V Liberci posílí provoz vybraných autobusových linek

Dopravní podnik v Liberci reaguje na nárůst obsazenosti spojů na některých na linkách MHD. Průmyslové zóny postupně obnovují výrobu, a tak po prodlouženém víkendu od 4. 5. 2020 dojde na vybraných autobusových linkách k navýšení počtu spojů.

Jedná se především o zkrácení intervalu mezi spoji na páteřních autobusových linkách č. 13, 24 a 26, přidání spojů na lince č. 27 v době střídání pracovních směn v Průmyslové zóně Sever, předisponování kloubových autobusů na linku č. 31 a obnovení provozu linek č. 33, 34 a 35 obsluhujících Průmyslovou zónu Jih.

Podrobnější informace k úpravě na linkách:

Linka č. 12

Pracovní dny

Změna časové polohy vybraných spojů po 20. hodině
Změna nízkopodlažnosti spojů
Spoj s odjezdem z Fügnerovy ve 22:40 směr Pavlovice křižovatka bude dále pokračovat jako linka č. 28 směr Radčice 

Linky č. 13, 24 a 26

Pracovní dny

Zkrácen interval mezi spoji v ranní a odpolední špičce na 8 minut místo dosavadních 10 minut. V dopoledním sedle na interval 12 minut místo dosavadních 15 minut.
Změna nízkopodlažnosti spojů 

Linka č. 15

Pracovní dny

Posun večerního spoje z Fügnerovy z 22:38 na 22:40 hodin

Linka č. 16

Obnoven provoz linky na Křižanské sedlo
Ukončení objízdné trasy přes zastávku Rybníček

Linka č. 19

Pracovní dny

Posun večerního spoje z Fügnerovy z 22:38 na 22:40 hodin
Sobota a neděle

Spoj s odjezdem z Rudolfova v 13:43 bude nově odjíždět v 13:42 hodin 

Linka č. 22

Ukončení objízdné trasy přes zastávku Rybníček
Pracovní dny

Posun večerních spojů z Fügnerovy z 22:38 na 22:40 hodin. Změna nízkopodlažnosti spojů.

Linka č. 25

Pracovní dny

Změna nízkopodlažnosti spojů.
Spoj s odjezdem z Fügnerovy ve 22:40 hodin směr Pavlovice křižovatka bude dále pokračovat jako linka č. 13 směr Kateřinky lesní správa.
 

Sobota a neděle

Spoj s odjezdem z Fügnerovy ve 22:40 hodin směr Pavlovice křižovatka bude dále pokračovat jako linka č. 13 směr Kateřinky lesní správa.
Zrušen spoj s odjezdem ve 22:51 hodin z Ruprechtice sídliště do Fügnerovy.

Linka č. 27

Ukončení objízdné trasy přes zastávku Rybníček.
Pracovní dny

Přidání spojů v časech střídání pracovních směn v Průmyslové zóně Sever

Linka č. 28

Pracovní dny

Obnoven spoj s odjezdem v 7:56 hodin ze zastávky Pavlovice křižovatka do zastávky Růžodol I

Linka č. 30

Ukončení objízdné trasy přes zastávku Rybníček

Linka č. 31

Pracovní dny

Přidání spojů v časech střídání pracovních směn v Průmyslové zóně Jih 

Linky č. 33, 34 a 35

Obnoven provoz linek v rozsahu jako před omezením platném od 26. 3. 2020 

Linka č. 37

Ukončení objízdné trasy přes zastávku Rybníček 

Linka č. 99

Ukončení objízdné trasy přes zastávku Rybníček

TZ DPMLJ