V Moskvě byla otevřena linka metra s číslem 15

Od 3. června slouží obyvatelům Moskvy nová linka metra s číslem 15. Její první úsek se nachází na jihovýchodě města a v současnosti slouží jako napaječ k lince 7. V budoucnu půjde o druhou, resp. třetí částečně okružní linku.


První úsek měří 5,3 kilometru a nachází se na něm čtyři stanice. Začíná ve stanici Kosino, kde je přestup z velmi frekventované a vytížené linky 7 a dále pokračuje na východ do stanice Někrasova, zatímco linka 7 vede na jih. V příštím roce má být otevřen druhý úsek vedoucí od stanice Kosino směrem k centru.

Konečnou bude mít u okružní linky 14 (linka 14 spadá pod městskou železnici, ale před časem byla zakomponována do schématu linek metra). V dalším výhledu bude linka 15 pokračovat okružně severně, kolem centra Moskvy mezi vnitřní okružní linkou 5 a vnější okružní linkou 14. Ze západní strany je tato nová okružní linka stavěna pod číslem 11 (ve výhledu bude třetí okružní linka pravděpodobně očíslována číslem 11 a linka 15 bude prodlužována severozápadním směrem skrz město).

Na linku 15 jsou vypravovány pouze nejnovější průchozí soupravy metra s klimatizací. Linka jezdí v intervalu šesti minut, ale až bude linka prodloužena k okružní lince 14 bude interval zkrácen. Zároveň se očekává, že po prodloužení linky 15 dojde k poklesu cestujících v přeplněné lince 7 až o čtvrtinu.

Moskevské metro má nyní 265 stanic a rozestavěny jsou další úseky a stanice.

Mapa moskevského metra. Zdroj: urbanrail.net

Foto: mosmetro.ru

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.