DPP podá žádost o stavební povolení na výstavbu metra D

Sošku svaté Barbory, patronky všech horníků a stavařů, ochránkyni a pomocnici v nouzi koncem prosince na VO-OL, největší lokalitě geologického průzkumu pro metro D, pokřtil páter Vojtěch Eliáš z farnosti Chvaly. Tento symbolický akt, který je zvykem provádět před zahájením báňských nebo razicích prací pod zemským povrchem, má zajistit bezpečnost všech pracovníků. V lokalitě VO-OL společnost HOCHTIEF CZ za uplynulých 6 měsíců vyhloubila více než 36 metrů hlubokou těžební šachtu, ze které bude od 2. 1. 2020 pokračovat ražbou průzkumné, 322 metrů dlouhé štoly směrem ke stávající stanici metra Pankrác C. Část z tohoto díla bude již součásti budoucí stanice metra Pankrác D, kterou Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) plánuje začít stavět v létě příštího roku. DPP proto v těchto dnech finalizuje žádost o stavební povolení na vlastní výstavbu metra D pro úsek Pankrác – Nove Dvory, kterou na speciální stavební úřad podá ještě letos, a to 30. 12. 2019.

Sochu svaté Barbory vytesal z lipového dřeva sochař, řezbař a malíř Dalibor Čenčík, původním povoláním stavitel tunelů, který se řezbářství věnuje od roku 1998 a jeho Barborky hlídaly mnoho tunelů v ČR i zahraničí. Dnes ji na Pankráci, v lokalitě VO-OL, ve které společnost HOCHTIEF CZ od letošního června provádí geologický průzkum pro metro D, pokřtil páter Vojtěch Eliáš z farnosti Chvaly. Soška byla poté uložena do vitríny u portálu příští průzkumné štoly. První svatá Barbora pro metro D byla pokřtěna 4. 12. 2019 na svátek Barbory v průzkumné lokalitě OL1 u křižovatky ulic Na Strži a Antala Staška, nedaleko budoucí stanice metra Olbrachtova. Na další lokalitě PAD4 očekává DPP křest svaté Barbory ve druhé polovině ledna 2020.

V lokalitě VO-OL bude od 2. 1. 2020 pokračovat ražba průzkumné štoly geologického průzkumu, která bude mít délku 322 metrů a povede pod současným tunelem tratě metra C, a také 4 metry pod štolou paralelního geologického průzkumu v lokalitě PAD4, která se nachází u křižovatky ulic Na Strži a Budějovická. Ze štoly stavaři provedou několik speciálních průzkumných vrtů do stran o celkové délce 240 m a jeden subhorizontální jádrový vrt o délce 70 metrů v místech budoucí stanice metra Pankrác D. Posledních 42 metrů průzkumné štoly již bude součástí zmiňované stanice.

Je skoro až neuvěřitelné, jak se nám z velkých vizí a plánů, stovek hodin jednání s majiteli pozemků, daří během jednoho roku dělat z dokončení metra D v roce 2027 stále konkrétnější milník. Geologický průzkum metra D, jedné z největších a nejdůležitějších investic Prahy, totiž běží přesně podle plánu. Dnes jsme zahájili jeho další významnou fázi, tedy ražbu 332 metrů dlouhé štoly, jejíž část bude už součástí budoucí stanice metra Pankrác D. Máme všechny potřebné pozemky, takže do konce roku zažádáme o stavební povolení. Samotnou stanici začneme stavět v létě příštího roku, potom co získáme stavební povolení a vysoutěžíme zhotovitele,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Přesně před půlrokem jsme na Pankráci, v lokalitě PAD4, slavnostně zahájili geologický průzkum pro metro D a za pár dnů začneme s ražbou průzkumných štol. Na začátku prosince se nám podařilo pravomocně prodloužit územní rozhodnutí pro metro D do roku 2024. V těchto dnech finalizujeme žádost o stavební povolení na vlastní výstavbu metra D pro úsek Pankrác – Nové Dvory, kterou podáme na speciální stavební úřad 30. 12. 2019. Kromě toho připravujeme dokumentaci pro vypsání veřejné zakázky na zhotovitele prvního úseku Pankrác – Olbrachtova, kterou vyhlásíme v nejbližších týdnech,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a doplnil: „Samotná žádost o stavební povolení má tisíce stran a více než 2 000 příloh. Pokud bychom veškerou dokumentaci naskládali na sebe, bude to stoh vysoký bezmála 3 metry. Je to výsledek roční práce desítek kolegů z DPP, projektanta, společnosti Metroprojekt a Inženýring dopravních staveb.“ Vydání stavebního povolení pro stavbu metra D lze očekávat v létě příštího roku. V návaznosti na něj a na dokončený geologický průzkum ve dvou lokalitách (PAD1b a OL1) plánuje DPP zahájit výstavbu prvního úseku Pankrác – Olbrachtova.

Náš tým má za sebou vyhloubení 36 m hluboké šachty a nyní před sebou 322 m dlouhou štolu. Práce pod zemí má svá specifika a nástrahy a křest svaté Barbory proto patří k významným okamžikům u každé stavby prováděné hornickým způsobem. Sv. Barbora dohlížet na bezpečí všech pracovníků a nad úspěšným provedením celého díla,“ uvedl Tomáš Koranda, předseda představenstva HOCHTIEF CZ a.s.

Jak probíhal geologický průzkum doposud?

Na největší lokalitě VO-OL je vyhloubena těžební šachta hluboká více než 36 metrů o průměru téměř 21 metrů, vyztužena 74 železobetonovými pilotami, každá o průměru 1,2 metru. Stavitelé v lokalitě provedli z povrchu celkem 966 metrů zejména hydrogeologických vrtů pro sledování hladin spodní vody a jeden v šachtě subhorizontální jádrový o délce 70 m ve směru k budoucí stanici Olbrachtova. Za půlrok zemních prací vytěžili a vyvezli 11 550 m3 zemin a bohdaleckých břidlic, na jejichž odvezení bylo potřeba 896 nákladních vozidel. Geologický průzkum v lokalitě VO-OL bude dokončen na konci června 2021.

V lokalitě OL1 u křižovatky Na Strži a Antala Staška, kde geologický průzkum provádí společnost Strabag, stavaři na začátku prosince dokončili hloubení těžební šachty, která je hluboká 30,5 metru. Na začátku ledna 2020 zde budou pokračovat v ražení průzkumné štoly v délce 64 metrů. Geologický průzkum v této lokalitě bude pokračovat ještě zhruba půlroku do konce června 2020.

TZ DPP