Zápisek z květnové Komise dopravní RMČ Praha 6

Květnové jednání Komise dopravní Rady městské části Praha 6 bylo nabité na body týkající se městské dopravy. Na programu byly nové autobusové zastávky, situace na lince 119, plošné zavedení zastávek na znamení, či prázdninový provoz. Ti, kteří sledují na Instagramu účet @omh86 se o novinkách dozvěděli už v minulém týdnu.


Na začátku byla projednávaná dopravní situace ve Vokovicích, především v ulicích Na Krutci a Vokovická. Důvodem je transitní doprava v ranní špičce, kdy si přes Vokovice zkracují cestu automobilisté především ze Středočeského kraje. Na základě předložené dopravní studie ÚMČ Praha 6 bylo nejprve hlasováno o okamžitém zjednosměrnění ulice Na Krutci ve směru z Vokovic k Jenerálce. Tento návrh získal podporu tří hlasů, včetně mého, v patnáctičlenné komisi. Druhý návrh, který doporučuje nejprve rozšíření Horoměřické ulice o BUS pruh a poté realizovat zjednosměrnění ulice Na Krutci prošel už nadpoloviční většinou hlasů.

Přibližně na podzim 2019 by mělo dojít k rozšíření zóny placeného stání o oblast Ořechovky, Baterii, Hanspaulky Divoké Šárky a Dědiny. Jedná se o lokality, které jsou dnes nejvíce postižené automobily nerezidentů. Ořechovka trpí tím, že se jedná o nezónovanou oblast (obklopenou zónami ze všech stran) nejblíže k centru města s dobrým tramvajovým spojením. Baterie jsou navíc zatíženy pracovníky a návštěvníky Ústřední vojenské nemocnice, kteří parkují v jejím širokém okolí. Ulice Divoké Šárky a Dědiny v současnosti slouží nejen jako záchytné parkoviště P+R, ale také jako dlouhodobé parkoviště cestujících mířících na letiště. Situace podél Evropské ulice je proto dlouhodobě neúnosná a jedinou možností je zavedení zón.

Ve spolupráci s Ropidem proběhlo místní šetření na linkách 108, 216 a 225. Účelem bylo ověření podnětů na změny trasovaní linek a zavedení nových zastávek. U linky 108 byla prověřovaná možnost vedení linky ulicemi Rooseveltova a Terronská v úseků Sibiřské náměstí – Zelená se dvěma novými zastávkami v ulici Rooseveltova. Šetření dopadlo dobře a změna trasy je možná od podzimu 2019. Nová trasa zlepší obslužnost části Bubenče, kde je dnes delší docházková vzdálenost k MHD.

Další šetření proběhlo na lince 216, kde bylo záměrem prověřit možnost trasovat linku k vokovické poliklinice Na Dlouhém lánu. Průjezdnost ulic nebyla pro autobus problém, ale změna trasy v úseku Starodejvická – Bořislavka narazila zatím na únosnost vozovky v ulici Za Lány.

Poslední šetření se zabývalo realizací nové autobusové zastávky Na Pastvinách ve Vokovicích ve směru k metru. Linka 225 má dnes zastávku pouze ve směru od metra, ale v druhém směru nikoliv. I proto se na mě obrátili v předchozích měsících místní senioři s žádostí o zřízení zastávky a tento návrh jsem předložil na lednovém jednání Komise dopravní, kde zastávka získala podporu. Nová zastávka je možná realizovat přímo v ulici Na Pastvinách a autobusy by v ní mohly zastavovat taktéž od podzimu 2019.

Komise byla dále seznámena s posílením autobusové linky 119 na ruzyňské letiště. Během letní sezóny budou na lince 119 jezdit o víkendech zdvojené spoje ve směru od metra. Důvodem je především absence velkokapacitních autobusů na straně dopravce – Dopravního podniku hl. m. Prahy. Což je zarážející v době, kdy dopravní podnik nemá dostatek řidičů a chystá se zásadní omezení MHD v létě. Přitom v minulých letech DPP testoval několik různých velkokapacitních autobusů různých zahraničních výrobců. Zlé jazyky tvrdí, že se čeká na uvolnění budovy kravína v obci Pardubického kraje, ve které by vznikla další výrobní linka právě pro výrobu velkokapacitních low-costových autobusů.

Na to navazuje už zmíněné omezení letní MHD. Letos byl nucen Ropid seškrtat daleko více spojů právě z důvodu nedostatku řidičů ze strany dopravního podniku. Pražané se můžou těšit na mnohem delší intervaly, které je mají pravděpodobně motivovat k používání vlastních automobilů. Konkrétní informace o omezení provozu jsme slíbili nešířit, jelikož dokument byl ve stavu projednávání s jednotlivými MČ. S finálním letním režimem bude veřejnost poté seznámena.

Ropidem byla dále představena prezentace obhajující změnu všech autobusových zastávek do režimu na znamení. (Toho času už bylo jasné, že k zavedení zastávek na znamení od července 2019 nedojde). Hlavním problémem zůstává nedostatečná vybavenost autobusů tlačítky „STOP“. Především u autobusů SOR, které provozuje dopravní podnik. Jinak není myšlenka a koncepce zastávek na znamená špatná, ale vyžaduje dlouhodobou osvětovou kampaň mezi cestujícími a také mezi řidiči autobusů. Dnes totiž nemají tyto zastávky dobrou pověst, jelikož se stává, že první autobus v zastávce zastaví a druhý autobus zastávkou projede, ač na něj čekají lidé na zastávce, či chtějí cestující přestoupit z prvního autobusu do druhého.

 

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.