DPP zrekonstruuje tramvajovou trať v úseku Poliklinika Vysočany – náměstí OSN

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) se na konci února pustí do první větší rekonstrukce v rámci kolejové sítě v tomto roce. Od pátku 28. února 2020 do pátku 3. dubna 2020 bude rekonstruovat tramvajovou trať v Sokolovské ulici na Praze 9 mezi Poliklinikou Vysočany a náměstím OSN.

V tomto úseku proto bude obousměrně přerušen provoz tramvají. DPP pro cestující zavede náhradní dopravu: v denním provozu autobusovou linku X16 a tramvajovou č. 36,v nočním provozu autobusovou X94. Po celou dobu stavby bude umožněn průjezd silniční dopravě po vozovce ve směru do centra, uzavřen bude jen směr z centra. Objízdná trasa směrem z centra povede ulicemi Na Břehu, Freyovou a zpět na náměstí OSN. DPP připravil k výluce řadu informačních opatření, v prvních dnech poradí cestujícím na nejexponovanějších místech informátoři v reflexních vestách.

Připravovaná rekonstrukce tramvajové tratě v Sokolovské ulici je druhou etapou investičních akcí DPP v oblasti Prahy 9 a navazuje na rekonstrukci tratě v Kolbenově ulici v úseku od zastávky Poštovská (mimo) až k hloubětínské vozovně, která proběhla již v roce 2018. Ačkoliv se jedná
o stavbu v širším centru Prahy, jde o poměrně zatíženou lokalitu. Trať prochází kolem výstupu z metra Vysočanská a v blízkosti železniční stanice Praha – Vysočany, kterou čeká modernizace a nárůst počtu cestujících. Sídlo zde má řada významných subjektů, mimo jiné úřad městské části Praha 9, Český telekomunikační úřad nebo Dopravní podnik hl. m. Prahy.

Samotného náměstí OSN se rekonstrukce tramvajové tratě v této fázi nedotkne. Její třetí a poslední etapu přes náměstí OSN a její propojení do Kolbenovy ulice DPP zrealizuje až poté, co bude naprojektována, a především schválena finální podoba revitalizace samotného náměstí a jeho bezprostředního okolí. Tramvajová smyčka z něj bude dle koncepční studie IPR přesunuta o blok domů dále na východ, tedy do ulice Pod Pekárnami. Na náměstí by pak měla vzniknout sloučená zastávka nástupní i nácestná.

Počasí nám naštěstí přeje, a proto můžeme už v únoru zahájit stavební sezónu. Druhý rok doháníme dluh na opravách a rekonstrukcích, které Praha má. Cestujícím MHD, řidičům a všem Pražanům to nepochybně dlužíme. Zkraje roku začínáme na Praze 9 hned dvěma akcemi: TSK bude od pondělka 24. února opravovat špatný stav vozovky na Poděbradské a vzápětí, v pátek 28. února zahájíme rekonstrukci tramvajové tratě v Sokolovské ulici. Vše na magistrátu koordinujeme napříč městskými firmami, vlastníky pozemků i správci inženýrských sítí. Ani ne za měsíc navážeme letošní nejvýznamnější akcí: rekonstrukcí Nádražní ulice. Jsem si vědom, že rekonstrukce a opravy jsou spojené s místními dopravními komplikacemi, jsem ale přesvědčen, že výsledek povede ke zvýšení komfortu cestování Pražanů a ocení jej všichni účastníci silničního provozu,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Abychom letos udělali maximum možného, zrekonstruujeme trať od Polikliniky Vysočany až ke sjezdové výhybce ze stávající smyčky Vysočanská. Rovněž vyměníme velkoplošné panely na náměstí OSN, v přejezdu s Freyovou ulicí tak, aby byl zajištěn spolehlivý provoz do budoucí revitalizace náměstí,“ uvedl Jan Šurovský, člen představenstva DPP a technický ředitel – Povrch s tím, že DPP přikročil k postupné rekonstrukci okolních úseků tratě, jejichž technický stav to již vyžadoval a jejichž projednání bylo rychleji zvládnutelné, přičemž tyto investiční akce nejsou v rozporu s koncepcí proměny náměstí OSN.

DPP během výluky využije u zastávky Poliklinika Vysočany vložený kolejový přejezd Californien (slangově Kaliforňan), tj. provizorní obratiště pro obousměrné vozy nebo dočasný svod obou směrů do jedné koleje. Po celou dobu rekonstrukce tramvajové tratě nebude omezen průjezd silniční dopravě po vozovce ve směru do centra. Uzavřen bude směr z centra, na vozovce v tomto směru budou umístěny stroje a z ní budou probíhat stavební práce. Objízdná trasa povede ulicemi Na Břehu, Freyovou a zpět na náměstí OSN.

Změny tras tramvajových linek

Linky č. 14 a 94 budou ve směru z centra zkráceny do zastávky Palmovka. Výstupní zastávka bude v Zenklově ulici, nástupní zastávka bude v ulici Na Žertvách.

Linka č. 16 bude ve směru od Sídliště Řepy, resp. Kotlářky zkrácena do zastávky Poliklinika Vysočany.

V denním provozu bude zavedena tramvajová linka č. 36 na trase Vysočanská (pouze nástupní) – Špitálská – Kolbenova – Nový Hloubětín – Kbelská – Hloubětín – Lehovec.

Změny v zastávkách tramvají

Přemísťuje se zastávka Poliklinika Vysočany pro směr z centra v Sokolovské ulici přibližně o 80 metrů.

V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava X16 natrase Poliklinika Vysočany – Špitálská – Poliklinika Vysočany.

V nočním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava X94 na trase Palmovka – Vysočanská – Kolbenova – Lehovec (vybrané spoje pokračují ze zastávky Lehovec jako linka č. 912 směr Ve Žlíbku)

Změny v zastávkách autobusů

Pro linku č. 151 se pouze pro směr Českomoravská ruší zastávka Vysočanská a zřizuje se zastávka Nádraží Vysočany v Sokolovské ulici u tramvajové zastávky.

Změny v provozu autobusů

Linka číslo č. 912 pokračuje ve směru od zastávky Ve Žlíbku ze zastávky Lehovec jako linka č. X94 směr Palmovka.

TZ DPP


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.