„Ipří krásno“, aneb nové parkoviště u Národního muzea

Na podzim 2018 byla v Praze dokončena jedna z etap revitalizace prostranství okolo Národního muzea. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) prostranství vznešeně nazývá Muzejní oázou. Daleko přesnější by ovšem bylo pojmenování „parkoviště u Muzea“.


Několik měsíců je totiž z oázy „trvalé“ parkoviště, které slouží pro návštěvníky centra města a také pro pracovníky a dodavatele objektů Národního muzea. Místo kolem muzea mělo být vzorovou ukázkou, jak v Praze revitalizovat veřejná prostranství. V říjnové tiskové zprávě říká o muzejní oáze ředitel IPR Praha Ondřej Boháč následující věty: „Jedná se bez pochyby o jeden z nejkrásnějších a nejvýznamnějších projektů, které měl IPR za 5 let existence možnost realizovat. Podařilo se nám opět nejen rekonstruovat, ale připravit prostor i na jeho budoucnost. Ať už se jedná o tramvaj nebo humanizaci magistrály a její lepší soužití s městem.“

Únorové fotografie jsou ale smutným pohledem na místo v srdci Prahy, které se proměnilo v parkoviště a žádná z institucí tomu nedokázala zabránit, ani situaci urychleně řešit poté, co si první řidiči zvykli na místě parkovat.

Takhle vypadá zrekonstruované prostranství kolem Národního muzea (02/2019)

Oáza klidu. Oáza zaparkovaných automobilů (02/2019)

„Se současnou situací spokojeni nejsme, vnímáme ji však jako dočasnou,“ říká pro MHD86.cz Marek Vácha, tiskový mluvčí IPR Praha a dodává: „Bohužel situace je složitá i z toho hlediska, že stále ještě probíhá rekonstrukce jak historické budovy Národního muzea, tak blízké budovy Státní opery a většina vozidel s rekonstrukcí přímo souvisí. To však není obhajoba pro stání na chodnících.“

Podle vyjádření IPR Praha dochází k instalaci další pevných kostek, které zabrání vjezdu aut na koleje a průjezdu po chodnících. Zároveň mají být během jara v prostoru instalovány židle a stolky, které mají zmíněná auta nahradit.

K problematickému „parkovišti“ se vyjádřila pro MHD86.cz také Městská policie hlavního města Prahy (MPP). „K neoprávněnému parkování –  činí tak převážně vozidla stavby Národního muzea a Státní opery, kde probíhají rozsáhlé stavební úpravy. Tyto vozidla mají povolen vjezd, viz. dodatkové tabulky, následně však nerespektují zákaz stání, a v místě stojí delší dobu, než nezbytně nutnou. Za období od 14.12. 2018 do 21.1.2019 bylo v dané lokalitě ( ul. Vinohradská ) zjištěno celkem 180 přestupků. Většinu přestupků v uvedené lokalitě odhalují strážníci v rámci běžné hlídkové činnosti,“ sdělila Irena Seifertová, vedoucí Kanceláře ředitele MPP.

Nezbývá než doufat, že po několika měsících dojde k navrácení prostranství do původního stavu, pro které bylo určeno a hezky opraveno. Větší úctu si zaslouží i tramvajové torzo – pomník, který je v haněn stojícími automobily na kolejích.

Tramvajové torzo, nebo chcete-li pomník (02/2019)

Možná i díky současnému torzu kolejí u Muzea vznikne potřebná tramvajová trať Muzeum – Václavské náměstí, která využije tyto nevyužité koleje (02/2019)

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.