Praha omezí v létě provoz MHD. Chybí řidiči

Jako každý rok, dojde i o letních prázdninách 2019 k úpravám jízdních řádů Pražské integrované dopravy. Přestože do Prahy přijíždí mnoho turistů, jejich počty jsou výrazně nižší, než počty žáků, studentů a Pražanů obvykle dojíždějících do práce. Linkami PID tak cestuje v letních měsících v pracovní dny dle přepravních průzkumů až o cca 20–25 % méně cestujících. Nejvyšší snížení poptávky vykazují online sčítače u vstupů do metra v ranní špičce.


Metro

Jako v uplynulém roce dojde na všech linkách v pracovní dny k prodloužení intervalů o 1–2 minuty. O víkendech a svátcích pojedou soupravy na všech linkách také jako loni v intervalu 7,5 minuty.

První červencový týden (od 29. 6. do 7. 7.) musí cestující počítat s již téměř pravidelnou výlukou na lince C mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov, při níž proběhne další etapa výměny dřevěných pražců, sloužících v podzemí již 45 let, za betonové.

Tramvaje

Po dobu prázdnin nebudou stejně jako v loňském roce v provozu posilové linky 4 a 21. Na páteřních linkách 9, 17 a 22 bude ve špičkách pracovních dnů prodloužen interval ze 4 na 5 minut, kolem poledne pak z 5 na 6 minut. U ostatních linek dojde k úpravě intervalů ve špičkách pracovních dnů z 8 na 10 minut a kolem poledne z 10 na 12 minut. Linka 16 bude celotýdenně provozována pouze v trase Lehovec – Kotlářka.

Od soboty 29. 6. se vrátí do svých pravidelných tras tramvajové linky 11 a 13. Ve Vinohradské ulici bude dokončena první etapa revitalizace – rekonstrukce tramvajové tratě, kterou se povedlo zkrátit o dva týdny. Bezbariérově zpřístupněné budou zastávky Italská a Vinohradská tržnice.

V Nádražní ulici budou během celých prázdnin (od 8. 7.) probíhat práce na přeložkách inženýrských sítí, které umožní, aby v příštím roce došlo k dlouho očekávané rekonstrukci tramvajové tratě, která pochází ještě z 80. let. Oprava tramvajových kolejí na křižovatce Plzeňská – Radlická přeruší od 8. do 24. 7. provoz mezi Andělem a Bertramkou. Rekonstrukce plynovodu na konci července na týden přeruší provoz tramvají ve Francouzské ulici, od stejného data až do konce srpna pak budou probíhat práce na bourání stávajícího podjezdu železniční tratě na Zahradním Městě (od 25. 7.), takže tramvaje po tuto dobu nepojedou v úseku od Nádraží Strašnice po Nádraží Hostivař. Krátkodobější výměny kolejových konstrukcí proběhnou na Palackého náměstí a na Výtoni, na konci prázdnin pak bude zahájena cca měsíční rekonstrukce tramvajové tratě v ulici Na Poříčí (před Bílou labutí).

Autobusy

Všechny potřebné rekonstrukční akce v metru, tramvajové dopravě i na železniční trati Praha-Hostivař – Praha-Vršovice vyžadují významné nasazení náhradní autobusové dopravy. Zatímco strojvůdcům metra či řidičům tramvají výluky umožní čerpat zaslouženou dovolenou, objem práce řidičům autobusů naopak významně narůstá. Aby bylo možné všechny náhradní dopravy zvládnout v potřebném rozsahu a současně měli řidiči autobusů šanci si také vybrat svůj díl dovolené, dojde na základě návrhu DPP a následné společné dohody s organizací ROPID a vedením hl. m. Prahy o prázdninách 2019 oproti loňsku k rozsáhlejším úpravám v jízdních řádech autobusových linek. Řidiči autobusů odvádějí pro hlavní město Prahu v posledním období nadstandardní práci, což je v návrhu rozsahu prázdninového provozu zohledněno.

Kromě obvyklého prázdninového omezení o cca 15 % budou u vybraných autobusových linek sjednoceny intervaly v ranní a odpolední špičce na 10 minut, či prodlouženy intervaly v pracovní dny kolem poledne a o víkendech z 15 na 20 minut. Cílem je, aby čerpání dovolených, fondu pracovní doby a fondu přesčasových hodin bylo u řidičů autobusů takové, aby umožnilo v síti PID po prázdninách zajistit objem dopravy v maximálním možném rozsahu.

O letních prázdninách nebudou již tradičně v provozu školní spoje (např. na lince 177 v úseku Volha – Chodov) ani autobusové linky 182, 343 a 451. Školní linky vyjedou opět až 3. září. Linka 143 nebude v provozu o víkendech a svátcích, na lince 168 nepojedou vložené spoje mezi Butovicemi a Nemocnicí Na Homolce, linka 185 bude zkrácena o úsek Palmovka – Letňany a linka 196 bude celotýdenně provozována pouze v trase Smíchovské nádraží – Kačerov.

Vlaky

Vlakové linky v rámci PID pojedou o letních prázdninách podle platných jízdních řádů, prázdninová omezení se jich netýkají. I na železnici se předpokládá během léta zvýšený počet výluk a omezení kvůli stavebním pracím na jednotlivých tratích. Pokračovat budou výluky kvůli modernizaci trati mezi Vršovicemi a Hostivaří, kratší výluky se dotknou také tratí do Kladna, Mladé Boleslavi a do Rudné u Prahy.

Zdroj: TZ Ropid

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)