Nové trolejbusy Hess v Salzburgu

27. srpna 2019 dorazil do vozovny Alpenstraße v rakouském Salzburgu první trolejbus Hess z celkem 15 objednaných vozů. Ty jsou součástí tendru na až 50 vozů, ve kterém v loňském roce zvítězil Hess společně s polským Solarisem. Na naše poměry zvláštní výsledek vznikl díky požadavku DP, aby si mohl v průběhu dodávek vybírat mezi 2 uchazeči, kteří splnili zadávací podmínky.

V první části na 15 vozů, z toho 11 parciálních, porazil Hess Solaris díky nabízeným kratším dodacím lhůtám. Salzburg totiž potřeboval rychle navýšit počet trolejbusů, což Solaris nebyl schopen zajistit. Stav byl tak vážný, že občas musely v provozu vypomáhat i historické trolejbusy. Dodávky nových vozů umožnily nejen potřebné zvýšení provozní zálohy, ale i prodloužení linky č. 5 ze současné konečné Birkensiedlung na novou konečnou Grödig za pomoci baterií. Prodloužení je v provozu od 9. 9. 2019, kdy zde byl poprvé nasazen nový Hess. Zatím pouze v intervalu 90 minut, ale s dodávkami dalších vozů se bude interval zkracovat.

Do Salzburgu jsou dodávány vozy pod označením Hess SwissTrolley lighTram® 19 DC, které jsou dlouhé 18,75m a pojmou 155 pasažérů, z toho 38 sedících. Trolejbusy obdrží evidenční čísla 401-415. Do konce letošního roku má být dodáno 11 kusů, zbylé 4 přijdou na jaře 2020. Jedná se o první plnohodnotné parciální trolejbusy ve městě, avšak mnoho trolejbusů je vybaveno nouzovým pojezdem, ať už diesel agregátem nebo bateriemi.

Po této obnově vozového parku Salzburg definitivně opustí poslední vozy Gräf&Stift. V provozu zbývá posledních 10 zástupců typu NGT204 M16 z let 1994-1997, které se v posledních letech dařilo úspěšně prodávat na Ukrajinu do města Ivano-Frankivsk. Vyřazovat se ale začaly i belgické trolejbusy Van Hool dodávané v letech 2000-2003. Zatím byl vyřazen pouze vůz č. 272, avšak můžou následovat i další, které jsou ve špatném technickém stavu.

Text: Dominik Konečný
Foto: Jan Roider

Vyšlo v časopise Městská doprava 4/2019, který si můžete předplatit