Tři nové autobusy Iveco pro Mladou Boleslav

Dopravní podnik Mladá Boleslav postupně obnovuje svůj vozový park. Rada města v roce 2017 schválila nákup 21 nových autobusů, které jsou dodávány postupně. V úterý 23. dubna byly slavnostně uvedeny do pro vozu tři další (v roce 2018 i 2017 to bylo po pěti strojích). V létě přibude další jeden a v následujících letech 4 a 3. „Stroje jsou dodávány postupně, aby byl vozový park obnovován podle našich potřeb,“ dodal Marek Džuvarovský, ředitel Dopravního podniku Mladá Boleslav.


„Díky evropské dotaci se nám podaří obnovit dvě třetiny našeho vozového parku v Mladé Boleslavi. Autobusy splňují moderní standardy, proto musíme zapracovat i na zastávkách. Prioritou je samozřejmě čistota a kvalita jednotlivých zastávek. Pracujeme nyní také na takzvaném přetrasování, které zajistí lepší obslužnost jednotlivých částí našeho města. Cílem je nastavit lépe fungování MHD, aby to bylo pro lidi zajímavé a více využívali autobusy než auta pro jízdu po Mladé Boleslavi,“ řekl během křtu první náměstek primátora Jiří Bouška.

Nové autobusy jsou značky Iveco – všechny na pohon CNG. Disponují moderním odbavovacím systémem, který umožňuje použití platební karty. Jsou také vybaveny wi-fi připojením na internet. Autobusy mají maximální možný počet míst k sezení – tedy 32. Celkem autobus uveze maximálně 82 cestujících. Součástí výběrového řízení byla nejen dodávka vlastních autobusů, ale také jejich servis po dobu deseti let.


Celkem město za nové autobusy zaplatí 135 milionů korun. Ovšem 114 milionů bude činit dotace, kterou se podařilo získat. Celková částka včetně servisu činí 187 950 000 korun bez DPH, servis se bude platit postupně každý měsíc a měl by pokrýt veškeré problémy a závady, k nimž v průběhu životnosti autobusů může dojít.

Zdroj: DPMLB

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.