prostor náměstí. V druhém kroku budou přesunuty i zbývající linky a na místě dočasného nádraží vznikne nová celoměstsky významná budova. Tento postup umožní jednotlivé etapy navázat tak, jak to dovolí finanční situace a dopravní poptávka. Zároveň nenutí provést nejradikálnější změny hned, ale postupně veřejný prostor dotvářet.


„Autobusové nádraží jsme navrhli přemístit k Smíchovskému železničnímu nádraží. Abychom tuto myšlenku rozpracovali, vyzval nás IPR a my jsme pro projekt Smíchovského terminálu použili jedinečnou metodu. Pozvali jsme k jednomu stolu všechny, kteří v lokalitě Smíchovského nádraží mají své zájmy – všechny dopravce, dopravní inženýry, MČ Praha 5, developera Smíchov City – a na společných pracovních schůzkách jsme je nechali tyto zájmy popsat a vzájemně propojovat nebo koordinovat,“ říká Jaroslav Wertig a A69 – architekti. „Architekt v tomto případě nebyl ten, kdo navrhuje, a čeká, jaké stanovisko ostatní zaujmou, ale byl moderátorem vzájemné diskuse. Snažili jsme se najít mezi všemi zúčastněnými synergii, která by posunula projekt na vyšší úroveň,“ dodává.

Finální fáze terminálu umožní kompletně vyklidit autobusové nádraží Na Knížecí a využít prostor nad kolejištěm k odstavu vozidel a vyklidí tak i prostor před budovou v Nádražní ulici. V přechodných fázích dojde hlavně k vybudování velkokapacitního záchytného parkoviště přímo na městském okruhu u ulice Dobříšská pro cca 1000 aut a odjezdové stanoviště pro dálkové autobusy, čímž dojde k redukci terminálu Na Knížecí.

Součástí terminálu Dobříšská je i nová lávka, která parkoviště spojuje s vlakovými nástupišti a stanicí metra. Dochází tudíž ke kompletnímu provázání všech typů dopravy.

Zdroj: IPR Praha

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.