Na něco peníze jsou. Třeba víc než miliarda na další trolejbusy v Praze

Autobusy na stávajících linkách č. 131, 137, 176 a 191 v budoucnu nahradí bateriové trolejbusy. Elektrifikaci čtyř linek na levém břehu Vltavy plánuje hlavní město Praha s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP), záměr dnes schválila Rada hl. m. Prahy. Cílem projektu je snížení emisí CO2 v souladu s naplňováním Klimatického závazku hl. m. Prahy, snížení hlukové zátěže a zvyšování energetické účinnosti dopravy. Odhadované investiční náklady elektrifikace všech čtyř linek jsou v rozpětí 1 – 1,3 miliardy Kč, DPP na ni plánuje využít spolufinancování z fondů Evropské unie. Projekt by se měl realizovat po roce 2023.

Záměr elektrifikace stávajících autobusových linek č. 131, 137, 176 a 191 dnes schválila Rada hl. m. Prahy a uložila DPP vypracovat projektovou přípravu a následně zajistit všechna potřebná povolení. Projekt navazuje na Koncepci využití alternativních paliv v podmínkách autobusové dopravy DPP a obnovy vozového parku DPP, která byla Radou schválena na začátku letošního dubna a současně je v souladu s naplňováním Klimatického závazku hl. m. Prahy, jehož cílem je snížení emisí CO2 do roku 2030 o 45 % ve srovnání s rokem 2010. Kromě toho DPP v současnosti připravuje elektrifikaci autobusové linky č. 140 do Letňan a Miškovic, a také linky č. 119 na Letiště Václava Havla Praha, na kterou plánuje nasazovat velkokapacitní tříčlánkové bateriové trolejbusy. Součástí přípravy je rovněž výstavba nabíjecí a napájecí infrastruktury v garážích Řepy, kterou by bylo možné využívat i pro plánovanou elektrifikaci čtyř linek na levém břehu Vltavy.

Elektrifikace se bude týkat následujících autobusových linek v uvedeném rozsahu:

Linka č. 131 (Bořislavka – Hradčanská), trolejové vedení je plánováno v jednom úseku v délce cca 3,8 km

Linka č. 137 (Na Knížecí – U Waltrovky – Malá Ohrada), trolejové vedení je plánováno v jednom úseku v délce cca 3,2 km

Linka č. 176 (Stadion Strahov – Karlovo náměstí), trolejové vedení je plánováno na dvou úsecích
o souhrnné délce cca 4 km

Linka č. 191 (Letiště Václava Havla Praha – Ciolkovského – Na Knížecí), trolejové vedení je plánováno ve třech úsecích o souhrnné délce 15,3 km

„Elektrifikace uvedených čtyř linek přinese Praze snížení emisí CO2 a možnost lokálně zavést zcela bezemisní dopravu. Přispějeme tím k naplňování Klimatického závazku hl. m. Prahy a taky snížíme hlukovou zátěž jak v běžném provozu, tak i při manipulacích v garážích a zároveň využijeme stávající napájecí infrastrukturu DPP, díky čemu jsme schopni docílit příznivějších investičních i provozních nákladů. V neposlední řadě se zavedením nové dopravní infrastruktury zrevitalizujeme ulice a zvýšíme kvalitu veřejného prostoru, což ocení zejména obyvatelé městských částí Prahy 5 a 6,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„K rozhodnutí elektrifikovat právě tyto vybrané čtyři linky nás vedlo několik důvodů. Prvním je využití vnitřních synergií DPP a napájecích bodů tramvajové sítě či připravované trolejbusové linky č. 119. Linky vytváří funkční celek nabíjecí infrastruktury na levém břehu Vltavy se základní osou v lince č. 191 propojující Smíchov, Strahov, Břevnov a Ruzyni. Všechny čtyři linky provozujeme v terénně náročných podmínkách, kde se střídají prudká stoupání a klesání. Díky elektrickému pohonu a možnosti rekuperace bateriových trolejbusů můžeme dosáhnout efektivnějšího a plynulejšího provozu. V neposlední řadě je to vysoká poptávka cestujících po těchto linkách, tj. krátké intervaly a vysoká intenzita autobusové dopravy v obytných zónách. S nasazením bateriových trolejbusů snížíme nejen emise, ale také hladinu hluku při rozjezdech či jízdě ve stoupání,“ dodal Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Odhadované náklady na elektrifikaci autobusové linky č. 131 činí cca 200 milionů Kč, linky č. 137 zhruba 220 milionů Kč, linky č. 176 přibližně 320 milionů Kč, linky č. 191 cca 580 milionů Kč a na vybudování technického zázemí v garáži Řepy zhruba 130 milionů Kč. Infrastruktura je pro některé linky společná, např. linky č. 176 a 191 budou sdílet část trolejového vedení i kapacity měníren Hřebenka a Strahov. DPP se bude snažit zajistit na realizaci projektu spolufinancování z dostupných fondů Evropské unie, např. Operačního programu Doprava III, Modernizačního fondu či Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

V návaznosti na dnešní schválení záměru Radou hl. m. Prahy DPP projekt projedná na svém nejbližším zasedání představenstva DPP. Pak bude následovat výběr projektanta, příprava projektové dokumentace a zajištění všech potřebných povolení k realizaci projektu, kterou DPP předpokládá v období let 2023 – 2025.

TZ DPP