Doprava Ústeckého kraje má nový centrální dispečink

Denně mohou nastat různé mimořádnosti v provozu spojů DÚK od těch drobných, jako jsou minutová zpoždění, přes poruchy vozů, až po nejetí spoje. Pro tyto a další případy vznikl na konci loňského roku Centrální dispečink Dopravy Ústeckého kraje, který má za úkol zajištění návazností, řešení mimořádností, objednávání spojů a informování cestujících o problémech v provozu.

Dispečink DÚK

V rámci systému Dopravy Ústeckého kraje aktuálně existuje tisíce návazností a dohled nad nimi bude mít právě nově vzniklý dispečink. Od prosince 2019 jezdí na kolejích také více železničních dopravců, celkem sedm, což je také další důvod, proč je potřeba dopravu jak železniční, tak autobusovou koordinovat centrálně. „Našim cílem je cestování neustále zlepšovat a jedním z klíčů je také včasné informování cestujících o nastalých mimořádnostech na jejich cestě. K tomu bude sloužit krajský dispečink, který zlepší čekání garantovaných přípojů a bude řešit nenadálé mimořádnosti,“ říká krajský náměstek pro dopravu Jaroslav Komínek.

Dispečink primárně nemá za cíl nahradit infocentra dopravců, a tedy nevznikl pro to, aby řešil dotazy na vyhledávání spojení, k tarifu DÚK či jiné běžné dotazy, jejichž odpovědi jsou dohledatelné na webu nebo je poskytne právě infocentrum. „Provoz dispečinku bude téměř nepřetržitý, na denních a nočních směnách se bude střídat celkem šest dispečerů, kteří budou textově nebo telefonicky komunikovat přímo s řidiči, dispečery dopravců i cestujícími,“ dodává vedoucí dispečinku Jindřich Jelínek.

O aktuální poloze spoje se cestující mohou informovat na https://provoz.dopravauk.cz/sprinter/ nebo se podívat na tabuli odjezdů https://tabule.dopravauk.cz/ Kontakt na Centrální dispečink Dopravy Ústeckého kraje: +420 475 657 657.     

TZ Ústecký kraj