Léto ve znamení výluk. V Praze se budou opravovat koleje

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) využije i letos letních prázdnin na dlouhodobě plánované rekonstrukce a nezbytné opravy v síti tramvají i metra. Již v půlce června začne DPP s výměnou kolejových oblouků a výřezů v Plzeňské ulici, práce zde potrvají ve dvou etapách do 24. července. První fáze prací odstartuje od 8. července také na tramvajové trati v Nádražní ulici, které potrvají ve třech etapách až do příštího roku. Naopak tramvaje na Vinohradskou se vrátí oproti předpokladům již o cca dva týdny dříve. Od 29. června uvede DPP zrekonstruovaný úsek do plného provozu. Kromě toho DPP chystá výměnu dřevěných pražců za betonové na lince metra C v úseku Pražského povstání – Kačerov, a to v období od 29. června do 6. července včetně. Pro cestující DPP připravil náhradní autobusovou dopravu.


DPP během letošního léta opraví také vybrané úseky tramvajových tratí na Palackého náměstí, Rašínově nábřeží, na obratišti ve Spojovací ulici, na Náměstí Bratří Synků nebo Na Poříčí. Kromě toho se cestujících dotkne výluka tramvajového provozu ve Francouzské ulici a omezení v podjezdu Zahradní město, kde budou probíhat stavební práce jiných investorů. Přehled všech dlouhodobých rekonstrukcí a oprav, které DPP plánuje realizovat o letošních letních prázdninách, naleznou cestující na www.dpp.cz.

Vinohradská již od 29. června v provozu

K dřívějšímu ukončení o cca dva týdny napomohl konstruktivní a operativní přístup všech zúčastněných stran, který umožnil urychlení některých procesů, např. řešení nepředvídatelných událostí, dílčích přejímek apod.

„Velmi dobrá organizace práce, fungující trasy návozu a odvozu materiálu, kvalitní stavební stroje, užití delších kolejnic (vedoucí ke snížení počtu svarů), ale i ideální počasí. To vše nám přispělo k úspěšnému urychlení prací ve Vinohradské,“ uvedl Jan Šurovský, technický ředitel úseku Povrch a člen představenstva DPP s tím, že nelze opomenout dobrou přípravu před zahájením stavebních prací se správci sítí a dotčených orgánů státní správy a samosprávy, kteří v rámci rekonstrukce tramvajové trati provedli v koordinaci se stavbou svoje dílčí úpravy na svém zařízení a informační tabule (na portálech) v okolí Vinohradské,

které v předstihu informovali řidiče o omezení ve Vinohradské ulici (na příjezdu do centra), což se velmi pozitivně projevilo na dopravní propustnosti této ulice v době rekonstrukce.

Plánovaný harmonogram výluk metra a tramvají

Akce většího rozsahu (vyvařování kolejových konstrukcí převážně v prostoru křižovatek a opravy tramvajových tratí), které si vyžádají i omezení IAD v místě prováděných prací, bude DPP průběžně upřesňovat. Mimo zásadních akcí uvedených níže bude DPP zajišťovat údržbu a činnosti na tramvajové infrastruktuře, které vyplývají ze Zákona o dráhách. DPP bude v předstihu vždy informovat občany o konkrétních dopravních opatřeních.

Plzeňská x Makovského – výměna kolejových oblouků

Termín: 15. 6. – 28. 6. 2019

Omezení tramvají: vyloučení tramvajového provozu v úseku Vozovna Motol – obratiště Sídliště Řepy (PO až PÁ výluky čase cca 8:00 – 15:00 hod. + SO až NE výluky nepřetržité)

Zavedení NAD: ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava

Omezení IAD: částečné omezení individuální automobilové dopravy v místech prací

Plzeňská (okolí zastávek Anděl) – výměna kolejového oblouku, výřezy kolejnic

Termín: 29. 6. – 7. 7. 2019

Omezení tramvají: vyloučení tramvajového provozu v úseku Plzeňská x Štefánikova – Plzeňská x Radlická

Zavedení NAD: náhradní autobusová doprava nebude zavedena

Omezení IAD: částečné omezení individuální automobilové dopravy v místech prací + odklony pravidelných autobusových linek

Plzeňská (úsek Radlická – Mozartova) – výměna kolejových oblouků + opravy TT v obratišti tramvají Kotlářka

