10 let závad na kolech tramvají Škoda 15T. Internetem koluje seznam

V posledních týdnech trpí pražský dopravní podnik nedostatkem provozuschopných tramvají. Jedním z důvodů jsou problémy s koly na tramvajích Škoda 15T. Ty trvají už řadu let, jak na Facebooku poukázal uživatel pod jménem Bořivoj Všímavý. Přečtete si, jak shrnul „desetileté výročí“.


Z facebookovské stránky Bořivoje Všímavého:

červen 2009
Byly zahájeny první zkoušky tramvaje Škoda 15T – prototypu č. 9200. Záhy došlo k protočení několika kolových obručí tramvaje. Na tramvaji byla použita kola Bonatrans. Důvodem mělo být vymačkání gumy na kolech. Později bylo konstatováno, že k protočení kol došlo s ohledem na momentové poměry na kole a příčinou byla určena vnitřní vada kol.

říjen 2009
Bylo rozhodnuto, že na sériovou výrobu budou použita kola od fy. GMT.

začátek roku 2010
Byly kalkulovány náklady na provoz nových kol, fy. GMT prováděla životnostní zkoušky a simulační výpočty opotřebení kol.

červen 2010
Proběhlo jednání Škoda Transportation (ŠT) s Banatransem. Bonatrans se rozhodl testovat tři kola (již protočené, zdánlivě protočené a neprotočené ze skladových zásob)

srpen 2010
DP Praha obdržel zprávu fy. GMT o dynamických testech kol a také zprávu o protočení a testování kol fy. Bonatrans.

září 2010
Zahájil se projekt DP Praha na změnu profilu kola, řešil se přechod z profilu kola VM na profil PR-1, resp. přechodný profil U-13 za cenu zmenšení kola.

prosinec 2010
Drážní úřad vydal rozhodnutí o schválení typu tramvajového vozu 15T.

leden 2011
Řešila se možnost rozšíření kola na požadavek DP Praha, podle vyjádření ŠT to nebylo možné z důvodu zástavbových rozměrů brzd a podvozku, částečně se tím stírá předpokládaný přínos z přechodu na nový jízdní profil v kombinaci s použitím bezžlábkové kolejnice S49.

začátek roku 2011
DP Praha zjistil první závadu s pryžokovovým nábojem také na kolech fy. GMT. Problematiku řešil ing. Zelingr ze ŠT.

březen 2011
DP Praha začal řešit konstrukci podvalníku (nouzového podvozku) na odvoz tramvají 15T se zadřeným nebo protočeným kolem.

DP Praha dostal od ŠT zprávu, že závada kola GMT byla způsobena kusovou závadou, GMT prováděl zkoušky vadného kola – byl zadán metalografický rozbor brzdového kotouče, který měl prokázat, zda tok tepla směřoval od brzdových ploch k pryžokovovému náboji nebo naopak, řešila se také životnost pryžokovového náboje kola GMT. Životnost může být dle vyjádření výrobce 6-8 let.

duben 2011
DÚ schválil provoz kola s profilem PR-1.

květen 2011
DP Praha dostal závěrečnou zprávu fy. GMT, že zkoušky neprokázaly zdroj tepelného ovlivnění pryžokovového náboje. ŠT zhodnotila závadu jako kusovou.

červen 2011
ŠT začala montovat do tramvají 15T kola s novým profilem. Bylo rozhodnuto, že tramvaje 15T s novým profilem nebudou testovány.

DP Praha rozhodl o dalším novém testování kol 2. generace fy. Bonatrans

DP Praha upozornil ŠT na nestejnosměrné ojíždění okolků kol. Problematiku řešil ing. Zelingr ze ŠT, vyhodnotily se podklady, připravila se zkouška chování tramvaje 15T v kolejovém kanále s cílem zjištění důvodu nestejnosměrného ojíždění okolků, byl zadán úkol k navržení remontních profilů.

září 2011
DP Praha odstavil část tramvají 15T a informoval ŠT, že na podvozcích B a C (vždy 1. osa) dochází k nestejnoměrnému ojetí okolků, konkrétně na voze č. 9220 je po ujetí 30 tis. km rozdíl ve výšce okolku 1 kola oproti ostatním až 4 mm. ŠT se zavázala pravidelně provádět vlastním pracovníkem měření profilů kol na vytipovaných pěti vozech 15T s profily VM v kadenci 1x týdně do konce října 2011. Vzhledem k tomu, že problematika poškození kol GMT byla vnímána oběma stranami jako velmi vážná, soustředila se ŠT na sběr dat a řešení této situace.

Byla ustavena speciální skupina STESK 14 (Kadlec za DP Praha, ing. Zelingr za ŠT) pro řešení problematiky nestejnoměrného ojíždění okolků.

Pro potřeby získání dalších vzorků kol k určení příčiny poškození kol GMT byla učiněna výjimka pro 3 vozy 15T – na těchto vozech byly povoleny různé profily kol. ŠT sejmutý podvozek převezla do Plzně k analýze.

