DPP zvýší bezpečnost cestujících i zaměstnanců. Otevřel moderní dohledové centrum

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) učinil další krok ke zvýšení bezpečnosti cestujících. V pražském depu Hostivař dnes nově otevřel Dohledové a poplachové přijímací centrum (DPPC), které se přesunulo z depa Kačerov.


„Nyní máme k dispozici skutečně moderní dohledové centrum, které je zárukou lepšího sběru a vyhodnocování bezpečnostních situací i možných incidentů ve všech areálech DPP. Výrazně tak zlepšíme bezpečnost pro cestující i naše zaměstnance,“ říká Daniel Barták, bezpečnostní ředitel DPP.

„Je samozřejmě dobře, že dopravní podnik se snaží zvyšovat bezpečnost cestujících při používání moderních technologií. Problémem zůstávají dozorčí v metru. Ti si často nevšimnou ani brutální rvačky na nástupišti pod kamerami. Místo sledování kamer se totiž věnují mimopracovním záležitostem a kontrola jejich činnosti z řad nadřízených selhává,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš, šéfredaktor webu MHD86.cz

Prostory byly vybrány v depu Hostivař, přístavku haly B, v bývalé kantýně. Vlastní realizační práce začaly v dubnu 2018. Byla nutná kompletní změna stavebních dispozic, vybudováno bylo také nové zálohované napájení, řešena byla i datová konektivita. Součástí prostor Dohledového a poplachového přijímacího centra (za téměř 12 mil. Kč) je vlastní profesionální serverovna se zálohovanou klimatizací a video stěna, kterou je možné datově propojit s obdobnými centry Magistrátu hl. m. Prahy. To usnadní činnost pro řešení incidentů většího rozsahu.

Od počátku projekčních prací byl kladen důraz na použití nejmodernějšího vybavení. Zázemí pro pracovníky centra je tak kompletně zařízeno moderními přístroji a prvky. V současné době využívané bezpečnostní technologie integrované do DPPC (kamerové systémy, poplachové a tísňové systémy, video detekční systémy atd.) budou následovat další sofistikované bezpečnostní nástroje. Nově vybudované pracoviště je koncipováno technologicky i organizačně tak, aby bylo možné nové nástroje bez větších problémů integrovat a využívat.

Celé centrum je vybudováno v konceptu „všechno v jednom“, tedy všechny technologie, rozváděče, UPS, ale i kompletní sociální zázemí (toaleta, sprcha, šatna, kuchyně), jsou v jednom odděleném prostoru. Tato koncepce je důležitá pro autonomní provoz po omezenou dobu bez závislosti na dalších prostorech a výbavě areálu.

„DPP tak nyní disponuje v depu Hostivař dohledovým centrem, které profesionálně dohlíží nad bezpečností cestující veřejnosti. Moderní dohledové centrum DPP snese nejpřísnější srovnání s mezinárodními zařízeními podobného významu. Do budoucna se stane základem pro vybudování systému bezpečnostního dispečinku DPP,“ shrnuje náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti a člen dozorčí rady DPP Petr Hlubuček.

TZ: DPP

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.