V Toulouse byla zdvojnásobena kapacita trasy metra A

V Toulous slavnostně otevřeli novou linku A metra ve formátu „XXL“. Cílem projektu „My Line A in XXL“ bylo zdvojnásobení přepravní kapacity cestujících. Zakázku na prodloužení vlaků metra z původních 26 metrů na současných 52 metrů, ze dvou vagonových souprav na 4 vagonové soupravy, získala tehdejší divize Mobility společnosti Siemens v listopadu 2015. 

Nové vozy metra umožňují přepravit až 320 cestujících, tím byla navýšena kapacita linky A z 220.000 na 400.000 cestujících za den. Cílem je zkrátit interval mezi jednotlivými vlaky ve špičce na 75 sekund, což povede ke zlepšení cestovního komfortu a zkrácení doby čekání cestujících na vlak metra ve čtvrtém největším francouzském městě.

„Toulouse, jako jedno z nejrychleji rostoucích měst ve Francii, potřebuje dopravní systém, který zajistí maximální výkonnost a spolehlivost a zároveň poskytne cestujícím optimální pohodlí. Naše řešení VAL pomůže Toulouse těchto cílů dosáhnout. Jak pro dojíždějící místní občany, tak i pro návštěvníky města je zdvojnásobení přepravní kapacity linky A přínosem,“ řekla Sabrina Soussan, CEO společnosti Siemens Mobility.

Společnost Siemens Mobility řídila celou integraci systému, včetně inženýrství, vývoje softwaru a úpravy dopravního systému VAL: kolejová vozidla, systém automatizace jízdy vlaků, trať, nástupištní stěny, síť, automatický dohled a také centrální řídicí středisko umístěné v Basso-Cambo.

Pozoruhodné nasazení týmů společnosti Siemens Mobility a partnera umožnilo tento projekt realizovat za plného provozu na lince A a dokončit jej ve velmi náročném časovém rámci. Každou noc mezi půlnocí a čtvrtou ráno prováděl padesátičlenný tým potřebné úpravy systému VAL. Každá noční směna byla zakončena ověřovacími testy pro zajištění hladkého chodu systému. Společnosti Siemens Mobility se podařilo každý den splnit požadavky na bezpečnost a spolehlivost linky, která byla pravidelně spouštěna v 5 hodin 15 minut ráno. V létě 2018 na tomto projektu pracovalo více než 100 lidí.

Kompletní dopravní systém VAL je součástí portfolia produktů společnosti Siemens Mobility pro městskou hromadnou dopravu. Zahrnuje vozidla, speciální jízdní dráhu, elektrické napájení i řízení a zabezpečení. Po oficiálním zprovoznění ve francouzském městě Lille v roce 1983 se systém VAL stal prvním plně automatizovaným metrem bez řidiče na světě, které jezdí na pneumatikách. Systémy VAL přepravily celosvětově již více než 5 miliard cestujících, celkem 12 automatizovaných linek metra vybavených systémem VAL patří k nejvýkonějším městským dopravním systémům na světě. V Toulouse je systém VAL provozován již od roku 1993. Nejnovější verze souprav VAL je nazývána CityVAL.

TZ Siemens