Pražskou linku 58 otestuje trolejbus z Ekovy

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) připravuje projekt elektrifikace několika stávajících autobusových linek. V rámci toho potřebuje otestovat různé typy trolejbusů s technologií dynamického i statického nabíjení. Proto ve středu 25. září 2019 DPP zahájí pravidelný provoz trolejbusu EKOVA ELECTRON 12T v běžném provozu s cestujícími. Tento bateriový trolejbus s trakční výzbrojí Cegelec TV Europulse bude jezdit na lince č. 58 z Palmovky do Letňan po dobu jednoho měsíce. Testování poslouží DPP nejen k výběru vhodné konfigurace vozidla, ale i pro nastavení optimálních provozních parametrů a zajištění provozních dat.


Tento vůz pohání trakční elektromotor, který je napájen elektrickou energií buď z trolejového vedení, nebo z vestavěných trakčních baterií. Při brzdění vozidla plní elektromotor funkci generátoru a vyrobená energie slouží pro vlastní spotřebu vozidla (napájení palubní sítě nebo vytápění), dobíjení baterií a případně rekuperaci do trolejového vedení (pokud se v oblasti měnírny nachází jiné vozidlo, které ji může spotřebovat). Garantovaný dojezd na baterie bez elektrického vytápění je 18 km, s vytápěním 12 km.

Prostor druhých dveří je osazen mechanicky výklopnou plošinou pro nástup vozíčkáře a vozidlo je vybaveno systémem snižování podlahy pro pohodlnější nástup imobilních osob. Klimatizace je jak v prostoru pro cestující, tak samostatně i pro řidiče. Vytápění prostoru pro cestující je řízeno automaticky. Osvětlení prostoru pro cestující je zajištěno LED technologií s možností plynulé regulace intenzity. Maximální celková obsaditelnost vozu EKOVA ELECTRON 12T je 86 osob.

Bateriové trolejbusy kombinují výhody trolejbusů i elektrobusů. V úsecích s trolejovým vedením využívají jak přímé napájení z troleje, tak i dynamické nabíjení trakčních baterií. Vybudování trolejového vedení je klíčové zejména v kopcovitých energeticky náročných částech linky. Technologie však zároveň umožňuje nezávislý bateriový provoz v místech, kde by bylo vybudování trolejového vedení technicky či majetkoprávně složité, neekonomické či z jiných důvodů nevhodné. Trolejové vedení je tedy pouze tam, kde je potřeba a lze se tak vyhnout například složitým trolejovým konstrukcím v křižovatkách či depech.

„Chceme v Praze rozvíjet MHD a zvyšovat její kvalitu a komfort cestujících, na druhé straně nám není lhostejná kvalita ovzduší a životního prostředí v hlavním městě. V návaznosti na Klimatický závazek hl. m. Prahy, Plán udržitelné mobility Prahy a okolí, národní i mezinárodní dokumenty pracujeme na nové celkové koncepci alternativních pohonů v pražské MHD s výhledem do roku 2030, kterou představíme letos na podzim. Kromě hybridních autobusů či elektrobusů v ní plánujeme elektrifikaci některých linek obsluhovaných v současnosti konvenčními vozy na naftu. Kromě již Radou hl. m. schváleného projektu linky č. 119 počítáme s nasazením trolejbusů na další linky v oblasti Prahy 6, např. na č. 131 nebo 191, ale také v oblasti severovýchodu města, např. na lince č. 140. Nechceme jít ale do opačného extrému a vsázet vše pouze na elektřinu, plánujeme také testování vozů na další alternativní pohony, např. na vodík,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Stejně jako u hybridních autobusů i u trolejbusů si chceme ve standardním provozu nejdříve otestovat různá technologická řešení, jejich skutečnou úsporu a přínos pro pražskou MHD.“

Tématu se věnujeme také v 38. díle Dopravního podcastu:

Cílem chystané elektrifikace autobusových linek DPP je především snížení emisí CO2 do roku 2030 až o 45 % oproti roku 2010 a dosažení nulových emisí do roku 2050. V rámci další elektrifikace autobusové dopravy bude Dopravní podnik přirozeně vycházet z již existující resp. připravované infrastruktury. V praxi to znamená především oblast severovýchodu hlavního města s vozidly vyjíždějícími z garáží Klíčov a Vršovice. Nejen zde se dá navíc s výhodou využívat existující tramvajové sítě a napájecí infrastruktury. Další oblastí, kde DPP předpokládá rozvoj elektrifikace autobusových linek v nejbližším horizontu, je levobřežní část Prahy s tím, že by zázemí vzniklo v areálu garáže Řepy.

Dle rozhodnutí Rady hl. m. Prahy (z 16. 9. 2019) bude zahájena příprava elektrifikace linky č. 119 na letiště s cílem nasazení velkokapacitních tříčlánkových bateriových trolejbusů v co nejkratším horizontu tak, aby došlo ke zvýšení přepravní nabídky a komfortu pro cestující do doby, než bude zprovozněno železniční spojení na letiště. V rámci projektu bude využito maximum synergií v rámci tramvajové napájecí sítě, přičemž je počítáno s využitím již vybudované infrastruktury.. Vybudovaná infrastruktura však najde své využití i po zprovoznění železničního napojení například pro prodloužení tramvajové tratě z Dědiny do rozvojové lokality u starého letiště nebo pro další v budoucnu elektrifikované autobusové linky obsluhující letiště i další části Prahy. Velkokapacitní bateriové trolejbusy tak v budoucnu nabídnou vyšší komfort a kapacitu na dalších vytížených linkách (např. 112).

Technické údaje vozu EKOVA ELECTRON 12T

  • Délka: 11,98 m
  • Šířka: 2,5 m
  • Výška: 3,5 m
  • Celková hmotnost: 12 565 kg
  • Počet sedadel: 28 (z toho 2 sklopná sedadla)
  • Životnost: min. 15 000 cyklů
  • Výkon motoru: 175 kW

Zdroj: TZ DPP

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)