Městská hromadná doprava v Brně letos slaví 150. výročí

Město Brno si v letošním roce připomíná výročí 150 let od zahájení městské hromadné dopravy ve městě. První koněspřežná tramvaj vyjela z Moravského náměstí 17. srpna 1869 a Brno se tak stalo prvním městem s provozem MHD u nás. Celý rok bude proto protkán akcemi, které pro veřejnost pořádá Dopravní podnik města Brna. Záštitu nad oslavami převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.


„Jedná se bezesporu o jedno z největších a nejdůležitějších letošních výročí města Brna. Připomíná nejen obrovský technický rozvoj, ale i generace lidí, kteří se na vývoji a provozu městské hromadné dopravy podíleli. Díky jejich práci, cestujícím a městu Brnu, jehož prioritou vždy byla podpora městské hromadné dopravy, se tak dnes můžeme pyšnit světovou úrovní MHD,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

U příležitosti tohoto významného jubilea Dopravní podnik města Brna, a.s., připravuje pro veřejnost řadu akcí, kterými by chtěl toto výročí oslavit. Zájemci budou mít možnost nahlédnout do všech provozů, zúčastnit se slavnostního odhalení památníku na Moravském náměstí nebo velkolepé Streetparty, která bude se slavnostním defilé vozů velkým vyvrcholením oslav. Během akcí budou v provozu retrovozy DPMB a historická vozidla Technického muzea v Brně.

Harmonogram připravovaných oslav:

13. dubna 2019: Zahájení plavební sezóny a Den otevřených dveří v areálu Lodní dopravy
Slavnostní zahájení 73. plavební sezóny proběhne od 10 hodin za účasti primátorky města Brna Markéty Vaňkové a generálního ředitele DPMB Miloše Havránka. V 10:30 se zájemci přesunou do areálu Lodní dopravy, kde pracovníci podniku spustí na hladinu přehrady loď Stuttgart. Poté budou vypraveny lodě na krátkou společnou plavbu pro veřejnost, která je zdarma. Od 11:30 vyjede první loď dle pravidelného jízdního řádu a s běžným jízdným. Pro návštěvníky budou až do 17 hodin otevřeny prostory technického zázemí Lodní dopravy. V přístavišti bude pro rodiny s dětmi připravený doprovodný program18. května 2019: Den otevřených dveří ve vozovně Medlánky a v Ústředních dílnách
exkurze do tří provozů (autobusová a tramvajová vozovna, ústřední dílny)
doprava retrovozy z centra města přímo do areálu
okružní jízdy Šalina pubu do smyčky Technologický park
účast ZZS JMK s praktickým nácvikem resuscitace a první pomoci
doprovodný program pro celé rodiny

15. června 2019: Den otevřených dveří ve vozovně Husovice – Dny dopravní nostalgie
exkurze v prostorách vozovny
představení trolejářské techniky a energetické sítě
doprava historickými vozy z centra města přímo do areálu
stan s výstavou historie a současnoti provozu MHD na náměstí Svobody
výstava historických vozidel a další techniky na náměstí Svobody
provoz koněspřežné a parní tramvaje v centru Brna

17. srpna 2019: Odhalení památníku MHD na Moravském náměstí a jízda koněspřežky
odhalení historického označníku na rohu Moravského náměstí a ulice Koliště za účasti patronů sedaček Zlaté tramvaje
čestná stráž a slavnostní salva Brněnského městského střeleckého sboru při odhalování
v 19 hodin odjezd koněspřežné tramvaje z Moravského náměstí k Semilassu
pro účastníky upomínkové jízdenky

31. srpna 2019 Streetparty se slavnostním defilé vozů
Vrcholná akce bude slavnostně zahájena ve 13 hodin primátorkou města Brna Markétou Vaňkovou a generálním ředitelem DPMB Milošem Havránkem. Po úvodních proslovech je v 13:30 na programu komentované defilé historických i současných vozů MHD z Lidické ulice ve směru do Králova Pole. Přibližně 50 vozů (12 trolejbusů, 19 autobusů a 19 tramvají) bude řazeno od nejstarších po nejmladší napříč trakcemi. Defilé se v 18 hodin bude opakovat.

Pro akci je vyčleněna ulice Lidická od Moravského náměstí až po křižovatku s ulicemi Kotlářskou a Pionýrskou, s tím, že hlavní pódium, kde proběhne zahájení a odkud bude komentováno defilé, bude umístěno mezi Lužáneckým parkem zastávkou Antonínská.

Součástí odpoledního programu bude komentovaná soutěž řidičů tramvají z České republiky a ze Slovenska, místem také bude projíždět peloton 150 cyklistů na 150 historických kolech, kteří si v tento den připomínají první cyklistický závod v Brně, který se konal 16. srpna 1869.

Do programu se zapojí Hasičský záchranný sbor, který otevře pro veřejnost centrálu záchranného sboru na Lidické ulici, Zdravotnická záchranná služba JMK na místě ukáže veřejnosti praktické nácviky resuscitace a první pomoci, do programu přispěje i městská policie, veteránské spolky, zájmové historické spolky, atd.

Křest knihy k 150. výročí MHD v Brně
Jedinečná publikace mapuje uplynulých 150 let veřejné dopravy v Brně. Čtenářům nabídne 357 stran textu, fotografií, nákresů i ilustrací. Křest knihy proběhne v sobotu 25. května 2019 na akci určené výhradně pro zaměstnance DPMB.

Akademie DPMB
Akce určená pro 50 účastníků, kteří budou mít možnost se během šesti setkání dozvědět zajímavé informace o historii a současnosti fungování městské hromadné dopravy. Na programu jsou témata jako historie MHD v Brně, řízení provozu, řídící informační systém, tvorba jízdních řádů, činnost Ústředních dílen, oprava retrovozů, fungování lodní dopravy, současnost a vize DPMB. Součástí teoretických přednášek budou i praktické ukázky. Účastníci získají certifikát o absolvování akademie. Přednášky spojené s diskusí jsou naplánovány od září do listopadu 2019. Zájemci se budou moci hlásit na emailu akademie@dpmb.cz od 1. června 2019.

V období od 13. dubna do října je vždy v nepracovních dnech v provozu některá z retrotramvají na vybrané pravidelné lince (např. linka 10). Konkrétní nasazení bude vždy zveřejňováno na webových stránkách DPMB v aktualitách. V letní sezóně budou v provozu historické linky H4/H24 ve standardním víkendovém režimu.

Zdroj: DPMB

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)