DPP chystá nákup 14 elektrobusů

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) připravuje postupnou obměnu své flotily autobusů, jejíž část by v budoucnu měla tvořit zcela bezemisní vozidla, tj. bateriové trolejbusy, elektrobusy a výhledově také autobusy na vodík. Na nákup 14 elektrobusů ve standardní délce 12 metrů proto DPP v těchto dnech vypisuje otevřenou veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná celková hodnota činí 200 milionů Kč bez DPH.

Vítěz tendru by měl být znám na konci letošních letních prázdnin, první vůz by měl dodat do 11 měsíců od podepsání kupní smlouvy s DPP. Výběrové řízení by mělo být zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek nejpozději ve čtvrtek, 23. dubna 2020.

DPP plánuje v této zakázce na elektrobusy nakoupit 14 vozů s dvoupólovým nabíjením z troleje pomocí pantografového sběrače. Vozidla musí být nízkopodlažní, typu Standard, tj. 11 – 14 metrů dlouhé, s minimálně 25 sedadly pro cestující. Samozřejmostí je homologace vozů pro provoz v ČR
a jejich vybavení dle standardů kvality PID, tj. včetně klimatizace. Nad rámec standardů kvality PID poptává DPP v interiéru elektrobusů prostor pro souběžnou přepravu invalidního vozíku a kočárku nebo dvou invalidních vozíků. K dalším požadavkům DPP patří konstrukční rychlost elektrobusů minimálně 80 km/h, jejich životnost alespoň 12 let v městském provozu v Praze a elektrické topení pro plně bezemisní provoz. Jejich předpokládaný průměrný roční nájezd bude cca 60 tisíc kilometrů.

Samostatnou kapitolou jsou požadavky na dojezd elektrobusů a životnost jejich trakčních akumulátorů. Minimální garantovaný dojezd elektrobusu na jedno nabití byl měl být alespoň 100 kilometrů při zapnuté klimatizaci nebo topení, plné obsazenosti vozidla, zastavování ve všech zastávkách včetně odbavení cestujících a využitím maximální povolené rychlosti, a to po celou dobu životnosti akumulátorů, která by měla být minimálně 72 měsíců nebo 360 tisíc odjetých kilometrů. Dodavatel současně musí být schopen dodat náhradní akumulátory po dobu deklarované životnosti elektrobusů a bezplatně odebrat ty vysloužilé. Servis vozidel si bude DPP provádět vlastními silami kromě oprav a údržby vysokonapěťových částí, které by měl zajišťovat dodavatel.

„V roce 2024 budou autobusy DPP produkovat o pětinu méně emisí, v roce 2030 bude nejméně třetina z nich poháněná elektrickým pohonem. Dnes jsme udělali první krok k tomuto cíli a vypsali veřejnou zakázku na 14 elektrobusů. Pro Prahu bude klíčový právě elektrický pohon, který ušetří až 60 % konečné spotřeby energie. Nejenže tím zlepšíme životní prostředí, ale také komfort cestujících a obyvatel Prahy, protože nejsou tak hlučné jako autobusy se spalovacími motory. Chci, aby byla Praha přívětivým místem pro život, kde se zdravě dýchá bez zplodin ze spalovacích motorů. S 1000 auty na 1000 obyvatel to jde ale ztuha a já chci, aby alespoň autobusová flotila DPP šla příkladem,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Je to první zakázka DPP na nákup elektrobusů v rámci naplňování klimatického závazku hl. m. Prahy a strategie obnovy autobusového parku DPP. Jedná se o nákup zatím 14 vozidel, ale nemělo by zůstat jenom u nich. V následujících letech plánujeme tendry na nákup dalších až 115 bateriových trolejbusů a elektrobusů včetně těch se čtyřpólovou technologií nabíjení,“ doplnil Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Nicméně nechceme vsázet vše pouze na elektrobusy nebo trolejbusy. Z pohledu délky tratí, průměrného denního nájezdu a členitosti terénu v Praze se nám jako vhodné přechodné řešení jeví hybridní autobusy, které také plánujeme doplnit do naší nové flotily. Hodně si slibujeme od testování vozidel na vodík. Počítáme i s autobusy s nejmodernějšími dieselovými motory splňujícími normu EURO 6, případně její další zpřísnění. Vzhledem k dopadům současné pandemie a propadům cen ropy se ukazuje, že tyto spolehlivé vozy budou nadále tvořit nezanedbatelnou a ekonomicky nejvýhodnější část naší nové flotily autobusů.“

Nové elektrobusy plánujeme vypravovat z garáže Vršovice na vybrané linky v jihovýchodní části Prahy. V areálu garáže jsme již zahájili přípravné práce na stavbě infrastruktury pro nabíjení těchto vozidel a na podzim letošního roku chystáme stavbu nabíjecí infrastruktury také u stanice metra Strašnická a na autobusovém terminálu Želivského. Dokončena by měla být na jaře příštího roku, aby bylo vše provozně připraveno, než vítěz tendru dodá DPP první elektrobusy,“ uvedl Jan Šurovský, člen představenstva DPP a technický ředitel – Povrch.

Vypsáním veřejné zakázky na nákup 14 elektrobusů DPP navazuje na předběžné tržní konzultace, ve kterých oslovil celkem 10 nejvýznamnějších výrobců, nebo dovozců na českém trhu a na Koncepci využití alternativních paliv v podmínkách autobusové dopravy DPP, kterou před 2 týdny schválila Rada hl. m. Prahy.

TZ DPP