Dopravní podnik si to rozmyslel. Velikonoční výluka metra proběhne

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) po důkladném zvážení nakonec zrealizuje plánovanou velikonoční výluku na lince metra C, jelikož mimořádná opatření v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 stále trvají a přepravní poptávka v pražské MHD je aktuálně o cca 85 % nižší oproti běžnému stavu.

Kvůli výměně dřevěných pražců za betonové tak bude od čtvrtka 9. 4. 2020 (přibližně od 20:00 hod.) do úterý 14. 4. 2020 (přibližně do 14:00 hod.) obousměrně přerušen provoz metra na lince C mezi stanicemi Pražského povstání – Kačerov. V denním provozu DPP zavede náhradní autobusovou dopravu XC v trase Pražského povstání – Pankrác – Budějovická – Kačerov. Po dobu výluky budou cestujícím u uzavřených stanic metra a v jejich bezprostředním okolí, tj. na přestupných bodech, pomáhat a radit aktuální dopravní spojení pracovníci přepravní kontroly DPP v reflexních vestách, což přispěje k plnohodnotnému informačnímu servisu.

DPP provede výměnu dřevěných pražců za betonové včetně nezbytné demontáže a montáže zabezpečovacího zařízení. Jedno pracovní místo bude v úseku Pražského Povstání – Pankrác (2. traťová kolej), kde bude vyměněno 282 ks pražců a druhé bude ve stanici Pankrác (v 1. staniční koleji), kde bude vyměněno 123 ks pražců. Během výluky budou všechny staré pražce vybourány, namontovány betonové a zality speciální zálivkovou hmotou. Práce budou provedeny kombinovaně zaměstnanci DPP a dodavatelskou firmou.

Vozy na linku náhradní autobusové dopravy XC bude DPP nasazovat v dostatečně krátkém intervalu (1 až 5 minut dle denní doby a dle aktuální potřeby). I když do povrchové dopravy a v rámci metra DPP nasadí maximální možný počet vozidel, i přesto DPP žádá cestující, aby pokud je to možné, zejména v úterý 14. 4. 2020 do ukončení výluky omezili své cesty v dotčeném úseku jen na ty opravdu nezbytně nutné. DPP rovněž žádá cestující, aby do vozů nastupovali výhradně v rouškách, nebo jinak zakrytými ústy a nosem a pokud možno dodržovali doporučené rozestupy.

Zastávky linky XC:

směr Kačerov

Pražského povstání – nástupní: v ulici Děkanská vinice I, v zastávce autobusové linky č. 134 směr Podolská vodárna

Pankrác: v ulici Na Pankráci, v zastávce autobusové linky č. 905

Budějovická: v uliciBudějovická, 20 metrů před křižovatkou s ulicí Pacovská

Kačerov – výstupní: v autobusovém obratišti

směr Pražského povstání

Kačerov – nástupní: v autobusovém obratišti, v zastávce autobusů nejblíže výstupu z metra

Budějovická: v ulici Budějovická, v zastávce autobusové linky č. 905

Pankrác: v ulici Na Pankráci, v zastávce autobusové linky č. 905

Pražského povstání – výstupní: v ulici Děkanská vinice I, v zastávce autobusové linky č. 134 směr Dvorce

Změny v provozu autobusů

Po dobu výluky je posílen provoz linky č. 196.

Změny v zastávkách autobusů

Pro linku č. 134 se přemísťuje zastávka Pražského povstání (pro směr Dvorce přibližně o 25 metrů vpřed, pro směr Podolská vodárna přibližně o 20 metrů zpět).

Pro linky č. 138, 189 a 215 se přemísťuje zastávka Kačerov (pro směr Nemocnice Krč vpřed do zastávky linky 106).

Bezbariérové cestování

Z důvodu chybějícího bezbariérového výstupu ze stanic Kačerov a Pražského povstání doporučujeme využít autobusovou linku č. 135 z oblasti Jižního Města (od stanic Roztyly a Chodov). Všechny spoje budou zajištěny nízkopodlažními vozy.

TZ DPP