Siemens dodá stovku jednotek pro Stadtbahn v Düsseldorfu a Duisburgu

Společnosti Düsseldorfer Rheinbahn AG a Duisburger Verkehrsgesellschaft AG společně provozují páteřní rychlodrážní tramvajový systém Stadtbahn, který zajišťuje veřejnou hromadnou dopravu osob nejen v Düsseldorfu a Duisburgu, ale i v dalších blízkých městech v Porýní i jejich vzájemné propojení. Na předměstích a mezi městy jsou tramvajové tratě vedeny na povrchu na samostatném tělese, následně pokračují v městských ulicích. V centrech Düsseldorfu a Duisburgu jsou pro zvýšení rychlosti jízdy a plynulosti provozu vedeny v mělce pod povrchem vyhloubených tunelech. Zejména příměstské a podpovrchové stanice jsou opatřeny vysokými nástupišti pro rychlý bezbariérový nástup cestujících do vozidel.

Tento dopravní systém vyžaduje tramvaje specificky řešené jak pro nástup z úrovně vysokých nástupišť, jak je obvyklé u metra, tak i pro nástup z úrovně vozovky či nízkých nástupních ostrůvků, jak je obvyklé u tramvají v městských ulicích. Pro obě města i celou oblast má tento dopravní systém velký význam a jeho rozvoj je důležitým nástrojem ke snižování emisí. Proto nyní obě dopravní společnosti společně objednaly 109 rychlodrážních tramvají Avenio HF od Siemens Mobility, včetně opce na dalších 48 tramvají.

Vizuální provedení pro Duisburg

Výrobce vyšel vstříc odlišným požadavkům provozovatelů na systém údržby vozidel. Smlouva zahrnuje údržbu a servis tramvají pro město Duisburg na 24 let a opci na dalších 8 let. Smlouva na dodávku náhradních dílů po dobu 24 let byla podepsána v rámci objednávky pro město Düsseldorf. Celkový objem zakázky je téměř 400 milionů EUR.

„Tato zakázka má pro nás speciální význam, protože je spojena se zásadní inovací rychlodrážních tramvají. Naše tramvaje nabídnou více než dvěma milionům lidí v Düsseldorfu a Duisburgu nejvyšší úroveň pohodlí při cestování. Naše služby zároveň zaručí našim zákazníkům vysokou spolehlivost a udržitelné zvyšování hodnoty během celého životního cyklu tramvají,“ řekl Michael Peter, generální ředitel společnosti Siemens Mobility.

Tramvaje budou nasazeny na přibližně 85 kilometrech dlouhé městské železniční sítě v Duisburgu a Düsseldorfu a budou také zajíždět do měst Neuss, Krefeld a Meerbusch. Dodání prvních tramvají je plánováno na rok 2025. Tramvajové vozidlo Avenio HF nabízí místa k sezení pro 51 cestujících a 178 míst ke stání. Aby mohly sloužit různým výškám nástupišť, jsou všechny tramvaje vybaveny sklopnými schůdky. Vzduchové vypružení, klimatizace a informační a zábavní systémy zajišťují maximální pohodlí cestujících. Digitální systém varování před kolizí Siemens Tram Assistant podporuje řidiče radarovými a video senzory, které včasně detekují potenciálně nebezpečné situace a pomáhají předcházet nehodám.

TZ Siemens