ROPID vyměřil dopravnímu podniku pokutu za neodjeté spoje

Organizátor pražské dopravy, společnost ROPID, dbá každý den nad dodržováním přepravních výkonů, které si objednává u jednotlivých dopravců. V případě, že dopravce nasmlouvané výkony nezajistí, hrozí mu pokuta. Té se nevyhnul ani Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP), který má od začátku září problém s vypravením všech spojů.

„Výše sankcí za měsíc září činila cca 70 000 Kč, z toho přibližně 8 000 Kč činila sankce za personální výpadky,“ sdělil pro dopravní magazín MHD86.cz Ing. Martin Šubrt, náměstek ředitele pro městskou dopravu a marketing ve společnosti ROPID.

Jakou sankci dostane dopravní podnik za neodjeté spoje v říjnu zatím není jasné. „Vyhodnocení sankcí probíhá až po uzavření měsíce v průběhu měsíce následujícího, takže výpočet sankcí za měsíc říjen budeme mít k dispozici až po polovině listopadu,“ dodává Šubrt. Už teď je ale zřejmé, podle zveřejněných personálních výpadků, že sankce bude opět v řádu desetitisíců korun.

Pokutu, kterou dostal dopravní podnik ve výsledku zaplatí Pražané, kteří podnik financují. V návaznosti na tuto skutečnost a neodjeté spoje by bylo zajímavé zjistit, jaké odměny si za měsíc září vyplatili členové představenstva DPP (Petr Witowski, Ladislav Urbánek, Jiří Špička a Jan Šurovský) a složení managementu DPP (Petr Witowski – generální ředitel, Ladislav Urbánek – dopravní ředitel, Jan Šurovský – technický ředitel – Povrch, Peter Hlaváč – ekonomický ředitel, Jiří Špička – personální ředitel, Bohdan Frajt – bezpečnostní ředitel, Ing. Marek Kopřiva – technický ředitel – Metro). K dotazu lze použít žádost o povinně poskytované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Návod najdete na webu dopravního podniku.

Edit v 17:06: Z důvodu prvotního chybného vyjádření ze strany Ropidu došlo v článku k úpravě částky pokuty.

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.