Jízdní řády retro tramvají na lince 5 (od 7.7.2020)

S retro tramvajemi se můžou Pražané setkat i nadále na lince 5. Na 1. pořadí bývá v pracovních dnech vypravována souprava 2xT3SUCS. Další retrovozy je možné spatřit na lince 2.

Provoz retro tramvají není garantovaný.


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.