DP Praha si prosadil možnost dodávek kol Bonatrans 2. generace jako alternativy (náhrada ke kolu GMT), zkušební provoz tohoto kola probíhal paralelně.

Ing. Zelingr navrhnul VUKV jeden remontní profil, tímto profilem byl osoustružen celý vůz a bylo kamerově sledováno chování v kolejovém kanále.

říjen 2011
DP Praha upřednostnil kola Bonatrans 2. generace před koly GMT (pryž není vulkanizována ale vkládána). DP Praha informoval ŠT, že po ujetí 5000 km vykazuje kolo Bonatrans 2. generace vyšší stupeň ojetí.

ŠT prezentovala výsledky provedených měření teplot, deformací a krouticích momentů na kolech GMT. Výsledky měly prokázat, že hodnoty ze zadání pro GMT i z TP od GMT nejsou překračovány.

ŠT se zavázala provést na všech tramvajích po ujetí 20000 km preventivní prohlídku a výměnu nábojů kol na podvozcích B+C.

únor 2012
Tramvaje 15T musely po ujetí každých 20000 kilometrů na revizi, aby byla vyměněna vadná kola. Podle ŠT šlo o preventivní kontroly a vada nemá vliv na bezpečnost jízdy. Kola byla vyměněna u 25 ze 44 dodaných tramvají. Náklady hradila ŠT.

rok 2012
Závadu protáčení kol se přesto nedařilo odstranit, každý měsíc se řešilo několik protočených kol, DP Praha přebíral od ŠT další tramvaje.

červen 2013
DP Praha informoval MHMP o stavu projektu nákupu nových tramvají, v Praze bylo již 61 vozů 15T (Tisk č. 117/2013/P). Za nejvážnější systémovou závadu tramvají typu 15T bylo v materiálu označeno protáčení obručí kol vůči náboji. Další závadou bylo nesymetrické sjíždění tramvajových kol. Náboje kol s navulkanizovanou pryží nedosahovaly očekávané životnosti 120000 km. V reakci na situaci v DP Praha Rada HMP odvolala z dozorčí rady DP Praha Davida Vodrážku a Josefa Noska.

rok 2013
Dodávky tramvají 15T přes zjištěné systémové závady na obručích kol pokračovaly. Velké procento tramvají 15T nezasahovalo do provozu kvůli protočeným kolům.

březen 2014
Milan Slunečko, vedoucí jednotky Správa vozidel Tramvaje pro DP kontakt přiznal, že největší problémy byly s protáčením obručí tramvajových kol, ojížděním brzdových destiček, nespolehlivou funkcí brzdových agregátů u prvních 61 vozů. Podle něj na všech 61 vozech, které byly dodány do konce roku 2012, vyměnila ŠT všechny díly, jež vykazují nebo vykazovaly systémové vady.

rok 2015 – 2016
Problémy s protáčením obručí tramvají Škoda 15T však přetrvávaly, závady kol se během období vyskytovaly na desítkách vozů. DP Praha přebíral další nové tramvaje ze ŠT.

20. června 2017
Na voze č. 9216 se v Jindřišské ulici uvolnila obruč kola, tramvaj byla odstavena ve smyčce Florenc. Poškození kola bylo takového rozsahu, že tramvaj musela být naložena na nákladní automobil a odvezena.

leden 2018
Ve zprávě pro výbor dopravy MHMP DP Praha přiznal, že bylo v lednu 2018 odstaveno 11 tramvají 15T kvůli protočeným obručím na kolech a celkem bylo pro jiné závady a nehody odstaveno 53 tramvají z 226 dodaných tramvají 15T.

4. února 2019
DP Praha převzal poslední 250. tramvaj Škoda 15T.

5. dubna 2019
Na voze č. 9278 se v Dejvicích uvolnila obruč kola a došlo k vykolejení tramvaje. Tramvaj museli vrátit na koleje hasiči.

4. června 2019
Na voze č. 9410 se ve Vysočanech uvolnila obruč kola a došlo k vykolejení tramvaje. Tramvaj museli vrátit na koleje hasiči.

19. července 2019
Na voze č. 9315 na Vinohradech se zadřelo tramvajové kolo a došlo k vykolejení tramvaje. Tramvaj pokračovala s vykolejeným podvozkem 400 m. Tramvaj musel na koleje vrátit jeřáb za asistence hasičů.

17. září 2019
Na voze č. 9280 se na Petřinách uvolnila obruč kola a došlo k vykolejení tramvaje. Mimořádnou událostí se zabývá Drážní inspekce i Drážní úřad. Tramvaj musel na koleje vrátit jeřáb.

Pro různé závady a poškození po dopravních nehodách a mimořádných událostech do provozu nezasahuje měsíčně v průměru 15-20% tramvají Škoda 15T. Velká část tramvají nejezdí kvůli protočeným obručím.

Obrázek o zprávě Bořivoje Všímavého nechť si udělá každý čtenář sám. O počtech neprovozních vozů Škoda 15T jste se mohli v minulosti několikrát dočíst i na webu MHD86.cz. 

Tématu se věnujeme také v 38. díle Dopravního podcastu:

 

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.