České dráhy vypsaly soutěž na dodávku 90 elektrických lokomotiv a na jejich údržbu

České dráhy hledají dodavatele až 90 moderních elektrických lokomotiv pro rychlost 200 km/h a provoz v České republice a ve střední Evropě. Národní dopravce uzavře s vítězem soutěže rámcový kontrakt, ze kterého hned objedná v 1. etapě dodávku 40 lokomotiv. Ty budou využívané ve vnitrostátní i mezistátní dálkové dopravě. Součástí soutěže je i zajištění desetiletého full service.     

„Soutěžíme dodávku moderních elektrických lokomotiv, které zajistí naši dlouhodobou konkurenceschopnost na středoevropském železničním trhu a nahradí dosluhující stroje ze 70. let. Ty už nemá cenu modernizovat ani vybavovat systémem ETCS, na který v blízké době přejde naše železnice na hlavních koridorech. Nové lokomotivy vyjedou na tratě nejdřív za 3 roky,“ říká generální ředitel a předseda představenstva Českých drah Václav Nebeský.

„Lokomotivy budou vícesystémové, takže je můžeme bez omezení používat nejen na mezinárodních výkonech, ale především po konverzi trakčního napájení ze 3 kV na 25 kV 50 Hz, které už začalo na Slovensku a v brzké době začne také v České republice. Lokomotivy budou z výroby vybavené vlakovou částí zabezpečovače ETCS, což řeší zavádění tohoto systému na našich tratích. Navíc je pořízení moderní techniky hospodárnější než instalovat ETCS do starých dosluhujících vozidel. Posílíme také náš park o vozidla, která mohou naplno využít současnou i budoucí rychlost koridorů u nás a v zahraničí, tedy 160 km/h i chystaných 200 km/h. A v neposlední řadě snížíme počet lokomotivních řad, což se pozitivně projeví v nákladech na údržbu, pořizování náhradních dílů, v zaškolení personálu nebo v disponibilitě vozidel,“ vyjmenovává Václav Nebeský další důvody a přednosti současného nákupu moderních lokomotiv Českých drah.

Nové lokomotivy budou třísystémové (3 kV DC, 25 kV 50 Hz AC, 15 kV 16,7 Hz AC), vybavené evropským vlakovým zabezpečovacím systémem ETCS i národními systémy pro provoz v České republice, Německu, Rakousku, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku. Jejich výkon bude nejméně 6 000 kW, což umožní dopravit rychlík o hmotnosti až 450 tun (to je přibližně 10 rychlíkových vozů) na stoupání 6 promile stálou rychlostí 200 km/h. Elektrodynamická brzda umožní fungovat v režimu rekuperace. To znamená, že při brždění vyrábí elektřinu, kterou vrací do elektrické sítě a snižuje tak energetickou náročnost drážní dopravy a zvyšuje její pozitivní dopady při ochraně životního prostředí. Řídicí systém umožní komunikaci více lokomotiv a lokomotiv s řídicími vozy navzájem tak, aby mohly být využívány i u souprav typu push-pull. 

K lokomotivám dodají i full service

České dráhy poprvé poptávají s pořízením moderních vozidel také zajištění full service od dodavatele. Postupují tak i jiné velké železnice a dopravci v zahraničí.

„V případě těchto moderních interoperabilních lokomotiv má pro nás full service řadu nepopiratelných výhod. Především je to velmi vysoká disponibilita na úrovni až 98 %. Dále je to snadná dostupnost náhradních dílů a rychlé odstranění závad, které se mohou při intenzivním provozu vyskytnout. Přitom chceme, aby byl full service zajištěn v souladu se současnými trendy v našich provozech a našimi zaměstnanci. Tím zajistíme vysoký profesní růst a perspektivní zaměstnání pro desítky techniků v Oblastních centrech údržby a zároveň dobré využití našich provozů,“ říká náměstek pro provoz a člen představenstva Českých drah Michal Kraus.

Vítěz soutěže tak bude zajišťovat pro České dráhy také údržbu na dobu 10 let s opcí na další pětileté období.

České dráhy mají v současnosti 294 elektrických lokomotiv 17 různých typů. U stejnosměrných a střídavých lokomotiv je průměrný věk 35 až 42 let. V expresní dopravě intenzivně využívané řady 150.2 a 151 byly vyrobeny v roce 1978 a střídavé lokomotivy řady 242 byly vyráběny od roku 1975. 

TZ ČD