Automatický systém metra v Praze: DPP zahajuje předběžné tržní konzultace s potenciálními dodavateli

Přípravy na zavedení automatizovaného provozu metra v Praze pokračují. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v rámci tohoto projektu v těchto dnech zahájil předběžné tržní konzultace s potenciálními dodavateli automatických systémů metra.

DPP plánuje oslovit zejména přední světové výrobce v tomto segmentu s cílem získat veškeré informace i podklady pro správné a objektivní nastavení podmínek připravované veřejné zakázky na dodávku jednotlivých komponent automatického systému metra pro modernizaci stávající linky C a novou linku D. První kolo konzultací poběží zhruba do poloviny letošního července, vypsat veřejnou zakázku DPP plánuje předběžně v průběhu první poloviny příštího roku.

V rámci předběžných tržních konzultací, které DPP v těchto dnech zahájil, plánuje DPP oslovit celkem 8 předních světových výrobců automatizovaných systémů metra, např. kanadský koncern Bombardier, německý Siemens, francouzský Alstom, italskou společnost Ansaldo STS ze skupiny Hitachi, Thales, Stadler a další. DPP si od konzultací slibuje získat veškeré informace a podklady pro správné a objektivní nastavení podmínek chystané veřejné zakázky tak, aby zadávací podmínky zároveň co nejlépe odpovídaly potřebám Prahy a DPP a současně byly nastaveny v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

„S automatizovaným provozem metra v Praze počítáme na nové trase D, ale uvažujeme o něm také na lince C. Při plném provozu jezdíme na lince C na maximu kapacit a další navýšení provozu či zkrácení intervalů budeme Pražanům moci nabídnout až po nasazení automatického systému metra. Naším záměrem je mít jednotný technologický systém a soupravy pro obě linky C i D, proto jej připravujeme jako jeden společný projekt. Očekáváme, že při objednávce automatických souprav pro obě linky pražského metra se dostaneme na výhodnější jednotkové ceny,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Proces přípravy veřejné zakázky, její samotný průběh a následná realizace dopravního systému automatického metra včetně dodávky souprav je časově náročný proces. Zahájení provozu na nové lince D je plánováno na konec roku 2027. Abychom tento termín splnili, musíme paralelně pracovat nejen na stavební části projektu, ale i na realizaci dodávky nového automatického dopravního systému. Ekonomicky dává smysl, abychom ji realizovali souběžně nejen pro déčko, ale i pro modernizovanou linku C. Předběžné tržní konzultace se nám osvědčily u řady předchozích tendrů, pomohou nám vyspecifikovat řadu otázek. Očekávám, že první kolo v tomto případě povedeme zhruba do poloviny letošního července a po zpracování informací předpokládám vypsání samotné veřejné zakázky v průběhu první poloviny příštího roku,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Pražské metro patří k nejvytíženějším podzemním drahám ve světě. DPP v ní ročně přepraví cca 433 milionů cestujících, tj. v průměru cca 1,2 milionu cestujících denně. Nejkratší interval 115 sekund je ve špičce na lince C, na linkách A a B je pak nejkratší interval v délce 140 sekund. Trasa C je tak nejvytíženější linkou pražského metra. To způsobuje velkou citlivost na incidenty narušující pravidelnost provozu, např. nežádoucí vstupy či pády předmětů či osob do kolejiště. Navíc stávající technologie systému zabezpečení vlakové cesty metra na lince C neumožňuje další zkrácení intervalu ve špičce pod již zavedených 115 sekund. Navýšení přepravní kapacity a zkrácení intervalů až na 85 vteřin by právě umožnilo zavedení provozu bezobslužných vlaků.

Automatizace linky C je součástí dlouhodobé koncepce obnovy vozového parku pražského metra. S postupným příchodem nových bezobslužných souprav metra na linku C DPP plánuje stávající vlaky M1 z linky C přesouvat na linku B. To by DPP umožnilo zahájit postupné vyřazování nejstarších souprav typu 81-71M z provozu. Záměrem DPP je postupovat tak, aby při automatizaci linky C nebyl narušen její provoz. Výměna vozového parku na lince C v počtu 53 souprav by probíhala postupně několik let. Během tohoto přechodného období DPP předpokládá smíšený provoz stávajících souprav M1 s nově nasazovanými bezobslužnými vlaky až do plné automatizace linky C. Obdobným způsobem probíhala automatizace linek 1 a 4 v Paříži.

Výhody automatizace linky C

  • Zvýšení přepravní kapacity a zkrácení intervalů až na 85 vteřin,
  • Maximální flexibilita s možností okamžitě reagovat na přepravní poptávku,
  • Modernizace vozového parku na dvou linkách současně (B a C),
  • Zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu instalací nástupištních stěn s dveřmi:
    • eliminace přerušení provozu jako následek mimořádných událostí,
    • zvýšení plynulosti výstupu a nástupu cestujících do soupravy (eliminace držení dveří či jiné neukázněné chování cestujících, které zpožďuje odjezd soupravy ze stanice),
  • Oproti lince D je možné automatizaci na lince C zahájit de facto okamžitě,
  • V případě dřívějšího zavedení automatického systému metra na lince C bude nový unifikovaný vlak i systém již homologován, což zrychlí zprovoznění nové linky D.

TZ DPP

úvodní foto: Ondřej Matěj Hrubeš, automatické metro v Norimberku