Termín: 8. 7. – 24. 7. 2019

Omezení tramvají: vyloučení tramvajového provozu v úseku Plzeňská x Radlická – vložený kolejový přejezd Californien

u zastávky tramvají Bertramka (kyvadlový provoz tramvají v úseku Bertramka – Sídliště Řepy) + dne 20. 7. 2019 výluka v úseku Plzeňská x Radlická – Sídliště Řepy

Zavedení NAD: ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava

Omezení IAD: částečné omezení individuální automobilové dopravy v místech prací

Metro C Pražského povstání – Kačerov (výměna dřevěných pražců za betonové)

Termín: 29. 6. 2019 – 6. 7. 2019

Omezení metra: trasa C v úseku Pražského povstání – Kačerov

Provoz metra C: zachován v úsecích Letňany – Pražského povstání, Kačerov – Háje

Zavedení NAD: NAD bude zavedena

Omezení IAD: IAD bez omezení

Palackého most (výměna kolejového křížení na mostě ve směru od Palackého náměstí)

Termín: 25. 7. – 1. 8. 2019

Omezení tramvají: vyloučení tramvajového provozu v úseku Nádražní x Lidická – Palackého most x Rašínovo nábřeží

Zavedení NAD: náhradní autobusová doprava nebude zavedena

Omezení IAD: obousměrné uzavření mostu, individuální automobilová doprava vedena po objízdných trasách + odklony pravidelných autobusových linek

Nádražní (úsek Smíchovské nádraží – Lihovar) – přeložka kabelovodu a kanalizace před rekonstrukcí tramvajové trati – I. fáze

Termín: 8. 7. – 8. 9. 2019

Omezení tramvají: vyloučení tramvajového provozu v úseku výjezd z obratiště tramvají Smíchovské nádraží – obratiště tramvají Hlubočepy (zaveden kyvadlový provoz tramvají v úseku Hlubočepy – Sídliště Barrandov)

Zavedení NAD: ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava

Omezení IAD: odklon individuální automobilové dopravy po objízdné trase + odklony pravidelných autobusových linek

Výtoň (výměna rozvětvení a oblouků)

Termín: 2. 8. 2019 – 11. 8. 2019

Omezení tramvají: Rašínovo nábřeží v úseku křižovatka Palackého most x Rašínovo nábřeží – křižovatka Svobodova x Rašínovo nábřeží

Zavedení NAD: NAD nebude zavedena

Omezení IAD: částečné omezení IAD v místech prací, IAD vedena po objízdných trasách

Obratiště Spojovací (výměna oblouků + repanelizace přejezdu)

Termín: 10. 8. 2019 – 23. 8. 2019

Omezení tramvají: obratiště TRAM Spojovací (vložen kolejový přejezd v ulici Koněvova před křižovatkou s ul. Spojovací)

Zavedení NAD: NAD nebude zavedena

Omezení IAD: částečné omezení IAD v místech prací, IAD vedena po objízdných trasách

Náměstí Bratří Synků

Termín: 23. 8. – 25. 8. 2019

Omezení tramvají: ul. Nuselská, Bělehradská a náměstí Bratří Synků v úseku křižovatka Bělehradská x Otakarova (obratiště tramvají Na Zámecké v provozu) – křižovatka Nuselská x Vladimírova

Zavedení NAD: NAD bude zavedena

Omezení IAD: částečné omezení IAD v místech prací, IAD vedena po objízdných trasách

Na Poříčí, Havlíčkova – Těšnov (výměna rozvětvení a oblouků)

Termín: 26. 8. 2019 – 20. 9. 2019

Omezení tramvají: ul. Na Poříčí v úseku křižovatka Havlíčkova x Na Poříčí – křižovatka Na Poříčí x Těšnov

Zavedení NAD: NAD bude zavedena

Omezení IAD: částečné omezení IAD v místech prací, IAD vedena po objízdných trasách


Do provozu tramvají zasáhnou v létě i následující dvě připravované akce, kde ale investorem není DPP (investor je uveden v závorce za názvem akce).

Francouzská (Budečská – Slovenská) PPD

Termín: 25. 7. 2019 – 1. 8. 2019

Omezení tramvají: zde se nejspíše výlukové opatření dotkne nejen Francouzské v uvedeném úseku, ale skoro celé Francouzské a navíc i skoro celé Moskevské

Podjezd Zahradní město (SŽDC)

Termín: 25. 7. 2019 – 25. 8. 2019

Omezení tramvají: v úseku Nádraží Strašnice (Radošovická) – Nádraží Hostivař (dojde k úplné uzávěře podjezdu – odkloněny budou pravidelné autobusové linky i IAD)

Zdroj: TZ DPP

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)