Bratislavská trojice vozů T6 se osvědčila


Trojička je riadne schválený typ vozidla na prevádzku v trojiciach a umožňuje dopravcovi využívať takéto spriahnuté vozidlo podľa aktuálnej potreby cestujúcej verejnosti tam, kde sú zvýšené prepravné nároky.

Konzultácie o možnosti vytvorenia veľkokapacitnej súpravy za účelom praktického preverenia v reálnom nasadení začali už v apríli tohto roka. Aj napriek tomu, že výrobca túto možnosť – spriahnutie vozidiel do trojice – umožňuje, bolo potrebné, aby DPB, a.s. vytypoval vhodnú kombináciu vozidiel, nakoľko sa jednotlivé vozidlá líšia podľa sérií dodania a technického vybavenia. „Výber tejto trojičky, ktorá aktuálne jazdí, smeroval z týchto dôvodov na poslednú dodanú sériu električiek s rokom výroby 1997, kde sú spoločné ukazovatele ako podobný priemer kolies jednotlivých vozidiel, či zapojenie a funkčnosť tarifného a informačného systému,“ povedal predseda predstavenstva DPB, a.s. Michal Dekánek.

Prvé skúšobné jazdy prebehli v areáli vozovne Krasňany a po nich sa uskutočnila technicko-bezpečnostná skúška, v ktorej súprava vyhovela. Trojička tak mohla vyjsť do ulíc Bratislavy, jej prvá jazda sa konala v nočných hodinách. Testy boli zamerané na preverenie funkčnosti ovládacích prvkov v premávke, na preverenie schopnosti stavania vlakovej cesty a chránenie prejazdu vozidla po výhybkách a na preverenie dĺžky nástupíšť a zastávok. Z testovania vyšlo, že trojička je riadne spôsobilá na jazdu s cestujúcimi. Do tretieho vozňa bol ešte doinštalovaný kamerový systém pre vodiča z dôvodu lepšej prehľadnosti diania v treťom vozidle súpravy.

Trojička bude na linke č. 7 premávať do začiatku výluky v Karlovej Vsi, teda do 21. júna 2019 vrátane. Skúšobná prevádzka funguje v pracovných dňoch približne v čase 6:40 a 7:25, kedy sú jej odchody vykonané dispečingom DPB, a.s. operatívne po príchode väčšieho množstva vlakov. V prípade mimoriadnej situácie, napríklad poruchy, stále platí, že trojička vypravená nebude.

Skúšobná prevádzka overila, že prevádzka dlhších vozidiel je v Bratislave možná. Otázka ďalšieho prevádzkovania veľkokapacitných súprav je spojená s potrebou úpravy infraštruktúry, a to najmä predĺženia niektorých nástupíšť, ktoré napríklad v Rači nemajú dostatočnú dĺžku pre takto dlhú súpravu. Dlhodobejšie nasadenie trojičiek si tiež vyžiada úpravu tarifného a informačného systému a doplnenie kamerového systému do vozidiel.

Rozhodnutie o prevádzke dlhších električkových vlakov je závislé od vedenia liniek po skončení nadchádzajúcich výluk a od požadovanej prepravnej kapacity. V prípade požiadaviek na vyššiu kapacitu bude najskôr potrebné urobiť niektoré spomínané úpravy na tratiach a vozidlách. Úspešné testovanie trojičky sa tiež odrazí na pripravovanej súťaži na nové električky, kde bude DPB, a.s. zvažovať možnosť opčného predĺženia vozidiel o ďalšie segmenty s cieľom zvýšenia kapacity.

Zdroj: TZ DPB

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)