Soupravy vídeňského metra fungují jako elektrárna pro stanice

Vídeňský dopravní podnik využívá tzv. „brake energy“ získanou při brždění soupravy metra pro výrobu elektřiny. Tu pak využívá k pohánění vlakové soupravy nebo k provozu eskalátorů či osvětlení. Pilotní projekt, který byl zahájen v roce 2018 na lince U2, pokračuje letos realizací dalšího zařízení na lince U1. Kromě finanční úspory šetří inovativní využití energie i životní prostředí.

„Metro je opravdovým mistrem v energetické šetrnosti. Čím více energie dokážeme zrecyklovat, tím méně jí musíme nově vyrobit. To nám ušetří emise CO2 a prospívá našemu městu, které má ambici stát se vzorovým městem v problematice životního prostředí“, komentuje využití energie při brždění metra vídeňská radní pro životní prostředí Ulli Sima. Zařízení, které využívá tzv. brake energy, bylo ve vídeňském metru instalováno již v roce 2018. Nyní se po pozitivním vyhodnocení pilotního projektu rozhodlo město instalovat druhé zařízení, a to na lince metra U1. Podle propočtů vídeňského dopravního podniku Wiener Linien by obě zařízení měla jen díky brždění soupravy metra ročně vyrobit až 3 GWh elektřiny. To odpovídá spotřebě elektřiny asi 720 domácností a úspoře 400 tun CO2.

Jednotlivé soupravy metra tak fungují jako malé elektrárny. Kdykoli, když souprava metra zabrzdí, vzniká energie, která je nejčastěji využita k pohonu dalších souprav. Pokud takovýto převod energie ale není možný, protože žádná souprava zrovna ze stanice metra neodjíždí, uloží se přebytečná energie do elektrické sítě vídeňského dopravního podniku, který ji dále využije na pohon eskalátorů, osvětlení či na provoz výtahů.
V budoucnosti plánuje vídeňský dopravní podnik instalaci dalších čtyř zařízení, které by takto efektivně využívaly brzdnou energii. Vedle nového zařízení na lince U1, plánuje Vídeň další zařízení i na lince U4, a to hned příští rok. Již třetina všech kolejových vozidel vídeňského dopravního podniku je přitom poháněna z recyklované energie. Díky šetrnému využití energie je vídeňský dopravní podnik zodpovědný za pouhé jedno procento emisí CO2 ve Vídni. „Stále hledáme další opatření, abychom pomohli životnímu prostředí. Od ledna 2020 proto využíváme pouze bezemisní elektřinu, která pochází jen z rakouských obnovitelných zdrojů“, dodává na závěr ředitel Wiener Linien, Günter Steinbauer k ekologicky šetrné
strategii dopravního podniku.

TZ město Vídeň, foto: Wiener Linien