Takhle vypadaly ostatní návrhy na nový vizuál PID

Veřejná doprava v Praze a Středočeském kraji bude mít sjednocenou podobu. V designérské soutěži, pořádané odbornou organizací CZECHDESIGN, zvítězil návrh studia superlative.works, který byl představen po schválení výsledků soutěže 3. 8. 2020.

Soutěž byla uzavřená a dvoukolová. V prvním kole se zúčastnilo 5 studií: Studio Heyduk, Musil & Strnad / HMS design, Mr. Steinert, ReDesign, Side2 a superlative.works. Do druhého kola postoupila studia HMS design a superlative.works, která měla možnost zareagovat na připomínky odborné poroty v prvním kolem a svůj finálový návrh upravit. „Oba návrhy jsou velmi kvalitní, druhé kolo posunulo soutěž kvalitativně mnohem dále. Bude to profesní výsledek v každém případě,“ hodnotil tehdy předseda poroty Prof. Rostislav Vaněk.

Podívejte se, jak vypadaly ostatní návrhy.

Popis návrhů dalších soutěžících:

Studio Heyduk, Musil & Strnad / HMS design, finalista soutěže (návrh z 2. kola soutěže)

Návrh je založen na zjednodušené mapě tarifních zón. Zón, které určují, kam až je možné s PID docestovat. Tři soustředné kruhy, vnější dva přerušené. Značka se tak pohybuje na hranici mezi logem a piktogramem. Svou srozumitelností reaguje na cílovou skupinu, která je těžko definovatelná a ekonomickou únosnost použití.

Návrhu dominuje výrazné logo – to může na jednu stranu dobře fungovat při aplikaci vizuální identity PID při různých formách užití, nevýhodou však může být až přílišná výraznost při dlouhodobém užívání (nižší nadčasovost).

Odborná porota ocenila myšlenku, která souzní s charakterem značky PID: „Vizuální identita je originální a zapamatovatelná, přestože náznaky podobných principů nacházíme např. u Stockholm Public Transport, soutěžní návrh studia HMS se dostatečně odlišuje. Soutěžní návrh poskytuje cestujícím přehlednost a zadavateli snadnou aplikovatelnost v praxi.“

Po zapracování připomínek z 1. kola soutěže studio použilo na dopravní prostředky kromě červené též šedou barvu, která je vhodnější na údržbu.

Ve srovnání s návrhem týmu superlative.work porota hodnotila návrh HMS jako konzervativnější řešení, které se tolik neodlišuje od stávajícího systému. „Návrh superlative works je jednodušší, více vydrží je dlouhodobě udržitelnější.“ (Anna Marešová)

ReDesign – návrh z 1. kola soutěže

Studio představilo dvě varianty návrhu. První pracuje se symbolem lineárních tras, které směřují k jednomu cíli, a evokují tak pohyb a dynamiku.

Druhá je postavena na logotypu písmena D (doprava), jakožto společného jmenovatele všech zainteresovaných subjektů. Symbol pracuje s detailem trasy/šipky. Druhý návrh byl vnímán jako ten s vyšším potenciálem, bohužel zde ale šipka nelogicky směřuje zprava doleva.

„Ani v jedné variantě se bohužel nepodařilo vytvořit dostatečně silný a fungující systém vizuální identity, který by byl vzájemně propojený a přesvědčivý. Obě varianty pracují s vizualitou, kterou nepovažujeme za nadčasovou,“ komentovala návrh porota soutěže.

Navržený systém obarvení jednotlivých vozidel porota vnímala jako komplikovaný jak z hlediska náročnosti aplikace, tak z hlediska vysokých výrobních nákladů.

Side2 – návrh z 1. kola soutěže

S razantní změnou přišlo kreativní studie Side2. Navrhlo využít barvu oranžovou v kombinaci s bílou a šedou, která se propisuje jak do informačního značení, tak samotného designu dopravních prostředků. Koncept vizuální identity je postaven na prvku křížení, který se propisuje především do loga systému a institucí.

Porota ale vnímala význam křížení jako komplikovaný, míjí se s podstatou dopravního systému, kterou je jeho integrovanost a vzájemná propojenost. Usekané tvary působí agresivně, studeně a přísně, vizuální identita by měla být vůči cestujícím přívětivější.

Porota soutěže se příliš neztotožnila s odvážnou změnou barevnosti: „Za problematickou považujeme dominantní oranžovou barvu, kterou tým přes doporučení zadavatele zvolil místo požadované červené barvy. Soutěžní podmínky tuto změnu umožňují, argumentace pro zvolenou barevnost však nebyla přesvědčivá. Oranžová barva je tradičně v rámci dopravního systému používána pro upozornění na dočasné změny, výluky, apod.“

Mr. Steinert – návrh z 1. kola soutěže

Tvarovým základem loga je kolo, které je rozdělené na dvě poloviny. Půlení symbolizuje spojení Prahy a Středočeského kraje. Pozitivního a přátelského vzezření je dosaženo pomocí písma NB International a světlejšího odstínu červené s označením „warm red“, která je dále doplněna o bílou, případně neutrální šedou barvu.

„Návrh zdařile navázal na původní logo a podařilo se mu posunout vizualitu zastaralého loga k modernějšímu řešení se systémem tří značek,“ hodnotila porota.

Výsledek ale není dostatečně silný a unikátní pro daný účel dopravy, při zmenšení nefunguje dobře v praxi, komplikovaná je proporce textového označení a symbolu. Logo porota nepovažuje za dostatečně originální a korespondující s tématem dopravy.

Zdroj: ROPID


Ondřej Matěj Hrubeš

šéfredaktor dopravního magazínu MHD86.cz, který se zajímá o MHD už od dob mateřské školky a procestoval přes 160 měst s městskou dopravou