DPP zmodernizuje stanici metra Opatov, nově bude bezbariérová

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) začal s modernizací stanice metra Opatov. Díky tomu dostane stanice, která byla otevřena 7. 11. 1980, např. nové podhledy, osvětlení, mobiliář či vzduchotechniku, opravou projdou obklady stěn, dlažba nebo hydroizolace stropní desky nástupiště.

Kromě toho v ní DPP nechá vybudovat kaskádu výtahů a instalovat akustické majáčky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Po zprovoznění bude Opatov 47. bezbariérovou stanicí pražského metra. Stavební práce potrvají do konce července 2020. Během celkem dvou víkendů v únoru a březnu bude stanice pro cestující uzavřena, vlaky zde budou pouze projíždět. Modernizaci stanice budou provádět společnosti SMP CZ a Brema, předpokládané celkové investiční náklady činí 276 milionů Kč.

Modernizace stanice metra Opatov začne skrývkou zeminy, odstraňováním chodníků a sloupů veřejného osvětlení v rámci záboru východně od vestibulu směrem k Centrálnímu parku přímo nad samotným nástupištěm. Bude potřebné odstranit všechny vrstvy až na strop nástupiště, a provést kompletní opravu hydroizolace stropní desky. Po skončení oprav v rámci rekultivací nechá DPP v parku nad nástupištěm vybudovat nové chodníky a nainstalovat nové pouliční osvětlení.

Další stavební práce na modernizaci budou pokračovat zejména uvnitř stanice metra a ve východní části vestibulu. Zhotovitel stavby, sdružení „Společnost SMP – BREMA metro Opatov“ zde opraví obklady stěn a dlažbu, vymění všechny podhledy, běžné i nouzové osvětlení ve veřejné části i ve služebních prostorech, vymění také řídicí systém osvětlení
a vzduchotechnická zařízení. Kromě toho provede sanaci průsaků služebních prostor, stavební úpravy pro nové rozvaděče či nové napojení informačního systému. Stanice metra
i autobusové zastávky nad ní dostanou nový mobiliář a v neposlední řadě ocelové konstrukce přístřešků nové nátěry.

Opatov – 47. bezbariérová stanice pražského metra

Zásadní novinkou pro cestující, využívající stanici metra Opatov, bude vybudování bezbariérového přístupu nejen na samotné nástupiště, ale také k autobusovým zastávkám východní části v Chilské ulici. Bezbariérový přístup bude tvořit kaskáda výtahů. První bude zakomponován do pevného schodiště a bude sloužit k přepravě mezi vestibulem a nástupištěm, podobně jako je tomu ve stanicích metra Chodov nebo Roztyly. Druhý výtah bude zajišťovat přepravu z úrovně vestibulu do úrovně autobusových zastávek v Chilské ulici směr centrum. Kapacita obou výtahů je koncipována na dva kočárky. Pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace DPP nechá ve stanici nainstalovat akustické majáčky.

„Zavázali jsme se rozvíjet všechny prostředky hromadné dopravy, zvláště metro a tramvaje, které jsou cestujícími nejoblíbenější, ale město má na nich za poslední léta velký dluh. Moderní stanice metra, kterými se dobře cestuje, musí být funkční, příjemné a také bezbariérové.
S důrazem na to plánujeme opravy v nejbližších letech. Na všechny tyto parametry bude při přípravách zároveň dohlížet architektka metra – u stanice metra Opatov už je hotovo, ale intenzivně se bude podílet na modernizaci dalších stanic,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„V polovině srpna jsme otevřeli pro cestující zmodernizovaný vestibul stanice metra Karlovo náměstí a pevně věřím, že na konci července příštího roku bude DPP moci předat do užívání také zmodernizovanou stanici metra Opatov včetně dvojice výtahů. V rekonstrukcích stanic metra a jejich bezbariérovému zpřístupňování chceme postupovat tempem zhruba dvě za rok,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „V případě Opatova se soustřeďujeme na samotné nástupiště, východní část vestibulu a služební prostory. S modernizací západní části počítáme v rámci připravovaného developerského projektu Nový Opatov. Našim cílem je současně s modernizací zachovat provoz stanice v maximální možné míře. Veškeré stavební práce proto budou probíhat za plného provozu, v závislosti na jednotlivých fázích pouze s dočasným záborem. Pouze na jeden víkend v únoru a jeden v březnu budeme nuceni v souvislosti s budováním výtahů stanici uzavřít, vlaky budou v té době stanicí pouze projíždět. O přesném datu budeme cestující a obyvatele Prahy 11 informovat s dostatečným předstihem.“

„Největším přínosem rekonstrukce je rozhodně vybudování dvou výtahů. Stanice metra tak bude konečně zpřístupněna pro cestující s pohybovým omezením, kteří na tuto změnu čekali léta. Po dokončení rekonstrukce bude Praha 11 patřit mezi nejvíce bezbariérové městské části v metropoli,“ doplnil Martin Duška, radní Městské části Praha 11 pro dopravu.

Modernizace stanice metra Opatov potrvá do konce července 2020 a předpokládané celkové investiční náklady činí 276 milionů Kč. Investiční akci bude chtít DPP pokrýt za spoluúčasti finančních dotačních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci probíhajícího programového období.

O stanici metra Opatov

Stanice metra Opatov je hloubená stanice na trase C, úseku II.C s monolitickou, železobetonovou konstrukcí. Nástupiště stanice leží v hloubce 11 metrů. Celý úsek II.C z Kačerova na Háje se začal budovat v roce 1975, otevřen byl před téměř 40 lety 7. listopadu 1980. Stanice se v té době jmenovala Družby. Současné jméno získala v rámci přejmenovávání stanic 22. února 1990.

Zdroj: TZ DPP

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.