Turecké autobusy nahradí v Bratislavě staré Karosy

Desiatky nových moderných kĺbových vozidiel budú znamenať definitívnu rozlúčku so starými Karosami v bratislavských uliciach. Dopravný podnik Bratislava, a. s. ukončil vyhodnocovanie verejného obstarávania na nákup 70 nových nízkopodlažných, nízkoemisných, kapacitných a maximálne komfortných autobusov. DPB, a. s., ich navyše má zámer zakúpiť za veľmi výhodnú cenu a zároveň dokumentáciu proaktívne predkladá Úradu pre verejné obstarávanie, aby skontroloval správnosť celého procesu.

DPB v uplynulých dňoch ukončil vyhodnocovanie náročného verejného obstarávania na nákup nových kĺbových autobusov. Jeho hlavnou časťou bol nákup až 70 vozidiel do bežnej premávky, ktoré nahradia tie najstaršie, až 26-ročné Karosy a ďalšie vozidlá.

Zároveň DPB, a. s. túto zákazku na 70 ks autobusov pre vylúčenie všetkých pochybností pri procese verejného obstarávania predložil z vlastnej iniciatívy Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) na kontrolu. V záujme transparentnosti výberu a nakladania s verejnými financiami, ako aj vylúčenia akýchkoľvek pochybností, preto bude podpis zmluvy s dodávateľom mierne pozdržaný.

O niekoľko mesiacov však bude bratislavský autobusový vozidlový park posilnený, kompletne nízkopodlažný a z väčšej časti tiež klimatizovaný. Na tieto a ďalšie podmienky verejného obstarávania 70 autobusov, ktoré boli nastavené prísne v prospech cestujúcej verejnosti, sa rozhodli odpovedať celkovo štyria záujemcovia. Z nich najlepšiu cenu a najnižšie náklady na údržbu ponúkla značka Otokar s modelom Kent C.

Autobusy Kent C prinesú do cestovania bratislavskou hromadnou dopravou najvyššiu úroveň komfortu a kvality, ktoré sú garantované v dôsledne nastavených zmluvných podmienkach. Dômyselne usporiadaný interiér, nenasiakavé sedadlá, kamerový systém, WiFi, nabíjanie elektronických zariadení a nové farebné linkové transparenty spolu s nižšou spotrebou pohonných hmôt budú prínosom pre všetkých cestujúcich. Stretnúť sa s novými vozidlami bude možné od roku 2020 na všetkých linkách, ktoré obsluhujú kĺbové vozidlá. 

Vďaka nižšej cene za vozidlá ušetrí Dopravný podnik Bratislava všetkým občanom hlavného mesta vyše päť miliónov eur. Za tie by bolo možné nakúpiť napríklad až takmer 20 ďalších vozidiel. Cena jedného nového kĺbového autobusu Otokar Kent C je 254 950 €. To je menej, než cena najlacnejších autobusov obstarávaných v minulých rokoch, pričom iní výrobcovia v tomto obstarávaní ponúkli vyššie ceny.

Nevyhodnocovala sa pritom len cena, ale aj obsaditeľnosť vozidiel, ich environmentálna záťaž a spotreba pohonných hmôt. Súčasťou súťaže bolo aj stanovenie striktných zmluvných požiadaviek zo strany DPB tak, aby bol víťazný výrobok čo najkvalitnejší. Aj lacnejšie vozidlá preto musia spĺňať požiadavky na kvalitu. Dopravný podnik Bratislava, a. s. požaduje na nové autobusy celkovú záruku 3 roky, záruku 10 rokov na konštrukciu a karosériu a stanovuje sankcie za nedodanie náhradných dielov v stanovenej lehote i sankcie za opravy mimo stanovených lehôt.

DPB dosiahol nižšiu cenu pomocou nového obstarávacieho systému, tzv. sealed-bid aukcie, ktorý sa týmto osvedčil. Tradičná elektronická aukcia by totiž mohla dopadnúť cenovo menej výhodne. Nový spôsob obstarávania zároveň znemožnil existenciu akýchkoľvek kartelových dohôd výrobcov.

Sealed-bid aukcia funguje tak, že uchádzači nevedia, či sa do súťaže prihlásil aj ich konkurent a majú stanovený termín, do ktorého musia predložiť svoju cenovú ponuku. Po uplynutí tejto lehoty už nemôžu svoju ponuku upravovať. Až po uplynutí lehoty sa dozvedia, či boli vo verejnom obstarávaní sami a ak nie, aké boli ceny ostatných.

Značka Otokar je v Bratislave a okolí síce neznáma, jej história však siaha vyše 50 rokov do histórie a v súčasnosti vyrába špičkové vozidlá za použitia európskych, najmä nemeckých komponentov značiek ako DAF, ZF či MAN, ktoré obsahujú aj tieto vysúťažené vozidlá. Taktiež je potrebné podotknúť, že výrobcovia museli splniť kvalifikačné kritériá, a teda nemohlo ísť o žiadne tzv. „garážové firmy“.

V rámci doručených ponúk spoločnosť Otokar neponúkla len najnižšiu cenu, ale aj druhé najnižšie emisie pri prevádzke a rovnako excelovala aj najvyššou obsaditeľnosťou cestujúcich. Tú sme vyhodnocovali novým spôsobom pomocou reálneho obsadenia. Samozrejme, tieto vozidlá spĺňajú tiež najnáročnejšie emisné normy Euro 6d a sú homologizované pre premávku v krajinách Európskej únie.

Objednávky na nové vozidlá budú zadávané postupne podľa objemu vyčlenených finančných prostriedkov zastupiteľstvom hlavného mesta Bratislavy.

Hlavné mesto taktiež v roku 2020 prvýkrát privíta desať autobusov so špeciálnym usporiadaním interiéru pre komfortné cestovanie obyvateľov a turistov s objemnou batožinou smerujúcich na bratislavské letisko, na ktoré už objednávka bola podpísaná.

TZ DPB