V Brně začaly jezdit tramvaje EVO2. Některá v „dračím“ polepu, jiná červeno-bílá

Prvním datem představení nové tramvaje EVO2 byl 26. březen 2020. Toto datum bylo však zrušeno vzhledem na aktuální situaci s koronavirem. Před tím probíhal testovací provoz, průjezdnost všech tratí a smyček, profilové zkoušky a odstranění závad. Nakonec zahájení proběhlo dne 24. dubna 2020 s krátkým ceremoniálem. Po němž vyjel vůz ev. č. 1823 na pravidelný kurz 00412 s odjezdem 12.21 z Náměstí Míru.

Vozy ev. č. 1822 a 1823 byly zařazeny pod provozovnu Medlánky, kde s vozy jezdí vybraní řidiči. V prvních týdnech do ostrého provozu zasahuje pouze jeden vůz, druhý slouží pro zaškolení řidičů a dalších. Tramvaje jsou v prvních týdnech vypravovány pouze na linku 4. Jakmile bude zprovozněna nová hala denní očisty v pisárecké vozovně, počítá se s zařazením vozů pod Pisárky.

Vozy si skládá dopravní podnik sám v ústředních dílnách ve vozovně Medlánky s pomocí výrobní dokumentace. V ústředních dílnách dopravního podniku vznikne celkem 41 vozů typu EVO2. Vozy obdrží evidenční čísla navazující na číselnou řadu typu 03T Anitra, tj. 1822-1863. Krnovské opravny a strojírny budou kastle vozů a jednotlivé díly dodávat zhruba do roku 2024.

Vůz ev. č. 1822 na své 2. službě v ostrém provozu a zároveň i 1. službě v unifikovaném nátěru, který je vzešlý z veřejné soutěže. Foto: Jan Martinkovič
Interiér vozu od zadních dveří směrem ke kabině. Foto: Jan Martinkovič

Momentálně se v brněnských ústředních dílnách nachází 10 kastlí pro vozy EVO2, které dodávají strojírny jednotlivě. Čili v ústředních dílnách se nachází kastle pro 5 vozů, z toho vůz ev. č. 1824 je již zpojízdněn a čeká na potřebné papíry pro provoz. Poté budou zahájeny klasické zkušební jízdy. Pro zajímavost dodejme, že první skříň vozu byla dodána dne 20.8.2019.

Zajímavý byl výběr náťěru a názvu, na což DPMB vyhlásil veřejnou soutěž. Avšak jako maskování prvního vozu využil dopravní podnik zelený dračí polep, který tak připomíná brněnského draka. Zároveň byl vůz ev. č. 1822 představen s dračím polepem veřejnosti dne 27. února 2020 ve smyčce Technologický Park, přičemž byla vyhlášena i fotosoutěž s hashtagem #ulovdraka. Poté obdržel i vůz ev. č. 1823 dračí polep, který bude vůz vozit dlouhodobě. Dračí polep prvnímu vozu (ev. č. 1822) byl stržen hned po jehož první službě v ostrém provozu (28. dubna 2020). S ohledem na současnou situaci s koronavirem byly na vozy ev.č. 1822 a 1823 nalepeny červené roušky.

Vůz ev. č. 1822 na své 1. službě v ostrém provozu. Hned po této službě byl vozu stržen dračí polep a rouška. Foto: Jan Martinkovič
Interiér vozu pohledem od kabiny. Foto: Jan Martinkovič
Vůz ev. č. 1823 dne 1. května 2020 poprvé na sváteční jízdě s vlaječkami. Foto: Jan Martinkovič

Výběrové řízení na nové tramvaje vyhlásil Dopravní podnik města Brna v roce 2018. Celková cena projektu ,,Tramvaj pro Brno’’ činila 1,3 miliardy korun českých, z toho jeden vůz stojí zhruba 26 483 00 korun českých. V ceně je také zahrnuta dodávka výrobní dokumentace a licenční smlouva. Avšak není v ceně zahrnuta práce na kompletaci jednotlivých vozů v ústředních dílnách.

S postupným zařazováním vozů EVO2 se počítá s vyřazováním starých vozů K2.

Text a foto: Jan Martinkovič